Kinderbijslag van A tot Z

Vanaf de maand die volgt op de geboorte of adoptie van je kindje, heb je recht op kinderbijslag. Er is een basiskinderbijslag die afhangt van de rang van het kind in het gezin. In sommige gevallen heb je ook recht op toeslagen.

Wanneer vraag je kinderbijslag aan?

Als je al een geboorte- of adoptiepremie hebt gekregen of als dit niet je eerste kindje is, hoef je in principe niets te doen. Wij zorgen ervoor dat je automatisch kinderbijslag ontvangt. De betaling gebeurt telkens rond de 8ste van de maand.

Je moet enkel een aanvraag kinderbijslag indienen, indien er kinderen in je gezin komen waarvoor in België nog geen kinderbijslag betaald wordt.

Hoe vraag je kinderbijslag aan?

Download hiervoor het aanvraagformulier, vul het in en stuur het ons terug op via post naar Infino, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk of via e-mail naar informatie@infino.be.

Download het aanvraagformulier kinderbijslag (model AA)

Wie krijgt er de kinderbijslag?

Meestal krijgt de moeder de kinderbijslag. Als zij het kindje niet zelf opvoedt, wordt de bijslag betaald aan wie dat wel doet.

Wie de bijslag krijgt, is niet noodzakelijk dezelfde persoon als de persoon die het dossier kinderbijslag opent. Meestal loopt de aanvraag voor kinderbijslag via de vader, waarna de bijslag wordt betaald aan de moeder.

Hoelang krijg je kinderbijslag?

Je krijgt kinderbijslag voor elk kind tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin hij of zij 18 jaar wordt.

In sommige gevallen krijg je kinderbijslag tot je kind 25 jaar wordt:

  • Hij of zij volgt onderwijs of een opleiding en werkt tijdens het schooljaar (niet meer dan 240 uren per kwartaal).
  • Hij of zij is ingeschreven als werkzoekende (beroepsinschakelingstijd) en werkt niet of werkt beperkt met een brutoloon of uitkering die lager ligt dan het grensbedrag van € 551,89. Wanneer hij/zij is ingeschreven als werkzoekende, ontvang je kinderbijslag tot 1 jaar nadat hij/zij de studies heeft stopgezet. In sommige situaties kan dit verlengd worden. Neem hiervoor contact op met je dossierbeheerder.

Hoeveel kinderbijslag krijg je?

Het bedrag van de kinderbijslag wordt bepaald door de rang van het kind in het gezin, de leeftijd en een mogelijk toeslag.

Rang in het gezin
Er zijn drie bedragen naargelang de rang in het gezin. Voor jouw eerste kindje krijg je minder geld dan voor de daaropvolgende kinderen.

Leeftijd van het kind
De kinderbijslag verhoogt naarmate het kind groeit en dus ook hogere kosten met zich meebrengt.
Hieronder vind je de bedragen indien je geen toeslag ontvangt. Indien je wel een toeslag ontvangt, vervang je de leeftijdsbijslag van 1ste kind door dat van het 2de.

Vlaanderen vanaf 1 september 2018:

Vlaanderen1ste kind2de kind3de kind
Basisbedrag (rang) € 93,93€ 173,80€ 259,49
Totaal vanaf 6 jaar € 110,29€ 206,43€ 292,12
Totaal vanaf 12 jaar € 118,85€ 223,66€ 309,35
Totaal vanaf 18 jaar € 122,65€ 237,20€ 322,89

Brussel & Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 september 2018:

Brussel & Wallonië1ste kind2de kind3de kind
Basisbedrag (rang)€ 95,80€ 177,27€ 264,67
Totaal vanaf 6 jaar€ 112,49€ 210,55€ 297,95
Totaal vanaf 12 jaar€ 121,21€ 228,13€ 315,53
Totaal vanaf 18 jaar€ 125,09€ 241,93€ 329,33

Let op: De bedragen in Vlaanderen en Brussel/Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap zijn verschillend. Raadpleeg hier meer informatie over de bedragen van de kinderbijslagen:

Schoolpremie

Een nieuwe boekentas, een pennenzak, turngerief … De maand september is traditioneel een dure maand. Wanneer je recht hebt op kinderbijslag voor de maand juli, krijg je begin augustus bovenop de kinderbijslag een schoolpremie om je te helpen bij de start van het nieuwe schooljaar. Hoeveel dit precies is, hangt af van jouw situatie en de leeftijd van je kind.

Bijzondere toeslagen

In sommige gevallen krijg je bovenop de basiskinderbijslag een extra toeslag:

  • Alleenstaande ouder
  • Pensioen
  • Werkloosheid
  • Ziekte of ongeval
  • Kinderen met aandoening

Lees meer over deze bijzondere situaties bij andere vragen.