Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De Kleutertoeslag

Alles wat je wil weten over de kleutertoeslag, netjes verzameld in een handig overzicht

We beginnen met goed nieuws. Om deze toeslag te ontvangen, hoef je niets te doen. Infino regelt alles. Misschien wil je wel weten wat deze toeslag inhoudt. Dan informeren we je graag.


Wanneer krijg ik eigenlijk kleutertoeslag?

Dat de vroegere federale Kinderbijslag in Vlaanderen voortaan het Groeipakket heet, weet je ondertussen wel. In dat pakket zit niet alleen het startbedrag en het basisbedrag, maar ook andere financiële duwtjes in de rug zoals de kleutertoeslag.

OK, wat is de kleutertoeslag precies?

De kleutertoeslag krijg je een eerste keer als je hartendief drie wordt, een tweede keer als hij of zij vier wordt. Het gaat dan telkens om 137,96 euro. 

Waarom verdient mijn kapoen die toeslag? 

Het is een ruggensteuntje voor Belgische of buitenlandse kleuters die drie worden na 1 januari 2019 en naar een door Vlaanderen erkende kleuterschool gaan. Gaat je zoontje of dochtertje voldoende dagen naar school, dan krijg je nog een keertje 137,96 euro van zodra hij of zij vier is.

Wel even opletten: woont het kind in België, dan moet het wel Belg zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Was jouw kleintje al drie op 31 december 2018, dan krijgt hij of zij in 2019 als vierjarige kleutertoeslag zolang je kapoen maar ingeschreven is in een kleuterschool die door Vlaanderen erkend is.

Wanneer krijg ik altijd dat bedrag dan precies?

De 8ste van de maand of de eerste werkdag daarop die volgt op de maand dat je kleuter drie wordt, stort je uitbetaler van het Groeipakket- wij dus - automatisch je kleutertoeslag. We moeten natuurlijk wel op tijd alle gegevens hebben.

Bijvoorbeeld: je oogappel is jarig op 4 augustus 2021, dan staat die som op 8 september op je rekening. De 8ste van de maand die volgt op de maand dat je kleuter vier wordt, storten wij nog een keertje die 137,96 euro als alle voorwaarden vervuld zijn.

En hoe regel ik dat allemaal?

Simpel: je hoeft zelf niks te doen. Behalve je zoontje of dochtertje naar de kleuterschool sturen dus. Je uitbetaler van het Groeipakket komt van Kind en Gezin wel te weten in welke school je spruit ingeschreven staat en hoeveel dagen die daar aanwezig was. Hier vind je meer info.

Samengevat: de kleutertoeslag

Deze toeslag is een duwtje in de rug voor kleuters die 3 jaar worden vanaf 01/01/2019 en ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool en bedraagt € 135,25.*

Als je kind bovendien voldoende aanwezig is in school, ontvang je als ouder nogmaals € 135,25* van zodra je kind 4 jaar oud is.

*Dit bedrag zal geïndexeerd worden op 01/01/2022. Vanaf die datum ontvang je € 137,96 als je kleuter 3 of 4 jaar wordt.