Alles over het startbedrag bij adoptie (adoptiepremie)

Hoeveel bedraagt het startbedrag bij adoptie (adoptiepremie)?

Het startbedrag bedraagt € 1122.

Wie de premie precies ontvangt, is afhankelijk van het specifieke geval:

  • Als de adoptie door één enkele persoon wordt gedaan, ontvangt die persoon het bedrag.
  • Als samenwonende of getrouwde partners het kindje samen adopteren, beslissen zij zelf wie de premie ontvangt. Als er geen duidelijkheid is, wordt de premie uitgekeerd aan:
    • de vrouw bij ouders van een verschillend geslacht;
    • de oudste bij ouders van hetzelfde geslacht.

 

 

 

Wie vraagt het startbedrag bij adoptie aan (adoptiepremie)?

De persoon die het kindje adopteert, vraagt het startbedrag aan. Zijn er twee personen die het kindje adopteren, dan zullen zij gezamenlijk de aanvraag doen, aan de hand van het verzoekschrift tot adoptie. U mag ons in dit geval een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie doorsturen.

Voorwaarden:

  • De (geschiktheid tot) adoptie moet blijken uit een verzoekschrift ingediend bij een Belgische rechtbank of een Belgische of buitenlandse akte.
  • Het geadopteerde kind moet recht hebben op kinderbijslag.
  • Er mag voor het kind in België in principe nog geen startbedrag betaald zijn aan de adoptieouder of haar/zijn (huwelijks)partner.
  • Het kind moet deel uitmaken van het gezin.

Hoe vraag ik het startbedrag bij adoptie aan (adoptiepremie)?

Jullie hebben beslist een kindje te adopteren. Hierboven hebben jullie kunnen lezen hoeveel de startbedrag bedraagt. Dan is nu het moment gekomen om de adoptiepremie aan te vragen!

Hoe doe je dat concreet? Vul eerst en vooral het aanvraagformulier volledig in. Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar vlaanderen@infino.be. Voeg bij jouw formulier zeker ook een kopie van de adoptieakte of het verzoekschrift tot adoptie. Dat is alles. Infino zal je aanvraag met de grootste zorg behandelen!

Vanaf wanneer kan ik het startbedrag bij adoptie (adoptiepremie) aanvragen?

Een kindje krijgen is een hele gebeurtenis. Een kindje adopteren is dat niet minder. Het is gegarandeerd een van de mooiste momenten in het leven van de adoptieouders. Maar goed dat er naast het Groeipakket (de kinderbijslag) ook een financieel steuntje in de rug is voorzien voor adoptieouders, en wel in de vorm van het startbedrag.

Hierboven hebben jullie kunnen ontdekken hoeveel het startbedrag bedraagt, wie het startbedrag kan aanvragen en onder welke voorwaarden, en hoe je het startbedrag ten slotte concreet kan aanvragen. Rest nog de vraag: vanaf wanneer kan je het startbedrag aanvragen? Simpel: het startbedrag kan worden aangevraagd vanaf het ogenblik dat de adoptieprocedure in België is gestart of de buitenlandse adoptie afgerond is.

Normaal gezien weet je nu alles. Maar mocht je nog met een vraagje blijven zitten, aarzel dan niet om Infino te contacteren. Wij staan jou graag met raad en daad bij!

Adoptiepremie aanvragen

Download hiervoor het aanvraagformulier, vul het in en bezorg het ons via e-mail naar vlaanderen@infino.be


Opgepast: door de uitzonderlijke omstandigheden in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het Corona/Covid-19 virus, kan de verwerking van binnenkomende post aanzienlijke vertraging oplopen. Wil je zeker zijn dat we je dossier snel behandelen? Maak gebruik van de online aanvraagformulieren, of neem een foto of scan van het ingevulde papieren formulier en mail de foto of scan naar vlaanderen@infino.be