Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De kinderopvangtoeslag van het Groeipakket

De kinderopvangtoeslag is een extra toeslag die gezinnen ontvangen als hun kinderen naar de kinderopvang gaan.


We beginnen al met goed nieuws. Om deze toeslag te ontvangen, hoef je niets te doen. Infino regelt alles. Misschien wil je wel weten wat deze toeslag inhoudt. Dan informeren we je graag.

Wanneer kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Sinds januari 2019 spreken we in Vlaanderen niet langer van kinderbijslag, maar van het Groeipakket. Dat pakket omvat niet alleen het startbedrag en het basisbedrag, maar ook andere financiële ruggensteuntjes zoals de kinderopvangtoeslag.

OK, wat is die kinderopvangtoeslag?

Gaat je hartendief naar een erkend kinderopvangverblijf? Dan betaal je daarvoor een vast bedrag dat niet berekend is volgens je inkomen. En heb je per volledige opvangdag recht op 3,36 euro* steun. Was je kapoen maar tussen de 3 en 5 uur in het kinderopvangverblijf, dan krijg je de helft daarvan.

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Welke kapoenen verdienen die toeslag?

Alle kinderen hebben recht op die toeslag als ze …

  • in Vlaanderen wonen, in Brussel, in Wallonië of in het buitenland;
  • nog niet naar de kleuterschool gaan
  • naar een Nederlandstalig kinderopvangverblijf gaan met een vergunning van de Vlaamse overheid
  • waarbij de kosten van die kinderopvang niet afhangen van je inkomen.

Of je kind nu geboren is vóór of na 1 januari 2019 doet er niet toe.

Wel even opletten: woont het kind in België, dan moet het wel Belg zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Krijg ik altijd die 3,36 euro per opvangdag? 

  • Blijft je kind langer dan 5 uur, dan telt dit als een volledige opvangdag en krijg je 3,36 euro.
  • Wordt je kapoen tussen de 3 en de 5 uur per dag opgevangen, dan telt dit als halve dag en krijg je 1,68 euro.
  • Is je kind echter minder dan 3 uur in de kinderopvang, dan heb je die dag geen recht op kinderopvangtoeslag.
  • Je hebt recht op de kinderopvangtoeslag tot je kind naar de kleuterschool gaat.
  • Kinderopvangtoeslag komt trouwens bovenop het basisbedrag van het Groeipakket of eventuele andere toeslagen, maar geldt niet voor naschoolse of buitenschoolse opvang.

Voorbeeld: Emma gaat maandag, dinsdag en donderdag volledige dagen naar de kinderopvang. Maar woensdag en dinsdag komt haar oma haar ’s middags halen en blijft ze maar een halve dag. Haar ouders krijgen dus driemaal € 3,36 voor de drie volledige dagen en tweemaal € 1,68 voor de twee halve dagen. In totaal krijgt ze dus € 13,44 voor die week.

Wanneer wordt dat bedrag uitbetaald?

Altijd de 20ste van de maand volgend op de opvangmaand, of de eerste werkdag daarop. Je uitbetaler - Infino bijvoorbeeld - moet natuurlijk wel op tijd de gegevens gekregen hebben. Het aantal dagen dat je kind de vorige maand in de opvang was, bepaalt het totaalbedrag.

Moet ik zelf eigenlijk iets doen?

Neen, helemaal niets! De kinderopvang geeft via Kind en Gezin het aantal opvangdagen door aan de uitbetaler (het nieuwe kinderbijslagfonds) van jouw kleine kapoen, hopelijk Infino. Wij berekenen dan het bedrag waar je recht op hebt en schrijven dat nadien automatisch aan je over, de 20ste van elke daaropvolgende maand.

Samengevat Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,36* euro per kind, per opvangdag.

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.