• Blog
  • Groeipakket/Kinderbijslag
  • Kort en bondig van Kinderbijslag naar Groeipakket

Kort en bondig: van Kinderbijslag naar Groeipakket

Vanaf Nieuwjaar ruimt de alom bekende federale Kinderbijslag plaats voor de Vlaamse versie; het Groeipakket.
Maar what’s in it for you? We sommen het even op.

Eerst en vooral: geen zorgen. De verandering van naam en overheid betekent niet dat je voortaan in de kou blijft staan. Want wie nu al rechtgevende kinderen heeft, krijgt vanaf 2019 minimaal hetzelfde bedrag.
 
Wat wél verandert, is dat vanaf 1 januari elk kind gelijk is. En dat mag je redelijk letterlijk opvangen.
Ongeacht je aantal kinderen en hun leeftijd krijgt je nieuwste spruit een startbedrag geboorte - het vroegere kraamgeld - van 1122 en een maandelijks basisbedrag van 163,2 euro. Kinderen die vóór 1 januari ter wereld kwamen, vallen onder de huidige regeling.

'Alle kinderen gelijk' gaat zeker ook op voor de nieuwe schoolbonus die de schoolpremie vervangt.
In augustus ontvangt elk kind geboren voor of na 1 januari 2019 - dezelfde bonus om het nieuwe schooljaar in te gaan. De bedragen zijn afhankelijk van de leeftijd en variëren van 20,4 euro voor de jongste tot 61,20 euro voor de oudste, iets minder dan voorheen dus. 

Voor de minder kapitaalkrachtige gezinnen is er ook goed nieuws; vanaf januari komen desgevallend ook werkende ouders in aanmerking voor een sociale toeslag.
Wie z’n kind naar een Nederlandstalige crèche of kleuterschool brengt krijgt bovendien ook nog een kinderopvangtoeslag of kleutertoeslag, ook al woon je in Brussel of het Waals gewest. 

De schooltoelages tot en met het secundair zijn vanaf nu geïntegreerd in het Groeipakket.  Voor het hoger onderwijs blijven de bestaande regels van toepassing.
Ook hier geldt de regel dat wie in een door Vlaanderen erkende school onderwijs volgt eventueel in aanmerking kan komen voor deze schooltoelage ook al woont het kind niet in Vlaanderen.
En wil je student wat bijverdienen wordt dat vanaf 2019 een pak makkelijker. Met een normaal contract kan hij of zij vanaf nu maandelijks 80 uur werken. Toch meer uren gedaan? Dan verlies je vanaf nu niet meteen je bijslag voor het hele kwartaal, maar enkel voor de maand waarin de student over het toegelaten aantal uren ging. En ook wie tijdens de studies ziek is en daardoor geen volledig studieprogramma afwerkt, blijft voortaan desgevallend kinderbijslag behouden. 

Meer informatie omtrent het Groeipakket kan je hier vinden.

Voorinschrijving

Vanaf 2020 kan je voortaan zelf kiezen wie je Groeipakket uitbetaalt.  Het loopt dus niet meer automatisch via het fonds van de werkgever van de vader.

Je kiest bovendien ook zelf op welke rekening de uitbetaling kan gebeuren; mama - papa of een gedeelde rekening.  Superhandig voor co-ouders bijvoorbeeld.

Wil je nu al kiezen voor Infino?  Dan kan je je hier registreren.  We sluiten je aan bij Infino van zodra dat mogelijk is.

Heb je nog andere vragen ?