Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Waaruit bestaat het Groeipakket?

Sinds 1 januari 2019 werd het Groeipakket ingevoerd om de Vlaamse gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Kinderbijslag, en nog veel meer, met toeslagen die worden toegekend op basis van je specifieke situatie. 

Het Groeipakket is de nieuwe kinderbijslag 

Het Groeipakket bestaat uit een basisbedrag en een reeks toeslagen. Deze toeslagen dienen om de gezinnen zo goed mogelijk te helpen en zijn afhankelijk van hun financiële- en gezinssituatie.

Het Groeipakket is er voor:

 • Elk kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd
 • Tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt
 • Tot 25 onder bepaalde voorwaarden

Het bedrag dat maandelijks aan de kinderen wordt toegekend is afhankelijk van hun geboortedatum. Kinderen die voor of op 31/12/2018 geboren zijn, behouden de toegekende bedragen in het oude systeem, terwijl kinderen die vanaf 01/01/2019 geboren zijn, rechtstreeks in de bedragen en regels van het nieuwe systeem worden opgenomen.

Basisbedrag

Elk kind, geboren na 31 december 2018, ontvangt maandelijks een basisbedrag van € 169,79*
*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

 • Onvoorwaardelijk recht vanaf de geboorte tot de 18de verjaardag
 • Het bedrag wordt betaald aan de ouder(s) die het kind opvoedt/opvoeden
 • Het Groeipakket wordt elke maand betaald rond de 8ste (zie onze kalender voor meer info)

Toeslagen

Zorgtoeslagen

(Half) Wezentoeslag

Als één van de ouders overlijdt na 1 januari 2019, krijgt elk kind een maandelijkse zorgtoeslag bovenop het basisbedrag.  Het bedrag varieert van de situatie.

169,79* € in geval van ‘volle wees’:

 • beide ouders zijn overleden of afwezig verklaard
 •  De enige ouder is overleden/afwezig verklaard
 • de vrederechter heeft een vermoeden van afwezigheid van beide ouders vastgesteld
 • de afwezigheid van één ouder werd vastgesteld en de andere ouder is reeds overleden

€ 84,89* in geval van ‘halve wees’

 • 1 ouder is overleden/afwezig verklaard.

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Indien je kind bijzondere zorg nodig heeft, kan deze toeslag aangevraagd worden.  Het bedrag is afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Pleegzorgtoeslag

Deze toeslag ten bedrage van € 65,58* wordt toegekend als een kind geplaatst is in een pleeggezin na 1 januari 2019 en kan toegekend worden aan:

 • het pleeggezin, als het kind langdurig in het gezin geplaatst blijft;
 • de bijslagtrekkende van vóór de plaatsing, indien het kind niet langdurig in dit gezin geplaatst blijft.

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Sociale toeslagen

Gezinnen die het financieel iets moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen rekenen op een sociale toeslag. 

Deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinsgrootte.*

Inkomensgrens≤32.238,01 €/jaarVanaf 32.238,01 tot 63.672,48 €/jaar
1 of 2 kinderen53,06 €/maand
> 2 kinderen84,89 €/maand63,67 €/maand


*De bedragen werden geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Participatietoeslagen

Universele participatietoeslagen

Deze toeslag is in de volksmond beter gekend als de ‘schoolpremie’ of 'schoolbonus'. 

Dit is een jaarlijkse toeslag om de ouders financieel bij te staan in de opvoedingskosten voor hun kinderen. Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen die het basisbedrag ontvangen, ongeacht hun geboortedatum.

*Deze bedragen werden geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Leeftijd die het kind bereikt in het jaar van uitbetalingBedrag
Vanaf geboorte tot 3 jaar21,23 €/jaar
Vanaf 4 jaar tot 11 jaar37,14 €/jaar
Vanaf 12 jaar tot 16 jaar53,06 €/jaar
Vanaf 17 tot 24 jaar63,67 €/jaar


Selectieve participatietoeslagen

De kinderbijslagfondsen worden ook bevoegd voor de uitbetaling van de selectieve participatietoeslagen.  Dit zijn eigenlijk de reeds gekende ‘studietoelagen’.

Samen met je dossierbeheerder, zal er nagekeken worden of er recht is op deze toeslag.  Deze extra ondersteuning wordt toegekend voor een volledig schooljaar en is afhankelijk van het soort onderwijs, het gezinsinkomen en de puntenlast van het gezin. Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen, ook voor kinderen die geboren werden vóór 1 januari 2019.

De studietoelagen in het hoger onderwijs blijven behouden binnen de overheidsdienst ‘Onderwijs’.  Jongeren met recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, ontvangen aanvullend een beperkte selectieve participatietoeslag van het Ministerie van Onderwijs.


Andere toeslagen

Het Groeipakket voorziet nog 2 nieuwe toeslagen.  Deze dienen als stimulans om kinderen naar de kinderopvang (doch geen buitenschoolse opvang) of naar school te laten gaan.  Deze bijkomende toeslagen zijn zowel van toepassing op kinderen geboren vóór als na 01/01/2019.


Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,36* euro per kind, per opvangdag.

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Kleutertoeslag

Deze toeslag is een duwtje in de rug voor kleuters die 3 jaar worden vanaf 01/01/2019 en ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool en bedraagt € 135,25.*

Als je kind bovendien voldoende aanwezig is in school, ontvang je als ouder nogmaals € 135,25* van zodra je kind 4 jaar oud is.

*Dit bedrag zal geïndexeerd worden op 01/01/2022. Vanaf die datum ontvang je € 137,96 als je kleuter 3 of 4 jaar wordt.

Schoolbonus

De schoolbonus (vroeger schoolpremie) wordt elk jaar in augustus betaald voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket. De schoolbonus is een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar.

Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

0 - 4 jaar
€ 21,23  per jaar
5 - 11 jaar
€ 37,14 per jaar
12 - 17 jaar
€ 53,06 per jaar
18 - 24 jaar
€ 63,67 per jaar

Meer over de schoolbonus

Overzicht

Deel deze pagina

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.