youtube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Spelregels van onze Halloweenwedstrijd

Dit reglement regelt de Infino Halloween Prijsvraag die loopt van 17 tot en met 26 oktober 2022.

1. Deelnamecriteria

De wedstrijd staat open voor iedereen die zich op de Facebook-pagina "Infino Brussels" heeft ingeschreven.

2. Beschrijving van de wijze waarop kan worden deelgenomen en hoe de winnaars worden geselecteerd

De deelnemer post een foto van zijn/haar kind(eren) in kostuum in een reactie om kans te maken op 4 kaartjes voor Pairi Daiza.  

1 trekking wordt georganiseerd op 27 oktober en de winnaar wordt diezelfde dag bekendgemaakt op onze Facebook-pagina Infino Brussels. De loting wordt verricht met behulp van een online-trekkingsinstrument.

3. Datum en duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 17/10 t/m 26/10/2022.

4. Prijzen

De winnaar ontvangt 4 tickets voor het Pairi Daiza park, 2 volwassenen en 2 kinderen.

5. Procedures voor kennisgeving aan de winnaar en intrekking van de prijs

De deelnemers zullen kunnen vernemen wie de winnaar is bij de bekendmaking op de Facebook-pagina van Infino Brussels. Als zij op het moment van de trekking niet zijn ingelogd, krijgt de winnaar binnen een week bericht van Infino.

De winnaar ontvangt zijn/haar prijs binnen een maand na de trekking.

Na levering is de prijs de enige verantwoordelijkheid van de winnaar. Infino is niet verantwoordelijk voor verlies of teruggave van de prijs of enige gerelateerde kosten.

6. Specifieke beperkingen

Slechts één inzending per persoon is toegestaan. Elke deelname die in strijd is met dit beginsel zal als nietig worden beschouwd.

Elke inschrijving waarbij een vermoeden van fraude bestaat, wordt eveneens als nietig beschouwd. 

In het laatste geval behoudt Infino zich het recht voor de van fraude verdachte persoon of personen te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, onverminderd de aansprakelijkheid van de fraudeur(s).

Onvolledige, onleesbare of foutieve contactgegevens worden als ongeldig beschouwd en leiden tot annulering van de deelname aan de wedstrijd. Infino is niet verantwoordelijk voor onleesbare antwoorden. 

7. Klachtenprocedure

Geschillen of vorderingen in verband met de in dit reglement beschreven mededinging moeten worden gericht aan 

  • per e-mail (Brussels@infino.be) 
  • per post naar

Infino Brussel
Sint Michielswarande 30 
1040 Brussel

8. Lidmaatschaps- en communicatieformulier en wedstrijdreglement

Door deel te nemen aan de Infino Prijsvraag gaat u akkoord met deze regels.

Dit reglement is voor de deelnemers beschikbaar op onze website infino.be.

Facebook is op geen enkele manier verbonden met deze wedstrijd. Infino ontslaat Facebook van elke aansprakelijkheid.

De wedstrijd wordt niet uitgevoerd, gesponsord of onderschreven door Facebook.

9. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, postadres, e-mail- en telefoonnummers van de deelnemers) worden verwerkt in overeenstemming met EU-verordening nr. 2016/679 en alleen in het kader van de specifieke wedstrijd waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking, schrapping en portabiliteit.

Voor elk verzoek betreffende de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens kan de deelnemer een e-mail sturen naar dpo@infino.be of naar het volgende postadres Infino Brussel, Sint Michielswarande 30, 1040 Brussel.