youtube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
icon rocket

Groeipakket (de nieuwe kinderbijslag), van Aanvraag tot Zekere uitbetaling 

Sinds 1 januari 2019 werd het Groeipakket ingevoerd om de Vlaamse gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het Groeipakket, en nog veel meer, met toeslagen die worden toegekend op basis van je specifieke situatie.

Je hoeft niets te ondernemen om deze bijdragen te ontvangen. Eens je een aanvraag voor het Startbedrag (geboortepremie) of Startbedrag adoptie hebt gemaakt, ben je automatisch aangesloten bij Infino en kan je rekenen op een stipte uitbetaling van je Groeipakket. 

Aansluiten bij Infino

Vraag nu je startbedrag van € 1.190,68 aan. Dit duurt slechts enkele minuten.

Wat zit er nu eigenlijk in het Groeipakket?

Bomvol premies en toeslagen

Sinds jaar en dag spreken mensen al over 'de kinderbijslag', maar die gaat sinds 2019 in Vlaanderen door het leven als het Groeipakket. Dit bestaat uit heel wat toeslagen en premies die bedoeld zijn om het voor jou, als ouder, wat makkelijker te maken. 

Het zal je dan ook niet verwonderen dat we bij uitbetalingsactor Infino kozen voor de slogan ‘samen groeien’. Want dat is waar het bij ons om draait. Het bijstaan van de ouders tijdens dit hele grote avontuur dat opvoeden heet. En dat doen we door steeds te zorgen voor een vlotte en stipte uitbetaling van alles wat het Groeipakket te bieden heeft. 

Het Groeipakket
Wat is het Groeipakket?

Het start- en basisbedrag

Het startbedrag in Vlaanderen

Elk kindje dat in Vlaanderen geboren wordt vanaf 1 januari 2019 heeft recht op een eenmalig bedrag. Of je nu één, twee, drie of tien kinderen krijgt, dat blijft ook steeds hetzelfde bedrag (tenzij het bedrag geïndexeerd wordt). Je kan het aanvragen vanaf de 6e maand van je zwangerschap mét een doktersattest. Daarna wordt het startbedrag vanaf 2 maanden voor je bevalling uitbetaald. 

Ook bij adoptie heb je recht op datzelfde startbedrag. Vanaf het moment dat je kindje officieel deel uitmaakt van je gezin én jij een verzoekschrift of adoptiebeslissing kan voorleggen, wordt het bedrag uitbetaald. 

Het basisbedrag van het Groeipakket

Daarnaast is er ook nog het basisbedrag, dat je iedere maand opnieuw krijgt. Je kan je bedrag waar je maandelijks recht op hebt zelf berekenen. 

Meer over het basisbedrag

Vraag hier je Groeipakket


Premies voor elk kind dat het Groeipakket ontvangt

Om deze bonus of extra toeslag te ontvangen, hoef je niets te doen. We betalen dit automatisch uit aan elk kind dat een Groeipakket ontvangt.

De schoolbonus

De schoolbonus of schoolpremie is een jaarlijkse toeslag die, bovenop het basisbedrag, in augustus uitbetaald wordt om ouders financieel bij te staan in de opvoedingskosten van hun kinderen. De premie is voor elk kind dat het basisbedrag ontvangt.


Wil je weten hoeveel de schoolbonus juist bedraagt? 

Sluit je aan bij Infino?


De kleutertoeslag

Als je kapoen uiterlijk 2 maand na zijn/haar 3e verjaardag is ingeschreven is in een door Vlaanderen erkende kleuterschool en je 4-jarige kleuter voldoende dagen naar school geweest is, heb je mogelijk recht op de kleutertoeslag. Die wordt een eerste keer betaald als je kindje drie jaar is én een tweede keer nadat je kindje zijn/haar 4e verjaardag viert.

Meer over de kleutertoeslag 

Extra steun voor gezinnen

Andere Groeipakket (extra) toeslagen

Het Groeipakket omvat nog heel wat andere premies en toeslagen voor kwetsbare kinderen. Deze worden normaalgezien automatisch berekend en toegekend aan gezinnen die hier recht op hebben.

De kinderopvangtoeslag

Gaat je kindje naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkend kinderopvangverblijf en wordt de kost niet berekend op basis van je inkomen? Dan heb je per volledige opvangdag recht op een extra tegemoetkoming.

Wil je meer weten over de kinderopvangtoeslag? 

Vraag je startbedrag aan


De sociale toeslag

Heb je het even iets moeilijker om rond te komen? Dan staan we je graag bij met de sociale toeslag.

Heb je er recht op?

De schooltoeslag

Kan je in september wel een extra duwtje in de rug gebruiken? Dan is er de schooltoeslag die dient als extra ondersteuning voor het volledige schooljaar. Deze studietoelage wordt in het kleuter-, lager en secundair onderwijs uitbetaald door de uitbetaler. Op basis van het soort onderwijs, het gezinsinkomen en de puntenlast kan het bedrag variëren.

Wil je graag meer informatie? 

In het hoger onderwijs wordt de studietoelage niet betaald door de uitbetaler van het Groeipakket, maar door het Ministerie van Onderwijs. 
Over studenten maakt je graag wegwijs >>

De zorgtoeslagen

Als een van de ouders sterft, krijgt elk kind een maandelijkse (half)wezentoeslag bovenop het basisbedrag. Dat bedrag kan variëren naargelang de situatie.
Verder bestaat er ook de pleegzorgtoeslag. Die wordt uitbetaald wanneer het kind na 1 januari 2019 in een pleeggezin geplaatst wordt. De toeslag kan toegekend worden aan:

  • het pleeggezin, als het kind langdurig in het gezin geplaatst blijft. 
  • de bijslagtrekkende van vóór de plaatsing, indien het kind niet langdurig in dit gezin geplaatst blijft.

Heeft je kindje bijzondere zorg nodig? Dan kan je de zorgtoeslag voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte aanvragen. Deze toeslag is afhankelijk van de aandoening.

Alles over zorgtoeslagen

Wanneer wordt dit uitbetaald?

Uitbetalingsdata van je Groeipakket

Een stipte uitbetaling. Daar kan je op vertrouwen. We lijsten alle uitbetalingsdata voor je op. 

Kalender uitbetalingen

ZElf een berekening maken van je maandelijkse uitbetaling?

Welke bedragen zijn er zoal in het Groeipakket?

Elk kind krijgt een Groeipakket op maat. Het bedrag hangt af van je situatie. Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 krijgen de nieuwe bedragen van het Groeipakket. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019 zijn er overgangsmaatregelen, met basisbedragen en leeftijdsbijslagen uit de oude kinderbijslagregeling. Ze kunnen daarnaast ook recht hebben op een of meer toeslagen uit het Groeipakket, zoals de kleuter- en kinderopvangtoeslag, de schooltoeslag, de sociale toeslag en de zorgtoeslag. In augustus ontvangt elk kind ook de schoolbonus.

Alle bedragen

De berekening van het Groeipakket

We maken een onderscheid in berekening wanneer je kindje voor of na 1 januari 2019 is geboren.
Of is er een eerste kindje op komst en wil je aansluiten? Dan kan! Vraag je Startbedrag aan, zo ben je automatisch aangesloten bij Infino, je uitbetaler van het Groeipakket.

Het Groeipakket bestaat uit het basisbedrag en extra toeslagen. 

Aansluiten  Ik wil eerst een simulatie doen

Als je situatie verandert

En omdat het leven nooit stilstaat…

… doet een uitbetaler zoveel meer dan enkel een Groeipakket uitbetalen. Want het ene moment zijn de kinderen net uit de luiers en het volgende moment gaan ze studeren en trekken ze de wijde wereld in. Of jij neemt misschien wel een loopbaanonderbreking en je partner gaat op pensioen… 

Allemaal specifieke situaties die ook heel wat andere administratieve zaken met zich meebrengen. Geen nood! Want ook dan zal Infino er nog steeds zijn om je te helpen ‘groeien’. 

Verandert je situatie ? >>

Wie heeft er recht op het Groeipakket?

Wie heeft er recht op het Groeipakket?

Elk kindje dat in Vlaanderen geboren wordt vanaf 1 januari 2019, heeft recht op een maandelijks basisbedrag van € 176,66*.


*Dit bedrag werd geïndexeerd op 1/09/2023. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

  • Onvoorwaardelijk recht vanaf de geboorte tot de 18de verjaardag
  • Het bedrag wordt betaald aan de ouder(s) die het kind opvoedt/opvoeden
  • Het Groeipakket wordt elke maand betaald rond de 8ste

  • Online inschrijving

Hoe kan ik het Groeipakket aanvragen?

Je hoeft eigenlijk niets te ondernemen om het Groeipakket te ontvangen. Eens je het Startbedrag (het vroegere kraamgeld of geboortepremie) hebt aangevraagd bij één van de uitbetalers, ben je automatisch aangesloten voor het Groeipakket. Je hebt vrije keuze van uitbetaler, veranderen kan na één jaar.
Heb je al kinderen en wil je overstappen naar Infino? Je bent welkom


Overstappen

Deel deze pagina met je netwerk

FAQ

Veelgestelde vragen

Samen groeien, da’s onze leuze en dat menen we ook.
Ik heb een vraag

Nog vragen?

Kan je het antwoord op je vraag niet vinden omdat je situatie specifieker is? Misschien vind je wel het antwoord in deze lijst.
Veelgestelde vragen chevron down
Ik wil een afspraak maken

Hulp nodig?

We helpen je graag verder en staan klaar om je vraag te beantwoorden via mail, Facebook chat, telefoon of bij ons op kantoor.
Contacteer ons chevron down
Nog geen klant? Sluit je vandaag nog aan bij Infino!

Ontvang je je betalingen graag correct en op tijd? Sluit je aan bij Infino en geniet van je tijd met je kinderen. Wij zorgen voor alles.