Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
Is er nieuws?

Is er nieuws?

We houden je steeds op de hoogte van alle veranderingen voor je gezin. Heb je recht op een sociale toeslag? Wil je extra informatie over je uitbetaler van het Groeipakket? Hier vind je de belangrijkste wijzigingen razendsnel terug.

01/11/2023

De kinderbijslag werd met 2% verhoogd!

De kinderbijslag werd op 1 november 2023 geïndexeerd. De nieuwe (iets hogere) bedragen krijg je dus vanaf de betaling van december 2023.
 
De indexering van de kinderbijslag, wat is dat?
De kinderbijslag in Wallonië en Brussel wordt geïndexeerd op basis van de inflatie. Ze evolueert mee met de koopkracht.
Dit betekent dat de bedragen van de kinderbijslag met 2% stijgen zodra de spilindex wordt overschreden, zodat ze aansluiten bij de kosten van het levensonderhoud.
Deze bedragen, berekend en bepaald door de overheid, zijn dus identiek voor alle kinderbijslagfondsen.
 
Om welke bedragen gaat het?

  • De geboorte- en adoptiepremie (toelage)
  • Het basisbedrag
  • De toeslagen
  • De schoolbonus
  • De inkomensgrenzen om recht te hebben op een sociale toeslag
Wat moet je doen in geval van een indexering?
Niets! Wij zorgen voor alles! Je krijgt automatisch de juiste bedragen op je rekening vanaf de maand die volgt op de indexering (betaling achteraf).

Ik wil de nieuwe bedragen kennen