Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Adoptiepremie

Woon je in Brussel en adopteer je een kindje? Vraag dan nu je adoptiepremie aan. Welk bedrag, hoe je dit aanvraagt en aan welke voorwaarden je moet voldoen? Dat lees je hier.

Vraag nu je adoptiepremie van € 1.238,82 (eerste kindje) of € 563,10 (tweede kindje) aan. Het duurt slechts enkele minuten.

Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

Het bedrag van de adoptiepremie (of de adoptiebijslag) is € 1.238,82 voor de eerste adoptie en € 563,10 voor elke volgende adoptie.

Wie?

Wie vraagt de adoptiepremie aan ?

De adoptiepremie wordt aangevraagd door dezelfde persoon die de premie zal ontvangen. 

Wie ontvangt de adoptiepremie?

Wie de premie precies ontvangt, is afhankelijk van het specifieke geval:

  • Als de adoptie door één enkele persoon wordt gedaan, ontvangt die persoon het bedrag.
  • Als samenwonende of getrouwde partners het kindje samen adopteren, beslissen zij zelf wie de premie ontvangt. Als er geen duidelijkheid is, wordt de premie uitgekeerd aan:
    • de vrouw bij ouders van een verschillend geslacht;
    • de oudste bij ouders van hetzelfde geslacht.

Hoe vraag ik de adoptiepremie aan ?

Jullie hebben beslist een kindje te adopteren. Hierboven hebben jullie kunnen lezen hoeveel de adoptiepremie bedraagt. Dan is nu het moment gekomen om de adoptiepremie aan te vragen!

Hoe doe je dat concreet? Stuur een volledig ingevuld aanvraagformulier om een adoptiepremie naar je kinderbijslagfonds. Voeg de adoptieakte of verzoekschrift tot adoptie bij je aanvraag. Dat is alles. Infino zal je aanvraag met de grootste zorg behandelen!

Wat zijn de voorwaarden voor het ontvangen van de adoptiepremie ? 

  • De adoptie moet worden gecertificeerd door een aanvraag die is ingediend bij de bevoegde rechtbank of, bij gebrek daaraan, door een ondertekende adoptieakte waarin de wens tot adoptie wordt uitgedrukt
  • Het geadopteerde kind moet recht hebben op kinderbijslag.
  • Er kan geen adoptiepremie worden verleend aan de adoptant of zijn echtgeno (o) t (e) / partner indien de adoptant of zijn / haar echtgenoot / partner voor hetzelfde kind een geboortetoeslag heeft ontvangen.
  • Het kind moet deel uitmaken van het adoptiegezin.

Vanaf wanneer kan ik de adoptiepremie aanvragen?

Een kindje krijgen is een hele gebeurtenis. Een kindje adopteren is dat niet minder. Het is gegarandeerd een van de mooiste momenten in het leven van de adoptieouders. Maar goed dat er naast de kinderbijslag ook een financieel steuntje in de rug is voorzien voor adoptieouders, en wel in de vorm van de adoptiepremie.

Hierboven hebben jullie kunnen ontdekken hoeveel de adoptiepremie bedraagt, wie de adoptiepremie kan aanvragen en onder welke voorwaarden, en hoe je de adoptiepremie ten slotte concreet kan aanvragen. Rest nog de vraag: vanaf wanneer kan je de adoptiepremie aanvragen? Simpel: de adoptiepremie kan worden aangevraagd vanaf het ogenblik dat de adoptieprocedure in België is gestart of de buitenlandse adoptie afgerond is.

Normaal gezien weet je nu alles. Maar mocht je nog met een vraagjevraag  blijven zitten, aarzel dan niet om Infino te contacteren. Wij staan jou graag met raad en daad bij!

Wat na de adoptie?

Als ouder heb je recht op de maandelijkse kinderbijslag vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag van de adoptie. Heb je je adoptiepremie al gekregen? Dan hoef je niets meer te doen.

Alles over je kinderbijslag

Je kinderbijslag bestaat uit een basisbedrag en een reeks toeslagen. Deze toeslagen dienen om de gezinnen zo goed mogelijk te helpen en zijn afhankelijk van hun financiële- en gezinssituatie.

Ik wil meer weten over de kinderbijslag
Overzicht

Deel deze pagina

Vraag nu je adoptiepremie aan

Je kunt dit online aanvragen in slechts enkele minuten.