Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.


Juridische verklaring om aan te sluiten bij Infino

Om jouw kinderbijslag te ontvangen, moet je als ontvanger* bevestigen dat je Infino hebt gekozen als jouw kinderbijslagfonds in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Verplichte informatie (Brusselse ordonnantie van 4 april 2019 over het betalingscircuit voor gezinsbijslagen) :

  • Via deze online tool, schrijf je je op een duidelijke en precieze manier in bij Infino Brussel (artikel 26).
  • Infino verbindt zich ertoe niemand te weigeren om aan te sluiten, behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, en zich niet te verzetten tegen diens besluit om van organisatie te veranderen (artikel 4, lid 1, 9°)
  • Als je bij een kinderbijslagfonds bent ingeschreven, moet je 24 maanden wachten voordat je van fonds kunt veranderen. Als je na deze periode van kinderbijslagfonds wilt veranderen, moet je de nieuwe fonds schriftelijk van jouw keuze in kennis stellen. Het nieuwe fonds zal zorgen voor alle stappen die nodig zijn om de overdracht van jouw dossier aan te vragen (artikel 26 § 2). Deze periode van 24 maanden is in bepaalde gevallen niet van toepassing.
  • Jouw besluit wordt van kracht op de eerste dag van het volgende kwartaal. Uitzondering : indien de kennisgeving minder dan vijftien dagen voor het einde van het kwartaal plaatsvindt, wordt de wijziging van kracht op de eerste dag van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de beslissing is meegedeeld (article 26 § 2 al 2).
  • Infino mag je geen andere voordelen toekennen dan die welke in de ordonnantie zijn vastgesteld (artikel 31)

* De ontvanger is de moeder of, onder bepaalde voorwaarden, de persoon die het kind daadwerkelijk opvoedt of het kind zelf.