Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
Veelgestelde vragen - questions fréquentes

Een scheiding, wat met je kinderbijslag?

Scheiden van je partner komt niet gelegen. Je hebt het niet gepland. Als kinderbijslagfonds zijn we er voor je. We ontzorgen je door een correcte en snelle opvolging van je aanvraag. Zo kan jij je focussen op jezelf en je kind(eren).

Meestal hoef je na een scheiding niets te ondernemen op vlak van kinderbijslag, je hebt immers al genoeg zorgen aan je hoofd. Eens de scheiding officieel rond is, worden wij hier via de nationale databank van verwittigd. Er zal sowieso geen onderbreking komen in de uitbetaling van je kinderbijslag.

Soms wil je liever niet wachten op die officiële papieren. Dan kan je ons natuurlijk contacteren. We kijken dan samen met jou wat er zou veranderen en hoe je hiermee kunt omgaan.

De basisregels na een scheiding

  • Een (feitelijke) scheiding heeft geen invloed op wie de gezinsbijslag ontvangt. 
  • De begunstigde(n) blijft/blijven ongewijzigd omdat wij uitgaan van co-ouderschap*. Ook wanneer ouders, die niet met elkaar getrouwd waren, uit elkaar gaan, veronderstellen wij dat er sprake is van co-ouderschap.
  • Dit kan je weerleggen aan de hand van een vonnis, waarvan je ons dan een volledige kopie bezorgt.  

* Met co-ouderschap bedoelen we dat beide ouders samen het ouderlijk gezag delen. Dit begrip staat los van de verblijfsregeling van het kind. 


Veelgestelde vragen

Co-ouderschap

Je gaat scheiden en de kinderen... 

... worden opgevoed in co-ouderschap

Wanneer we via de kruispuntbank verwittigd worden van je scheiding, gaan we uit van vreedzaam co-ouderschap en betalen we de kinderbijslag gewoon verder op het door ons gekende rekeningnummer.

Je hoeft niets te ondernemen

Als jij en je ex-partner een overeenkomst hebben en jullie het ouderlijk gezag blijven delen, hoef je niets te ondernemen. Kom even op adem en lees bijvoorbeeld een inspirerende blogpost.

Naar de blog

... zijn volledig bij één ouder ten laste

Als één van beide ouders alleen het ouderlijke gezag heeft (exclusief ouderlijk gezag op basis van een vonnis), wordt de gezinsbijslag betaald aan deze ouder. Als je in het bezit bent van een dergelijk vonnis, bezorg ons hiervan dan een volledige kopie.

Bezorg ons het vonnis

Bezorg ons het vonnis van de rechtbank via het contactformulier. Dit vraagt slechts een minuutje van je tijd en is voor jou meteen een zorg minder. Je kunt het vonnis uploaden als bijlage.

Stuur ons het vonnis

Sociale toeslag

 

Sociale toeslag na scheiding

Voor minder kapitaalkrachtige gezinnen is een extra ondersteuning met een sociale toeslag mogelijk.

Bij een gelijk verdeelde huisvesting wordt naar de inkomenssituatie in elk (nieuw) gezin apart gekeken. Om de gezinsgrootte te bepalen tellen kinderen met gelijk verdeelde huisvesting volledig mee in het nieuw samengestelde gezin. Als één of beide ouders recht hebben op de sociale toeslag, krijgt de ouder de helft van het bedrag.

Is de huisvesting niet gelijk verdeeld? Alleen het gezin waar het kind hoofdzakelijk verblijft, kan recht hebben op een sociale toeslag. Als het inkomen van die ouder onder de bovengrens ligt, krijgt die ouder het volledige bedrag van de toeslag.

Meer over de sociale toeslag

Het is ingewikkeld

Zijn jij en je ex-partner het niet eens over de kinderbijslag?

Je kunt bij de vrederechter of bij de arbeidsrechtbank bezwaar indienen. Heb je een uitspraak van de vrederechter? Bezorg ons die dan. Als de arbeidsrechtbank het geschil beslechtte, zal die ons zelf verwittigen en hoef je niets te doen.

Let op: als je kinderen bij jou wonen en de andere ouder ontvangt de gezinsbijslag, heb je vanaf 1 januari 2019 niet langer de mogelijkheid om de gezinsbijslag op te eisen. Als je toch de gezinsbijslag wenst te ontvangen kan dit enkel:

  • Op basis van een vonnis dat jou het exclusief ouderlijk gezag toekent, dat je ons dan bezorgt.
  • Op basis een vonnis waarin de rechter jou aanwijst als ontvanger of als enige begunstigde voor de kinderen. Ook dit vonnis dien je ons volledig te bezorgen.

Vanaf 1 januari 2020 kan de ouder die nog geen begunstigde is, schriftelijk vragen om samen met de andere ouder begunstigde te worden. Om alleen begunstigde te worden voor de kinderen is er wel nog steeds een vonnis van de Familierechtbank nodig.

Bezorg ons het vonnis

Bezorg ons het vonnis van de rechtbank via het contactformulier. Dit vraagt slechts een minuutje van je tijd en is voor jou meteen een zorg minder. Je kunt het vonnis uploaden als bijlage.

Stuur ons het vonnis

(even) alleenstaand

Single parent, double trouble?

Als Single Parent heb je meerdere rollen te vervullen, waardoor die van strenge opvoeder soms de bovenhand neemt. Leg de lat voor jezelf echter niet te hoog. Ook al voelt het soms alsof jouw opvoedingsmethode met een vergrootglas wordt bekeken, je band met je kind is het allerbelangrijkste. Wij stoppen je in deze blog 5 keer een hart onder de riem. Hou moed!

Onze (alleenstaande) helden

Een nieuw begin

Nieuw samengesteld gezin

Je gaat samenwonen met een nieuwe partner, waardoor twee huishoudens samenvloeien? Wij zoeken graag voor je uit wat de eventuele gevolgen zijn voor jullie kinderbijslagen. Bezorg ons zo snel mogelijk alle informatie. Zo voorkom je een eventuele rechtzetting achteraf wanneer blijkt dat we je te veel of te weinig uitbetaalden.

Lees in deze blog waarom plusouders fantastisch zijn

Kies voor Infino

Tips en inspiratie

Lees meer in onze blogs

Groeipakket

Kind ten laste loonverschil per maand

In dit artikel bespreken we hoe twee of drie kinderen ten laste de belastingaangifte beïnvloeden, de impact op het netto-inkomen, en speciale situaties (fiscaal co-ouderschap of "wettelijk samenwonende partner")

Zwangerschap

Babyshower organiseren: tips en ideeën

Ontdek in onze handige gids hoe je eenvoudig een fantastische babyshower organiseert. We bieden tips voor het kiezen van thema's, spelletjes, cadeaus, en heerlijke hapjes en drankjes voor een perfecte babyshower.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.