De Sociale Toeslag

Wanneer heb ik voor mijn kinderen recht op sociale toeslag?

Begin 2019 werd het Groeipakket ingevoerd als vervanging van de vroegere kinderbijslag. Dat veranderde ook een aantal dingen aan de financiële steun die de Vlaamse overheid geeft aan ouders met kinderen. Zo is er voor gezinnen met wat minder financiële armslag bijvoorbeeld de sociale toeslag.

Wat is die sociale toeslag precies?

Kinderen opvoeden vraagt niet alleen heel wat organisatie, maar ook een flinke financiële inspanning. Heb je het als gezin even iets moeilijker om rond te komen, dan kun je rekenen op een sociale toeslag. 

Want echt elk kind verdient dezelfde kansen, toch?

Wie heeft er recht op?

Elk gezin dat in 2019 een bruto belastbaar jaarinkomen heeft van niet meer dan 30.984 euro. Het gaat dus niet meer alleen over welbepaalde sociale groepen zoals eenoudergezinnen, langdurig werklozen en langdurig zieken, maar echt om ieder gezin dat even wat minder euro’s op de rekening heeft staan.

Nog nieuw is de sociale toeslag voor gezinnen met drie kinderen, waarvan minstens eentje geboren in 2019 of later. Ben je in dit geval en verdien je bruto belastbaar als gezin meer dan 30.984 maar toch niet meer dan 61.200 euro, dan krijg je voortaan ook een sociale toeslag.

Om hoeveel gaat het?

Op hoeveel sociale toeslag jouw gezin recht heeft, hangt af van je gezinsinkomen, de gezinsgrootte en wanneer de kinderen die in aanmerking komen om de gezinsgrootte te bepalen, geboren zijn.
Zijn je kinderen geboren voor 2019, dan krijg je voor hen de oude bedragen, aangepast aan hun basisbedrag.

Voor kinderen geboren vanaf 2019 gelden deze bedragen.

Jaarinkomen

≤ € 30.984

€ 30.984 tot 61.200

1 of 2 kinderen

€ 51,00 per kind per maand

Geen toeslag 

Meer dan 2 kinderen

€ 81,60 per kind per maand

€ 61,20 per kind per maand

 

Een voorbeeld:

Ben en Sarah wonen samen met hun drie kinderen; Elisa, Noah en Matteo. De drie kinderen zijn vanaf 2019 geboren.

De ouders verdienen samen minder dan het grensbedrag (€30.984) namelijk, €28,000.

 

Kind

Maandelijks Basisbedrag

Maandelijkse Sociale Toeslag

Maandelijks Totaal

Elisa (geboren op 01/02/2019)

€ 163,20

€ 81,60

€ 244,80

Noah (geboren op 29/03/2020)

€ 163,20

€ 81,60

€ 244,80

Matteo (geboren op 27/05/24)

€ 163,20

€ 81,60

€ 244,80

Werden je kinderen geboren voor 2019, dan krijg je voor hen nog altijd dezelfde bedragen, maar met een omgekeerde rang.

Deze bedragen zijn de volgende:

 

Maandelijks Basisbedrag

Maandelijkse Sociale toeslag 

derde en volgend kind 

€ 93,93 

€ 47,81 

tweede kind  

€ 173,80 

€ 29,64 

oudste kind

€ 259,49 

€ 5,20 

 

 

Een voorbeeld

Het volgende voorbeeld, bestaat uit een familie met kinderen die voor en na 2019 zijn geboren.

De twee ouders wonen samen met hun vier kinderen; Ryan, Anna, Leon en Olivia.
De ouders verdienen samen minder dan het grensbedrag (€30.984).

Kind

Maandelijks Basisbedrag

Maandelijkse Sociale Toeslag

Maandelijks Totaal

Leon (geboren op 29/03/2014)

€ 259,49 

€ 5,20

€ 264,69

Anna (geboren op 07/09/2015)

€ 173,80

€ 29,64 

€ 203,44

Ryan (geboren op 27/05/2018)

€ 259,49 

€ 47,81

€ 141,74

Olivia (geboren op 01/02/2019)

€ 163,20

€ 81,60

€ 244,80

En hoe regel ik dat allemaal?

 

Alles gaat automatisch als je er recht op hebt. Ligt je gezinsinkomen op het aanslagbiljet waarop de uitbetaler - Infino bijvoorbeeld - zich moet baseren niet boven de 30.984 euro, dan krijg je dus vanzelf je sociale toeslag voor één jaar, het toekenningsjaar. Dat loopt normaal gezien van 1 oktober tot 30 september van het volgende kalenderjaar.

 

Er is wel een uitzondering: in 2019 kun je slechts sociale toeslag krijgen op basis van je aanslagbiljet van 2016 vanaf 1 januari 2019 omdat het Groeipakket dan pas in werking trad.

Er is ook een alarmbelprocedure. Kun je aantonen dat je inkomen onlangs minstens zes opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag, dan mag je zelf bij Infino je sociale toeslag aanvragen.

Geschreven door Bert

Heb je nog andere vragen ?