youtube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Basisbedrag van het Groeipakket

Ontving je het startbedrag voor je kind? Dan krijg je het basisbedrag van het Groeipakket automatisch elke maand betaald.

Hoeveel bedraagt het basisbedrag?

De berekening van het basisbedrag hangt af van wanneer je kindje geboren is. Sinds 2019 is er een nieuw systeem. Werd je kindje geboren voor 1 januari 2019, dan kun je hieronder lezen op welke bedragen je (ongeacht je uitbetaler) recht hebt. Klink hiernaast op het gewenste hoofdstuk om te navigeren in de pagina.

Opmerking: De bedragen op deze pagina werden geïndexeerd op 1 september 2023, uitbetaling vanaf oktober. Het kan dus zijn dat je voor oktober 2023 iets minder ontving. 

Basisbedrag voor kinderen geboren voor 1 januari 2019

Scroll voor exacte bedragen naar onderaan deze pagina
Basisbedrag (afhankelijk van plaats binnen het gezin) + maandelijkse leeftijdsbijslag (afhankelijk van de leeftijd) + eventuele zorgtoeslag
Basisbedrag voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019Eén vast bedrag voor alle kinderen: € 176,66 per maand


Ingewikkeld? Geen probleem! We maakten een handige rekenmachine die snel voor jou aan de slag gaat. 

Bereken je basisbedrag

Basisbedrag

Hoe krijg je het basisbedrag?

Ontving je het startbedrag voor je kind? Dan krijg je het basisbedrag van het Groeipakket automatisch elke maand betaald.

Kreeg je geen startbedrag (vb. je bent pas verhuisd naar Vlaanderen)? Neem dan zeker contact op met ons. 

Doe je geen aanvraag Groeipakket? Ook dan zal je het basisbedrag ontvangen. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket zal je recht alsnog vaststellen en FONS, de publieke uitbetaler van het Groeipakket, zal dan voorlopig je Groeipakket uitbetalen. Je bent na één jaar vrij om over te stappen naar Infino. Altijd welkom!

Wanneer wordt het basisbedrag betaald?

Je ontvangt het Groeipakket op de achtste van de maand die volgt op het recht. Valt de 8ste in het weekend of op een feestdag, dan ontvang je het bedrag de eerste werkdag voordien.

Naar de betaalkalender

Hoelang krijg je het basisbedrag?

Woont je kind in Vlaanderen dan heeft het tot en met de maand van zijn 18de verjaardag onvoorwaardelijk recht op een Groeipakket. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot en met de maand waarin het kind 21 jaar wordt. Tot die leeftijd zijn er dus geen extra voorwaarden.

Tussen de leeftijd van 18 (of 21) jaar en 25 jaar moet je kind aan bepaalde voorwaarden voldoen om nog recht te hebben.

icon

Vraag je startbedrag van € 1.214,49 aan

Ieder kind heeft recht op een startbedrag. Je kunt dit nu aanvragen. Het duurt slechts enkele minuten en kan volledig online.

Mijn startbedrag aanvragen

Basisbedrag voor kinderen geboren voor 1 januari 2019

Is je kind geboren voor 01/01/2019 dan blijf je recht hebben op het basisbedrag uit het oude systeem. De bedragen (per bijslagtrekkende) blijven behouden in de toekomst totdat je kind geen recht meer heeft op kinderbijslag. Vanaf zes jaar komt hier ook een maandelijkse leeftijdsbijslag bij.

Het kan best ingewikkeld zijn, hé? Er zijn namelijk andere regelingen wanneer je kindje voor of na 2019 geboren is. Je kan altijd zelf een berekening uitvoeren, mocht je even willen controleren. 

Ik wil mijn basisbedrag berekenen


Geboren voor 2019 Geboren na 2019
Jongste kind in het gezin op 31/12/2018 €101,69

Elk kind, geboren na 31 december 2018, ontvangt maandelijks hetzelfde basisbedrag.

  • Onvoorwaardelijk recht vanaf de geboorte tot de 18de verjaardag
  • Het bedrag wordt betaald aan de ouder(s) die het kind opvoedt/opvoeden
  • Het Groeipakket wordt elke maand betaald rond de 8ste (zie onze kalender voor meer info)
Tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 188,16Overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 € 259,49* (*dit bedrag wordt niet geïndexeerd tot augustus 2025)


Volgende toeslagen zijn ook van toepassingen wanneer je kind geboren is voor 2019

Deze bedragen worden niet geïndexeerd tot augustus 2025

Maandelijkse leeftijdsbijslag  Geboren voor 2019
van 6 tot 11 jaar € 32,63
van 12 tot 17 jaar € 49,86
vanaf 18 jaar € 63,40


Maandelijkse leeftijdsbijslag voor oudste kind dat geen sociale toeslag of zorgtoeslag voor een kind met een ondersteuningsbehoefte ontvangt Geboren voor 2019
van 6 tot 11 jaar € 16,36
van 12 tot 17 jaar € 24,92
vanaf 18 jaar € 28,72


Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn

Geboren voor 2019
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt € 55,02
Andere kinderen

€ 63,40

icon

Vond je deze informatie nuttig?

Geniet je van ons advies, maar ben je nog geen lid van de Infino-familie? Je kunt nu makkelijk overstappen. Het duurt slechts enkele minuten. Bij ons is je Groeipakket in goede handen.

Ik stap nu over naar Infino