Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
Is er nieuws?

Is er nieuws?

We houden je steeds op de hoogte van alle veranderingen voor je gezin. Heb je recht op een sociale toeslag? Wil je extra informatie over je uitbetaler van het Groeipakket? Hier vind je de belangrijkste wijzigingen razendsnel terug.

19/12/2023

We vieren feest! Het groeipakket bestaat vijf jaar, hoera!

We gaan even terug in de tijd, sinds 01 januari 2019 spreken we niet langer over kinderbijslag maar over het Groeipakket. Niet alleen de naam veranderde, de ouder(s) kiezen sindsdien zelf hun uitbetaler van het Groeipakket.


5 jaar Groeipakket

Vijf jaar aan continue verbeteringen ten voordele van het gezin:

  1. Automatische rechtentoekenning
  2. Continuïteit van de uitbetaling 
  3. Uitbetaling schooltoeslagen (proces)
  4. De dienstverlening aan gezinnen over het Groeipakket

En vijf jaar aan positieve evoluties:

  1. Meer kinderen hebben recht, bv. schooltoeslag
  2. Ten opzichte van het voormalige kinderbijslagsysteem houdt het Groeipakket meer rekening met de noden en de situatie van elk kind en elk gezin dankzij de verruimde sociale toeslagen, de participatietoeslagen en de zorgtoeslagen.
Vijf jaar het Groeipakket – vijf jaar samen met jullie!