Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
 1. Home
 2. Startbedrag

Het startbedrag van Aanvraag tot Zekere uitbetaling

Het startbedrag is een belangrijk duwtje in de rug. Je kan het geld gebruiken voor alles wat je kindje nodig heeft. Werk je er de kinderkamer mee af, vul je er de pamperrekening mee aan of koop je er liever kinderkleren mee? Aan jou de keuze.

Je krijgt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geboorte.
Uiteraard is het startbedrag er ook bij adoptie. Dan ontvang je je startbedrag snel nadat het kindje in je gezin arriveerde. Aanvragen kan natuurlijk vroeger!

Ik vraag mijn startbedrag aan

Het startbedrag is een belangrijk duwtje in de rug. Je kan het geld gebruiken voor alles wat je kindje nodig heeft. Werk je er de kinderkamer mee af, vul je er de pamperrekening mee aan of koop je er liever kinderkleren mee? Aan jou de keuze.

Je krijgt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geboorte.
Uiteraard is het startbedrag er ook bij adoptie. Dan ontvang je je startbedrag snel nadat het kindje in je gezin arriveerde. Aanvragen kan natuurlijk vroeger!

Ik vraag mijn startbedrag aan

Vraag nu je startbedrag van € 1.214,49 aan. Dit duurt slechts enkele minuten.

Het startbedrag: wat is dat?

Er is een heugelijke gebeurtenis op til in jouw familie: de komst van een kindje. Wat een wonder! Om dit kleintje zo goed mogelijk te verwelkomen, heb je recht op bepaalde hulp waaronder een bedrag van jouw uitbetaler (je kan kiezen).

Je weet wellicht dat in België een uitbetaler een eenmalige premie geeft aan elk kind dat op het grondgebied wordt geboren. Als je in Vlaanderen woont, dan heet deze premie sinds de regionalisering van 1 januari 2019 « startbedrag voor geboorte ». Vroeger werd de term 'kraamgeld' gebruikt. Wat moet je weten over het Startbedrag? Hier vind je de antwoorden die je zoekt.

Ik vraag mijn startbedrag aan

Op deze pagina

Hoeveel bedraagt het startbedrag in Vlaanderen?

Of het nu je eerste kind is of niet, het bedrag van deze premie is € 1.214,49* per kind. In blijde verwachting van een tweeling? Dan heb je recht op twee keer € 1.214,49.

*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1 september 2023.

Ik vraag mijn startbedrag aan

Wanneer wordt het startbedrag betaald?

Het startbedrag wordt ten vroegste 2 maanden voor de bevalling uitbetaald, ongeacht wanneer je de aanvraag hebt gedaan.

Vergat je je startbedrag aan te vragen? Geen probleem, dat kan tot enkele jaren na de geboorte. Je krijgt alles dan zo snel mogelijk op je rekening.

Ik vraag mijn startbedrag aan

Alle kansen voor je kleintje

Wanneer kan ik het startbedrag aanvragen?

Je kan het startbedrag aanvragen vanaf de zwangerschap. Ten vroegste twee maanden voor de geschatte bevallingsdatum ontvang je dan het startbedrag. Enkele voorwaarden:

 • Het doktersattest dat je ons moet toesturen, mag dus geen attest zijn van de eerste 5 maanden van je zwangerschap
 • Heb je nog geen doktersattest? Stuur toch maar alvast je aanvraag door! We zullen je eraan herinneren om ons het attest te bezorgen
 • Je hebt tot vijf jaar na de geboorte de tijd om het startbedrag aan te vragen

Nog geen doktersattest? Laat ons alvast weten dat je een kindje verwacht! Dan anticiperen we mee.

Online inschrijving

Wie kan het startbedrag aanvragen?

Elke (toekomstige) ouder die in Vlaanderen woont kan het startbedrag aanvragen.

 • Vormen jullie een paar dat uit twee mama's bestaat? De mama die het kindje draagt, moet de aanvraag indienen
 • Werk je in België maar woon je in het buitenland? Afhankelijk van het land waar je woont, kan het zijn dat je recht hebt op het startbedrag
 • Adopteer je een kindje? Je hebt ook recht op het startbedrag
Ik vraag mijn startbedrag aan

Startbedrag aanvragen

Hoe kan ik het startbedrag aanvragen?

Je kan het startbedrag op eenvoudige wijze aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen.

Vraag nu je startbedrag aan

Aansluiten bij Infino is een prima idee. "Samen groeien" is onze leuze en dat menen we ook. We ondersteunen je financieel, geven je advies en houden je steeds op de hoogte van alle mogelijke voordelen.

Ik vraag nu mijn startbedrag aan

Startbedrag: Wat na de geboorte?

Als ouder heb je recht op het maandelijkse Groeipakket vanaf de maand waarin je kindje geboren wordt. Heb je je startbedrag al gekregen? Dan hoef je niets meer te doen.

Alles over het Groeipakket

Wie heeft er recht op een startbedrag?

Elke (toekomstige) ouder die in Vlaanderen woont kan een aanvraag indienen. Het bedrag wordt uitbetaald:

 • voor een eerste geboorte: aan de zwangere mama,
 • voor een tweede en/of volgende geboorte: op de bankrekening die gekend is in het dossier.

Heb je een kind geadopteerd? Dan heb je vanzelfsprekend recht op een «startbedrag voor adoptie : € 1.214,49. Je hoeft ons enkel, samen met je aanvraag, een kopie te bezorgen van de nationale of buitenlandse adoptieaanvraag die werd voorgelegd aan de bevoegde rechtbank of, bij gebrek daaraan, het buitenlandse adoptiebesluit.

Ik vraag mijn startbedrag aan

Nog vragen?

Wie moet de aanvraag doen?

Adoptiekinderen

Heb je een kind geadopteerd? Als er maar één adoptieouder is of als slechts een van beide ouders een aanvraag indient, dan zal het Startbedrag gestort worden op de rekening van die persoon. Als beide adoptieouders het Startbedrag aanvragen, zal de storting gebeuren op het rekeningnummer van hun keuze. Bij een gebrek aan eensgezindheid, ontvangt de jongste ouder het bedrag van de premie. Je vindt alle info samen met het document om de aanvraag in te dienen hier.

Ongeboren kinderen

De zwangere mama (of een van de ouders als het niet om het eerste kind gaat) dient de aanvraag in bij een uitbetaler van het Groeipakket naar keuze. Ze vult een aanvraagformulier in met haar gegevens, eventueel ook de gegevens van de papa of de mee-ouder en, belangrijk, voegt er een medisch bewijs van de zwangerschap aan toe (zie verder voor de geldigheidsvoorwaarden).

Een handige checklist

Extra:

Wanneer moet je de aanvraag indienen en wanneer wordt het bedrag uitbetaald?

Om een geldige aanvraag in te dienen, moet je een medisch attest toevoegen dat aantoont dat je minstens 5 volledige maanden zwanger bent.

Door je aanvraag vooraf in te dienen (en vanaf je zesde maand zwangerschap), ontvang je het Startbedrag ten vroegste twee maanden voor de uitgerekende geboortedatum van je kind en op voorwaarde dat de zwangere mama toestemming heeft om in België te verblijven. Opgelet, uitbetalers hebben bij wet bepaalde uitbetalingsdata; die zijn voor elk fonds hetzelfde.

Er is meer, als je jouw aanvraag doet na deze periode van twee maanden voor de geboorte, dan krijg je het bedrag bij de volgende uitbetalingsdatum die voorzien is voor de uitbetalers. Er is geen enkele verplichting om je aanvraag op voorhand in te dienen, je doet die wanneer je wilt van zodra je 6 maanden zwanger bent.

Wil je dat Infino zich ontfermt over jouw aanvraag? Dat doen we met plezier!  Vraag je startbedrag voor geboorte 

Moet je nog iets in orde brengen bij jouw uitbetaler?

Eens je jouw aanvraag voor een startbedrag hebt ingediend, hoef je geen stappen meer te ondernemen bij je uitbetaler van het Groeipakket. Jouw dossier werd geopend, we ontvangen automatisch de informatie over de geboorte van je kind via jouw gemeentelijke administratie.

Goed om weten:

Wil je dat de betaling van het startbedrag gebeurt op een rekening op naam van beide ouders? Dat is uiteraard mogelijk. De regel is dat de mama (of de persoon die het bedrag van de premie moet ontvangen) toegang moet hebben tot de bankrekening waarop de betaling zal worden uitgevoerd.

Je hebt de aanvraag niet gedaan voor de geboorte van het kind; heb je er nog recht op? Ja, het «startbedrag voor geboorte» is niet verloren zolang de verjaringstermijn niet verstreken is. Je hebt nog tot 5 jaar na de geboorte/adoptie om de aanvraag in te dienen.

Gaat het om je tweede of volgende kind en je hebt de aanvraag niet ingediend voor de geboorte? Jouw gemeentelijke administratie informeert ons over de nieuwe geboorte. Wij onderzoeken dan automatisch het recht op het «Startbedrag voor geboorte» en houden je per mail op de hoogte.

Je werkt in België en de mama woont in het buitenland. Heb je dan recht op deze premie? Vanaf het moment dat een van beide ouders werkt in Vlaanderen, zal het recht op een Startbedrag onderzocht worden. Of je er al dan niet recht op hebt, hangt af van het land waar je woont. Voor sommige landen (zoals Frankrijk en Luxemburg) kan België nooit het Startbedrag uitbetalen. Voor andere landen kunnen we het verschil in uitbetaling onderzoeken (het is te zeggen, het verschil tussen het bedrag dat als geboortetoelage in het buitenland wordt toegekend en het bedrag van het Startbedrag) of het volledige bedrag uitbetalen als er in het buitenland geen recht is. Deze scenario's worden vaak geval per geval onderzocht. We vragen je in dat geval om contact op te nemen met een dossierbeheerder om de aanvraag samen te bekijken.

Heb je spijtig genoeg een miskraam gehad of een doodgeboren kind ter wereld gebracht? Dan heb je uiteraard nog recht op een «startbedrag voor geboorte». Bezorg ons het attest van «een doodgeboren kind» dat je kan opvragen bij jouw gemeentelijke administratie. Dat document moet bevestigen dat de zwangerschap minstens 180 dagen heeft geduurd (de minimale zwangerschapsduur om recht te hebben op de premie).

Vergeet Kind en Gezin niet

Je startgesprek met Kind en Gezin

Kind en Gezin wil jou en je kind graag bijstaan tijdens de eerste 3 levensjaren met professionele hulp, informatie en advies over ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, voeding, veiligheid en nog veel meer.


Hiervoor kan je al tijdens je zwangerschap gecontacteerd worden door een medewerker van Kind en Gezin uit jouw buurt om kennis te maken. Laat dus zeker je gsm nummer of je e-mailadres achter via Kind en Gezin.

Over het startgesprek

Het is niet altijd even makkelijk

Ik heb een vraag

Nog vragen?

Kan je het antwoord op je vraag niet vinden omdat je situatie specifieker is? Misschien vind je wel het antwoord in de lijst met veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen
Ik wil een afspraak maken

Hulp nodig? 

We helpen je graag verder en staan klaar om je vraag te beantwoorden, via mail, Facebook chat, telefoon of bij ons op kantoor.

Contacteer ons

Deel deze pagina met je netwerk

Vraag tijdig je startbedrag aan

Om je kind zo goed mogelijk te verwelkomen, moet je een aantal zaken in orde brengen en die kunnen een financiële impact hebben. Wist je dat er startbedrag bestaat om jouw kleintje goed op weg te helpen?