YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
startbedrag

Bedragen van de kinderbijslag in Wallonië

Om je wegwijs te maken, hebben we een overzicht gemaakt van alle bedragen van de kinderbijslag en eventuele toeslagen.

Je kunt dan het exacte bedrag van je volgende kinderbijslag zien. Handig, hè?

Hoe wordt de kinderbijslag in Wallonië berekend?

In Wallonië worden de kinderbijslagbedragen geïndexeerd op basis van de inflatie. Ze evolueren mee met de koopkracht. Dit betekent dat zodra de index wordt overschreden, de toeslagen stijgen. Wij hebben dus geen invloed op deze bedragen, die door de overheid worden berekend.

Op deze pagina vind je alle geactualiseerde bedragen na de indexering van 01/11/2022. Vergeet niet de situatie te selecteren die jou aangaat: is je kind geboren voor 2020 of na 2020?

sur cette page

les allocations familiales pour les enfants nés avant 2020

Adoptiepremie

Per geadopteerd kind1.288,87 €


Basisbedragen

Plaats in het gezin bedrag
1ste kind 112,25 €
2de kind 207,70 €
3de en volgende kind(eren) 310,11 €

Maandelijkse leeftijdstoeslag

Naast het basisbedrag is er een toeslag, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De kinderbijslag wordt dus automatisch verhoogd op de 6e, 12e en 18e verjaardag van het kind en verschilt naar gelang van het toegekende uitkeringspercentage.

Leeftijd ontvangt Basisbedrag ontvangt SUPPLEMENT
Vanaf 6 jaar
19,56 € voor het 1ste kind

39,00 € vanaf het 2de kind 
39,00 €
Vanaf 12 jaar
29,78 € voor het 1ste kind

59,59 € vanaf het 2de kind 
59,59 €
Vanaf 18 jaar
34,32 € voor het 1ste kind

75,76 € vanaf het 2de kind 
75,76 €


Jaarlijkse leeftijdstoeslag (schoolpremie)

leeftijd ontvangt basisbedrag ontvangt SUPPLEMENT
Van 0 tem 5 jaar 24,87 € 34,32 €
Van 6 tem 11 jaar 53,47 € 72,84 €
Van 12 tem 17 jaar 74,60 € 101,98 €
Van 18 tem 24 jaar 99,47 € 137,29 €


Sociale toeslag

  • Maandelijkse toeslag per kind voor gezinnen met een inkomen < 31.814,37 €/jaar in 2020 voor het recht van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023
1ste kind2de kind3de en volgende kind(eren)3de en volgende kind(eren) in een éénoudergezin
57,14 €35,42 €6,22 €28,56 €


  • Maandelijkse toeslag bij invaliditeit (+66% invaliditeit) en inkomen < 31.814,37 €/jaar in 2020 voor recht van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023
1ste kind 2de kind 3de en volgende kind(eren) 3DE EN VOLGENDE KIND(EREN) in een éénoudergezin
122,95 € 35,42 € 6,22 € 28,56 €


Bijzondere situaties

  • Aanvullende uitkering voor kinderen met een medische aandoening jonger dan 21 jaar (nieuw systeem)
Uitkering voor een kind met een aandoening of een handicap

Kinderen met een aandoening of een handicap kunnen een extra maandelijkse uitkering krijgen die afhangt van de ernst van de aandoening. Op basis van de ernstgraad (bepaald door de FOD Sociale Zekerheid na onderzoek) zal een bepaald bedrag worden toegekend. 

Ernst van de aandoening Bedrag
minimaal 4 punten in de 1e pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers
98,44 €
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
131,10 €
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
504,99 €
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
305,92 €
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
504,99 €
12 tot 14 punten over de drie pijlers
504,99 €
15 tot 17 punten over de drie pijlers
574,21 €
18 tot 20 punten over de drie pijlers
615,23 €
meer dan 20 punten over de drie pijlers
656,24 €

(*Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing vanaf 1/12/2022, uitbetaling vanaf januari 2023)

Wezentoeslag

Kinderen van wie een van de ouders is overleden, hebben recht op een extra maandelijks bedrag van € 431,22. Opgelet, voor een ouder die overleden is vóór 01/01/2019 en om het recht op de wezentoeslag te behouden, mag de andere ouder geen deel uitmaken van een nieuw samengesteld gezin noch hertrouwd zijn. Als dat wel het geval is, vervalt het recht op de toeslag. 

Geplaatst kind

Er is ook een maandelijkse toelage voorzien voor personen van wie het kind is geplaatst (in een instelling of in een pleeggezin). Het gaat om een bedrag van € 75,32 dat enkel wordt toegekend als er nog contact is tussen het kind en de persoon die de voogdij over het kind had vóór de plaatsing.

Maandelijkse inkomensgrens van het begunstigde kind
Per maand 759,28 €

kinderen geboren vanaf 2020

Geboorte- en adoptiepremie

Per kind1.288,87 €

Basisbedragen

kindbedrag
Kind tot 18 jaar181,61 €
Kind vanaf 18 jaar193,33 €


Jaarlijkse leeftijdstoeslag (schoolpremie)


Van 0 tem 4 jaar Van 5 tem 10 jaar Van 11 tem 16 jaar Van 17 tem 24 jaar
Per kind 23,43 € 35,15 € 58,59 € 93,74 €


Extra toeslagen / supplementen

Sociale toeslagen

Gezinnen met een bescheiden inkomen, grote gezinnen en eenoudergezinnen kunnen toeslagen ontvangen op basis van het belastbare inkomen van hun gezin.

Deze sociale toeslag komt bovenop het basisbedrag van de bijslagen. De toeslag wordt in Wallonië trouwens verhoogd in de volgende situaties: 3 of meer kinderen, eenoudergezin, invaliditeit van een van de ouders. Je krijgt een overzicht in deze samenvattende tabel.

Jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin
Inkomen
≤ 31.814,37 €
Inkomen
≤ 51.340 €
Familie met recht op sociale toeslag
64,44 €
29,29 €
Groot gezin (3 kinderen of meer) 41,01 €
23,43 €
Eenoudergezin 23,43 €
11,72 €
Invaliditeit (+66%) van een van de ouders
11,72 €
/
Persoon met een handicap in het gezin 76,16 € /
 
Wezentoeslag

Het spreekt voor zich dat een kind in zo'n moeilijke situatie recht heeft op een toeslag. Het kind van wie de vader en/of de moeder is overleden, heeft dus recht op een hogere kinderbijslag. Je vindt de nieuwe bedragen voor de kinderen die vanaf 2020 zijn geboren in de onderstaande tabel. Een natuurlijk kind (een kind dat niet is erkend door de andere ouder) heeft ook recht op een toeslag.

SituatieBedrag
Wees van één ouder of natuurlijk kind en -18 jaar
€ 90,81
Wees van één ouder of natuurlijk kind en +18 jaar
€ 96,67
Wees van beide ouders
€ 410,10 (in totaal)

Bijzondere situaties

Uitkering voor een kind met een aandoening of een handicap

Kinderen met een aandoening of een handicap kunnen een extra maandelijkse uitkering krijgen die afhangt van de ernst van de aandoening. Op basis van de ernstgraad (bepaald door de FOD Sociale Zekerheid na onderzoek) zal een bepaald bedrag worden toegekend. 

Ernst van de aandoening
Bedrag 
minimaal 4 punten in de 1e pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers
€ 98,44
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
€ 131,10
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minstens 4 punten in de 1e pijler
€ 504,99
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
€ 305,92
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minstens 4 punten in de 1e pijler
€ 504,99
12 tot 14 punten over de drie pijlers
€ 504,99
15 tot 17 punten over de drie pijlers
€ 574,21
18 tot 20 punten over de drie pijlers
€ 615,23
meer dan 20 punten over de drie pijlers
€ 656,24

Voor kinderen die in een pleeggezin zijn geplaatst

Deze kinderen behouden dezelfde rechten en bedragen. De kinderbijslag wordt betaald aan het pleeggezin.

Er kan wel een maandelijkse forfaitaire uitkering van € 75,32 worden toegekend aan de persoon die de kinderbijslag ontving net vóór de plaatsing in een pleeggezin met het oog op de bevordering van de herinschakeling van het kind in zijn oorspronkelijke gezinsomgeving.  

Maandelijkse inkomensgrens van het begunstigde kind

Per maand759,28 €Meer inspiratie?

Vakantie en vrije tijd

Hoor de herten burlen in het bos van Saint-Michel Freyr

Ieder jaar, tussen half september en half oktober, maak je in de Ardense bossen een buitengewoon auditief spektakel mee: de hertenbalg. Om van dit magische moment te genieten, geven we je enkele tips.

Opvoeden

Wat als je kind geen klik met de juf heeft?

Komt je kleine kapoen plots minder vrolijk thuis dan tijdens het vorige schooljaar? En ontdek je na enkele vragen dat hij de nieuwe juf of meester niet lief vindt? Dat is geen gemakkelijke situatie. Hoe pak je die aan?

Zwangerschap

Welke medicatie is veilig tijdens de zwangerschap?

Zwanger en ziek... Dat is pas vervelend. Mag je nu je vertrouwde neusspray nog gebruiken? En hoe zit het met pijnstillers? Hoe weet je nu wat je mag nemen? Wij leggen het uit.