Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De kinderopvangtoeslag van het Groeipakket

De kinderopvangtoeslag is een extra toeslag die gezinnen ontvangen als hun kinderen naar de kinderopvang gaan, op voorwaarde dat het kind nog niet naar school gaat.


We beginnen al met goed nieuws. Om deze toeslag te ontvangen, hoef je niets te doen. Infino regelt alles. Misschien wil je wel weten wat deze toeslag inhoudt. Dan informeren we je graag.

Wie heeft recht op de kinderopvangtoeslag?

 • Je kindje gaat nog niet naar school
 • Je kindje gaat naar een erkende Vlaamse kinderopvang
 • Het bedrag dat je betaalt is niet inkomensgerelateerd

Als je aan bovenstaande punten voldoet, ontvang je automatisch de kinderopvangtoeslag. 

Hoeveel bedraagt de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag bedraagt 3,50 euro per volledige opvangdag.

Kinderopvangtoeslag

Voor wie is de kinderopvangtoeslag?

Sinds januari 2019 spreken we in Vlaanderen niet langer van kinderbijslag, maar van het Groeipakket. Dat pakket omvat niet alleen het startbedrag (geboorte of adoptie) en het basisbedrag, maar ook andere financiële ruggensteuntjes zoals de kinderopvangtoeslag.

Welke kapoenen krijgen die kinderopvangtoeslag?

Alle kinderen hebben recht op die toeslag als ze …

 • in Vlaanderen wonen, in Brussel, in Wallonië of in het buitenland;
 • nog niet naar de kleuterschool gaan
 • naar een Nederlandstalig kinderopvangverblijf gaan met een erkenning door de Vlaamse gemeenschap
 • waarbij de kosten van die kinderopvang niet afhangen van je inkomen.
Wel even opletten:
 • woont het kind in België, dan moet het wel Belg zijn of over een verblijfsrecht van meer dan drie maanden beschikken.
 • woont het kind in het buitenland, dan moet het in een EU-lidstaat verblijven of EU-burger zijn.

Hoe bereken ik de kinderopvangtoeslag?

 • Blijft je kind minstens 5 uur in de opvang, dan telt dit als een volledige opvangdag en krijg je de volledige toeslag
 • Wordt je kapoen minstens 3 uur maar minder dan 5 uur per dag opgevangen, dan telt dit als een halve dag en krijg je de helft van het dagbedrag
 • Is je kind echter minder dan 3 uur in de kinderopvang, dan heb je die dag geen recht op kinderopvangtoeslag.
 • Je hebt recht op de kinderopvangtoeslag tot je kind naar de kleuterschool gaat.
 • Kinderopvangtoeslag komt trouwens desgevallend bovenop het basisbedrag van het Groeipakket of eventuele andere toeslagen, maar geldt niet voor naschoolse of buitenschoolse opvang.

Voorbeeld: Emma gaat in oktober 2023 op maandag, dinsdag en donderdag volledige dagen naar de kinderopvang. Maar woensdag en dinsdag komt haar oma haar ’s middags halen en blijft ze maar een halve dag. Haar ouders krijgen dus driemaal € 3,50* voor de drie volledige dagen en tweemaal € 1,75 voor de twee halve dagen. In totaal krijgt ze dus € 14 voor die week.

(*De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. In oktober 2022 was dit bedrag € 3,50.)

Kinderopvangtoeslag: Wanneer wordt dat bedrag uitbetaald?

Altijd de 20ste van de maand volgend op de opvangmaand, of de eerste werkdag daarop. Je uitbetaler - Infino bijvoorbeeld - moet natuurlijk wel op tijd de gegevens gekregen hebben. Het aantal dagen dat je kind de vorige maand in de opvang was, bepaalt het totaalbedrag.

De uitbetalingskalender

Wat moet ik doen om de kinderopvangtoeslag te ontvangen?

Helemaal niets! De kinderopvang geeft via het agentschap Opgroeien automatisch het aantal opvangdagen door aan de uitbetaler van jouw kleine kapoen, hopelijk Infino. Wij berekenen dan het bedrag waarop je recht hebt en betalen dat nadien automatisch. 

Deel deze pagina met je netwerk

Nog meer inspiratie

Groeipakket

Kind ten laste loonverschil per maand

In dit artikel bespreken we hoe twee of drie kinderen ten laste de belastingaangifte beïnvloeden, de impact op het netto-inkomen, en speciale situaties (fiscaal co-ouderschap of "wettelijk samenwonende partner")

Zwangerschap

Babyshower organiseren: tips en ideeën

Ontdek in onze handige gids hoe je eenvoudig een fantastische babyshower organiseert. We bieden tips voor het kiezen van thema's, spelletjes, cadeaus, en heerlijke hapjes en drankjes voor een perfecte babyshower.

Hoe kunnen we jou helpen?