Infino beoogt functionele en correcte e- service

Infino streeft ernaar om de elektronische diensten die aangeboden worden zo goed mogelijk uit te voeren. Nochtans wijst Infino elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.

Aangezien de online diensten toegankelijk zijn door middel van gebruikersnamen en persoonlijke wachtwoorden die toegekend worden aan de gebruikers wijst Infino elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van wachtwoorden door de gebruiker.

De sociaal-juridische wetgeving is voortdurend in beweging. Ondanks het feit dat Infino ernaar streeft om de aangeboden informatie en diensten volledig up-to-date te houden, wijzen wij elke verantwoordelijkheid op dit vlak af.

Simulaties die gemaakt worden via deze website worden altijd meegedeeld onder voorbehoud. De resultaten dienen als “richtinggevend” beschouwd te worden en zijn niet verbindend.