Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Kind geboren voor 01/01/2019

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de regionalisering van 01/01/2019 wordt bepaald dat de bedragen in principe ongewijzigd blijven. Ze kunnen dus de bedragen behouden die zijn toegekend in het oude systeem.  

Basisbedrag

Is je kind geboren voor 01/01/2019 dan blijf je recht hebben op het basisbedrag uit het oude systeem.  De bedragen (per bijslagtrekkende) blijven behouden in de toekomst totdat je kind geen recht meer heeft op kinderbijslag.

Vanaf zes jaar komt hier ook een maandelijkse leeftijdsbijslag bij.

Jongste kind in het gezin op 31/12/2018€ 97,73
Tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 180,83
Overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 € 259,49


Maandelijkse leeftijdsbijslag
van 6 tot 11 jaar€ 16,36
van 12 tot 17 jaar€ 24,92
vanaf 18 jaar€ 28,72


Je kunt de bedragen ook hier terugvinden >>

Toeslagen

Zorgtoeslagen

(Half) Wezentoeslag

Kinderen die al wees waren voor 01/01/2019 behouden hun wezenbijslag in het oude systeem, alsook de regels die erop van toepassing zijn. We houden steeds rekening met de situatie van de overlevende ouder om het recht op de wezentoeslag te onderzoeken. (een nieuw samengesteld gezin vormen of hertrouwen).

Verhoogde wezenbijslag€375,41


Je kunt de bedragen ook hier terugvinden >>

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn 
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt

€ 55,02

Andere kinderen

€ 63,40


Toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Indien je kind bijzondere zorg nodig heeft, kan deze toeslag aangevraagd worden. Het maandelijkse bedrag is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Er zal éénzelfde systeem toegepast worden.

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 
€ 84,02
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 
€ 111,89
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 
€ 261,11

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 

€ 431,01 
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 
€ 431,01 
12 – 14 punten over de drie pijlers
€ 431,01 
15 – 17 punten over de drie pijlers 
€ 490,09 
18 – 20 punten over de drie pijlers 
€ 525,10
+ 20 punten over de drie pijlers 
€ 560,10


Je kunt de bedragen ook hier terugvinden >>

Pleegzorgtoeslag

De bijslag die aan de bijslagtrekkende werd toegekend voor 1/01/2019 blijft behouden, zolang er geen wijziging is in de plaatsingsmaatregel en er nog contact blijft tussen de bijslagtrekkende en het pleegkind.

Maandelijkse toeslag per kind€ 65,58


Je kunt de bedragen ook hier terugvinden >>

Sociale toeslagen

Is je kind geboren voor 01/01/2019 en ontvang je reeds een sociale toeslag, zal je deze sociale toeslag verder ontvangen. Deze toeslag zal net zoals in het nieuwe systeem gebaseerd worden op het nieuwe inkomensbegrip. Je ontvangt wel de bedragen uit het oude systeem.

GezinsgrootteInkomensgrens
≤ 2 kinderen< 31.605,89 EUR
> 2 kinderen< 31.605,89 EUR
> 2 kinderen31.605,89 tot 62.424 EUR (*)


(*) enkel van toepassing indien er vanaf 01/01/2019 een 3e of volgend kind wordt geboren/instroomt in de nieuwe regeling.

Je kunt de bedragen ook hier terugvinden >>

Participatietoeslagen

Universele participatietoeslagen

Deze toeslag is in de volksmond beter gekend als de ‘schoolpremie of schoolbonus’. 

Dit is een jaarlijkse toeslag om de ouders financieel bij te staan in de opvoedingskosten voor hun kinderen. Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen die het basisbedrag ontvangen, ongeacht hun geboortedatum.

De schoolbonus (vroeger schoolpremie) wordt elk jaar in augustus betaald voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket. De schoolbonus is een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar.

Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

0 - 4 jaar
€ 21,23 per jaar
5 - 11 jaar
€ 37,14 per jaar
12 - 17 jaar
€ 53,06 per jaar
18 - 24 jaar
€ 63,67 per jaar

Meer over de schoolbonus

Selectieve participatietoeslagen

De kinderbijslagfondsen worden ook bevoegd voor de uitbetaling van de selectieve participatietoeslagen.  Dit zijn eigenlijk de reeds gekende ‘studietoelagen’.

Samen met je dossierbeheerder, zal er nagekeken worden of er recht is op deze toeslag.  Deze extra ondersteuning wordt toegekend voor een volledig schooljaar en is afhankelijk van het soort onderwijs, het gezinsinkomen en de puntenlast van het gezin.

Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum.

De studietoelagen in het hoger onderwijs blijven behouden binnen de overheidsdienst ‘Onderwijs’.  Jongeren met recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, ontvangen aanvullend een beperkte selectieve participatietoeslag van het Ministerie van Onderwijs.

Andere toeslagen

Het Groeipakket voorziet nog 2 nieuwe toeslagen.  Deze dienen als stimulans om kinderen naar de kinderopvang (doch geen buitenschoolse opvang) of naar school te laten gaan. Deze bijkomende toeslagen zijn zowel van toepassing op kinderen geboren vóór als na 01/01/2019.

Je kunt de bedragen hier terugvinden >>

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,36* euro per kind, per opvangdag.

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Kleutertoeslag

Deze toeslag is een duwtje in de rug voor kleuters die 3 jaar worden vanaf 01/01/2019 en ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool en bedraagt € 135,25.*

Als je kind bovendien voldoende aanwezig is in school, ontvang je als ouder nogmaals € 135,25* van zodra je kind 4 jaar oud is.

*Dit bedrag zal geïndexeerd worden op 01/01/2022. Vanaf die datum ontvang je € 137,96 als je kleuter 3 of 4 jaar wordt.

Overzicht

Deel deze pagina

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.