INFINO respecteert uw privacy

 

Privacy bij verwerking van via de Infino website ontvangen persoonsgegevens

Infino respecteert bij de verwerking van via de Infino website ontvangen persoonsgegevens de bestaande wetgeving:

de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van die wet.

Bezoekers kunnen op de Infino website vrij hun persoonsgegevens registreren.

Het verzamelen van persoonsgegevens via de Infino-website is voor Infino geen doelstelling op zich. Infino verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afgeweken wordt verbindt Infino er zich toe om dit steeds uitdrukkelijk te vermelden en om hiervoor uitdrukkelijke toestemming te vragen.

Infino zelf kan deze persoonsgegevens wel gebruiken met het oog op prospectie en de promotie van haar producten en diensten of die van de Infino-groep of als statistisch materiaal voor het vastleggen van algemene bezoekersprofielen.

Contacten die aanleiding geven tot het verstrekken van een betalende of een wettelijk verplichte dienstverlening worden opgenomen in het betreffende klantenbestand.

Persoonsgegevens verkregen via contactformulieren worden niet opgeslagen in databases maar per e-mail onmiddellijk doorgezonden naar een centrale mailbox. Van daaruit wordt uw bericht overgemaakt aan de verantwoordelijke voor de gevraagde dienstverlening of informatie. De meegedeelde, persoonlijke gegevens worden met dezelfde zorg omringd als bij gewone briefwisseling, fax of telefoon.

Ter bevestiging van de goede ontvangst van uw contactformulier sturen wij u steeds een dubbel van uw eigen bericht. Vanaf die ontvangst kan het bericht voor de verdere verwerking rekenen

op dezelfde prioritaire aandacht en zorg als de berichten die ons bereiken via een ander kanaal zoals brief, fax of telefoon.

Infino maakt voor de vrij toegankelijke delen van zijn website alleen gebruik van cookies waarin voor uw surfgemak uw taalvoorkeur wordt opgenomen. Na uw bezoek kan u dit eenvoudig via uw webbrowser verwijderen.

Toepassingen waarop alleen geregistreerde gebruikers kunnen aanloggen worden inzake privacy beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf.

De Infino website bevat ook doorklikmogelijkheden naar andere websites, maar is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met uw privacy omgaan.

Als klant heeft u ten allen tijde het recht om gratis uw persoonsgegevens in te kijken en om deze te laten schrappen of te verbeteren, behoudens de wettelijke bepalingen hieromtrent inzake de termijnen van bijhouden van bepaalde documenten en gegevens. Daarbij kunt u verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor doeleinden van commerciële prospectie. De verantwoordelijke voor de verwerking van de via onze website verworven persoonsgegevens en data is onze webmaster tot wie u een aanvraag tot inzage en/of verbetering kan richten via e-mail. Mocht u vaststellen dat Infino inzake de bestaande wetgeving op bepaalde punten in gebreke zou blijven dan kan u hem dit eveneens melden.

Voor bijkomende en onafhankelijke informatie over de rechten inzake privacy, klik hier:

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/informatiemaatschappij/

INFINO maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op een van de websites van Infino zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

4. Embedded content

Ter ondersteuning van onze activiteiten wijst de Infino-site soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt Infino u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

Heeft u een vraag of een suggestie specifiek over privacy?

Registreer via e-mail: informatie@infino.be