Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
Is er nieuws?

Is er nieuws?

We houden je steeds op de hoogte van alle veranderingen voor je gezin. Heb je recht op een sociale toeslag? Wil je extra informatie over je uitbetaler van het Groeipakket? Hier vind je de belangrijkste wijzigingen razendsnel terug.

28/07/2022

Afschaffing van inkomensplafonds voor Waalse studenten die stage lopen

Goed nieuws voor je stagiair-in-huis! Op 27 juli keurde de Waalse regering een ontwerp van decreet goed dat de inkomensplafonds (het maximaal bedrag dat je mag verdienen zonder je kinderbijslag te verliezen) zal afschaffen voor studenten die stage lopen in het kader van hun opleiding (master, CEFA en bedrijfs- of managementopleiding).

ALS het Waalse parlement dit decreet goedkeurt, wordt deze wijziging van kracht. De stemming vindt uiterlijk in november 2022 plaats.

Meer lezen? We hebben een franstalige blog hierover.

Mais oui !