Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Home chevron right Blog chevron right Groeipakket

COVID-19-toeslag

01 januari 0001

Kom jij in aanmerking voor de COVID-19-toeslag van de Vlaamse overheid?

Wat is de COVID-19-toeslag?

De COVID-19-toeslag is een extra en tijdelijke financiële tegemoetkoming binnen het Vlaamse Groeipakket. De toeslag is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om het inkomensverlies die de meest kwetsbare gezinnen in Vlaanderen geleden hebben als gevolg van de coronacrisis mee te helpen opvangen.

Het gaat dan zowel om gezinnen die tijdens de coronacrisis onder de vastgestelde inkomensgrens zijn gezakt, als gezinnen die reeds een sociale toeslag ontvingen en van wie het inkomen door de coronacrisis nog verder is gedaald.

Wie heeft recht op de COVID-19-toeslag?

De COVID-19-toeslag is er voor de meest kwetsbare gezinnen in Vlaanderen. Enkel gezinnen die voldoen aan alle van de volgende voorwaarden hebben er recht op:

 1. Het kind of de kinderen binnen het gezin geven recht op de gezinsbijslagen voorzien in het Groeipakket

 2. Inkomensdaling geleden hebben van minstens 10% tijdens de maanden maart, april, mei of juni 2020 ten opzichte van de maanden januari of februari 2020

 3. Een gezamenlijk gezinsinkomen hebben dat als gevolg daarvan lager ligt dan 2.213,30 euro (bruto belastbaar)

 4. Slagen voor de KI-test als je gronden of panden in je bezit hebt waar je niet woont

Voldoe je niet aan een van de bovenstaande voorwaarden? Dan kom je spijtig genoeg niet in aanmerking voor de toeslag.

Hoeveel bedraagt de COVID-19-toeslag?

De COVID-19-toeslag bedraagt 40 euro per maand per kind dat deel uitmaakt van het gezin. Het is een tijdelijke toeslag die voor een periode van 3 maanden wordt toegekend.

De totale toeslag bedraagt dus 120 euro per kind.

Wat moet ik doen om de COVID-19-toeslag te ontvangen?

Denk je recht te hebben op de COVID-19-toeslag, download het aanvraagformulier en bezorg ons alles terug via mail of post.

Aangezien het gaat om een zeer recente daling van inkomsten, ga je ons de bewijsstukken moeten voorleggen waarmee je aantoont dat je voldoet aan de voorwaarden van de inkomstendaling. Welke bewijsstukken zijn dat?

 • Beroepsinkomsten
 • Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering
 • Werkloosheidsuitkeringen
 • Pensioenen
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend aan personen met een handicap
 • Leefloon (of equivalent)
 • Ontvangen Onderhoudsgelden (enkel onderhoudsgeld voor ex-partners, geen alimentatie voor kinderen)
 • Inkomsten toegekend aan personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van sociale zekerheidsrisico’s.
 • Inkomsten uit tijdskrediet of loopbaanonderbreking
 • Overbruggingskrediet

De COVID-19-toeslag aanvragen kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

Wanneer wordt de COVID-19-toeslag uitbetaald?

De eerste van drie uitbetalingen van de toeslag gebeurt uiterlijk op de achtste van iedere maand die onmiddellijk volgt op de officiële toekenning ervan.

De twee volgende uitbetalingen volgen telkens een maand later.

Wie ontvangt de COVID-19-toeslag?

De ontvanger van de COVID-19-toeslag zal bepaald worden aan de hand van het feitelijk gezin. Indien de begunstigden samen een feitelijk gezin vormen en deze aan de voorwaarden voldoen voor de COVID-19-toeslag, zal deze toeslag aan de begunstigdenkern worden uitbetaald.

Vormen de begunstigden ieder een apart feitelijk gezin, dan zal de COVID-19-toeslag worden uitbetaald aan de begunstigde(n) die aan de voorwaarden voor deze toeslag voldoen.

Als gescheiden ouders samen begunstigde zijn voor de kinderen in gelijkmatig verdeelde huisvesting, krijgt elke ouder die een aanvraag doet en aan de voorwaarden voldoet, de helft van de COVID-19-toeslag.

Ligt het zwaartepunt van het verblijf van de kinderen (ingevolge vonnis) echter bij één van beide ouders, dan krijgt die ouder bij een aanvraag en als hij/zij aan de voorwaarden voldoet de volledige COVID-19-toeslag.

Gaat het niet om een begunstigde maar om wel een bijslagtrekkende ouder, dan ontvangt die bij een aanvraag en als aan de voorwaarden voldaan is de volledige COVID-19-toeslag.  

Deel deze pagina met je netwerk

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.