• Veelgestelde vragen
  • Wijziging beroepssituatie
  • Wat gebeurt er met de kinderbijslag als je van werkgever verandert?

Wat gebeurt er met de kinderbijslag als je van werkgever verandert?

De kinderbijslag zal zonder enige onderbreking uitbetaald worden.

Belangrijk: Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd in de kinderbijslagregeling een bevriezingsperiode ingelast. Dit houdt in dat het fonds dat op 31 december 2017 bevoegd is om uw kinderbijslag te betalen, dit zal blijven doen tot 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 ben je vrij om zelf je kinderbijslagfonds te kiezen.

Heb je nog andere vragen ?