Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
Is er nieuws?

Is er nieuws?

We houden je steeds op de hoogte van alle veranderingen voor je gezin. Heb je recht op een sociale toeslag? Wil je extra informatie over je uitbetaler van het Groeipakket? Hier vind je de belangrijkste wijzigingen razendsnel terug.

01/01/2023

Arbeidsongevallen en beroepsziekten voor rechtgevende kinderen

Op 27 januari 2023 stemde de Vlaamse Regering definitief in met een wijziging aan het BVR Rechtgevend kind, waardoor het ontvangen van een sociale uitkering omwille van een arbeidsongeval of een beroepsziekte niet langer een beletsel vormt voor het rechtgevend kind.

Het beletsel wordt opgeheven voor alle categorieën van rechtgevende kinderen[1]:

  • Het kind dat een zorgtoeslag geniet omwille van een specifieke ondersteuningsbehoefte behoudt de zorgtoeslag indien het een sociale uitkering ontvangt omwille van een arbeidsongeval of beroepsziekte[2].
  • Ook leerlingen en studenten behouden hun recht op gezinsbijslagen indien zij een sociale uitkering ontvangen omwille van een arbeidsongeval of beroepsziekte[3].
  • Tenslotte vormt het ontvangen van een sociale uitkering omwille van een arbeidsongeval of beroepsziekte ook niet langer een beletsel voor schoolverlaters[4].

Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 1 januari 2019, wat betekent dat alle dossiers waarin het recht geschorst werd omwille van het ontvangen van een sociale uitkering wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte, dienen herzien te worden.

Concreet betekent dit dat voor de gekende dossiers waarvan de terugvordering tijdelijk werd opgeschorst, deze terugvordering geannuleerd kan worden en eventuele uitbetalingen mogen uitgevoerd worden.

De dossiers die in het verleden reeds werden afgehandeld, zullen worden herzien en geregulariseerd op basis van een lijst die aan de uitbetalingsactoren zal worden bezorgd door het VUTG.

[1] Er wordt geen onderscheid gemaakt of de sociale uitkeringen wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte voortvloeit uit en activiteit die al dan niet een beletsel vormde

[2] Artikel 14, §2, tweede lid BVR Rechtgevend kind

[3] Artikel 29, §1, tweede lid en artikel 36, §1, tweede lid BVR Rechtgevend kind

[4] Artikel 41, tweede lid BVR Rechtgevend kind