• Startbedrag/Kraamgeld

Het startbedrag

Het startbedrag is de nieuwe benaming voor de vroegere geboortepremie of het vroegere kraamgeld.

Hoeveel bedraagt het startbedrag bij geboorte?

Elk kindje dat in Vlaanderen geboren wordt vanaf 1 september 2020, heeft recht op een éénmalig startbedrag (geboortepremie) van € 1.144,44*.  Of het nu gaat over een eerste of een volgende geboorte, het bedrag blijft hetzelfde:

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2020. Kinderen geboren tussen 1/01/2019 en 31/08/2020 ontvingen € 1.122.

Eerste kindje en elk kind van een meerling € 1.144,44
Elk volgend kind € 1.144,44

Tip: Soms heb je ook recht op een aanvullende premie van een andere organisatie. Steek zeker je licht op bij je gemeentebestuur, je ziekenfonds en je werkgever

Wanneer vraag ik het startbedrag bij geboorte aan?

Je kan het startbedrag (de geboortepremie) aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap. Bezorg ons zeker een recent attest van je arts met je vermoedelijke bevallingsdatum.  Je hoeft, met andere woorden, niet te wachten tot je kindje er is. Ten vroegste twee maanden voor de geschatte bevallingsdatum ontvang je dan het startbedrag.

Je startbedrag al aanvragen voor je bevallen bent, maakt dat je er dan niet meer hoeft aan te denken en je aandacht helemaal naar je baby kan uitgaan. Want daar dient Infino voor: zoveel mogelijk administratieve zorgen van je wegnemen, zodat je tijd en handen vrij hebt voor je kroost!

6 maanden zwanger maar nog geen doktersattest?

Laat ons alvast weten dat je zwanger bent. Dan herinneren wij je eraan om ons het attest te bezorgen, en zetten intussen alles klaar om je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Hoe vraag ik het startbedrag bij geboorte aan?

Kies je ervoor om je startbedrag aan te vragen via het online formulier? Fijn, want dat is veruit de makkelijkste manier. Gewoon invullen, een recent attest van je arts met de vermoedelijke bevallingsdatum toevoegen en klikken op verzenden. Meer is er niet aan.

Misschien verkies je het aanvraagformulier te downloaden? Geen probleem, doe gerust. Gewoon het formulier downloaden, invullen en terugmailen naar vlaanderen@infino.be. Meer tekst en uitleg over het startbedrag vind je hier.

Opgepast: door de uitzonderlijke omstandigheden in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het Corona/Covid-19 virus, kan de verwerking van binnenkomende post aanzienlijke vertraging oplopen. Wil je zeker zijn dat we je dossier snel behandelen? Maak gebruik van de online aanvraagformulieren, of neem een foto of scan van het ingevulde papieren formulier en mail de foto of scan naar vlaanderen@infino.be

6 maanden zwanger?

Tijd om je startbedrag aan te vragen.

Nog geen doktersattest? Laat ons alvast weten dat je zwanger bent. Dan herinneren wij je eraan om ons het attest te bezorgen, en zetten intussen alles klaar om je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Kinderbijslag na de geboorte of adoptie

Als ouder heb je recht op maandelijkse kinderbijslag vanaf de maand waarin je kindje geboren wordt. In het geval dat je koos voor adoptie is dat de maand waarin je kindje officieel bij jou komt wonen.

Kreeg je al een startbedrag geboorte of adoptie (= geboorte- of adoptiepremie), of is dit niet je eerste kindje? Dan hoef je in principe niets te doen. Wij zorgen ervoor dat je automatisch je kinderbijslag ontvangt. De betaling gebeurt telkens rond de 8ste van de maand.

Je moet enkel een kinderbijslagaanvraag indienen, wanneer er kinderen in je gezin komen waarvoor je in België nog geen kinderbijslag krijgt.


Tip: Deze periode is ook ideaal om kraamzorg aan te vragen en de kinderopvang te regelen

Startbedrag bij adoptie (adoptiepremie)

Niet enkel wie zelf bevalt heeft recht op een startbedrag. Ook als je een kindje adopteert, kun je aanspraak maken op een startbedrag.Meer dan normaal, niet? Vinden wij ook!

Hoeveel bedraagt het startbedrag bij adoptie (adoptiepremie)?

In Vlaanderen ontvang je voor een geadopteerd kind € 1.144,44*

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2020. Kinderen geboren tussen 1/01/2019 en 31/08/2020 ontvingen € 1.122.

Wanneer vraag ik het startbedrag bij adoptie (adoptiepremie) aan?

Een kindje adopteren is een even heuglijke gebeurtenis als zelf bevallen van een baby. Een adoptie kan anderzijds wel wat tijd in beslag nemen. Misschien vraag je je dan wel af op welk moment je aanspraak kan maken op het startbedrag?

Je kan ze aanvragen van zodra de adoptieprocedure in België is gestart of van zodra de buitenlandse adoptie helemaal is afgerond.

Je ontvangt voor een geadopteerd kind een startbedrag van €1.144,44.

Het startbedrag zal worden uitbetaald van zodra je kindje deel uitmaakt van je gezin.

Meer tekst en uitleg over het startbedrag vind je hier.

Adoptiepremie aanvragen

Download hiervoor het aanvraagformulier, vul het in en bezorg het ons via e-mail naar vlaanderen@infino.be


Opgepast: door de uitzonderlijke omstandigheden in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het Corona/Covid-19 virus, kan de verwerking van binnenkomende post aanzienlijke vertraging oplopen. Wil je zeker zijn dat we je dossier snel behandelen? Maak gebruik van de online aanvraagformulieren, of neem een foto of scan van het ingevulde papieren formulier en mail de foto of scan naar vlaanderen@infino.be