Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
startbedrag

De bedragen van de kinderbijslag in Brussel

Om je wegwijs te maken, hebben we een overzicht gemaakt van alle bedragen van de kinderbijslag en eventuele toeslagen.

Je kunt dan het exacte bedrag van je volgende kinderbijslag zien. Handig, hè?

Hoe wordt de kinderbijslag in Brussel berekend?

Sinds januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor kinderbijslag in Brussel. Elk gezin ontvangt het bedrag dat voor hen het voordeligst is. Dit betekent dat een familie het recht heeft de oude bedragen te behouden zolang deze voordeliger zijn.

Bovendien wordt de Brusselse kinderbijslag geïndexeerd aan de inflatie. Ze evolueren mee met de koopkracht. Dit betekent dat zodra de index wordt overschreden, de uitkeringen stijgen. Wij hebben dus geen invloed op deze bedragen, die door de overheid worden berekend.

Op deze pagina vind je alle bedragen die na de indexering van 01/05/2024 zijn bijgewerkt.


DE BEDRAGEN van de kinderbijslag

Overzicht van de bedragen (na de indexering van 01/05/2024)

Kraamgeld

1ste kind1.340,90 €
Vanaf het 2de kind609,50€
Voor elk kind in het geval van een meerling1.340,90 €

Adoptiepremie

1ste adoptie
1.340,90 €
Vanaf de 2de adoptie609,50 €

Basisbedragen

 • Voor gezinnen met een enig kind (van 0 tot 24 jaar) en met een gezinsinkomen van meer dan € 38.625,31 bruto / jaar
Enig kind geboren voor 1 januari 2020
€ 170,66 /maand
Enig kind geboren na 1 januari 2020
€ 182,85 /maand

 • Voor alle andere gezinnen
Leeftijd
Kinderen geboren voor 1 januari 2020
Kinderen geboren na 1 januari 2020
Hogere studies
Van 0 tot 11 jaar
€ 170,66 / maand
€ 182,85 / maand
/
Van 12 tot 17 jaar€ 182,85 / maand
€ 195,04 / maand
/
Van 18 tot 24 jaar
€ 182,85 / maand
€ 195,04 / maand
Nee
Van 18 tot 24 jaar
€ 195,04 / maand
€ 207,23 / maand
Ja

Jaarlijkse leeftijdstoeslag (schoolpremie)

Van kleuterschool tot hoger onderwijs, een schooltoeslag is altijd welkom. En deze wordt eenmaal per jaar betaald, in augustus, net voordat de school begint! Deze premie wordt berekend op basis van de leeftijd van je kind.


Leeftijd Bedrag
Van 0 tot 2 jaar € 24,38 / jaar per kind
Van 3 tot 5 jaar € 24,38 / jaar per kind
Van 6 tot 11 jaar € 36,57 / jaar per kind
Van 12 tot 24 jaar

€ 60,95 / jaar per kind
Of
€ 97,52 / jaar per kind als het verworven recht voor de maand juli voortvloeit uit een inschrijving in het hoger onderwijs


Sociale toeslag

Gezinnen met een laag inkomen, grote gezinnen en eenoudergezinnen ontvangen mogelijk een toeslag op basis van hun belastbaar gezinsinkomen. Deze sociale toeslag wordt toegevoegd aan het basisbedrag. Het wordt onder andere voor bepaalde eenoudergezinnen verder verhoogd. Deze tabel maakt het duidelijker.

 • Belastbaar gezinsinkomen < € 38.625,31

1 KIND2 KINDEREN2 KINDEREN3 KINDEREN OF MEER3 KINDEREN OF MEER


EénoudergezinGeen éénoudergezinEénoudergezinGeen éénoudergezin
0 tot 11 jaar€ 48,76€ 97,52€ 85,33€ 158,47€ 134,09
12 tot 24 jaar€ 60,95€ 109,71€ 97,52€ 170,66€ 146,28
 • Belastbaar gezinsinkomen tussen € 38.625,31 en € 56.068,99

1 kind

2 kinderen

≥ 3 kinderen

Van 0 tot 24 jaar

     -

€ 30,48 per maand

€ 87,77 per maand

Wezentoeslag

Het spreekt voor zich dat een kind in zo'n moeilijke situatie recht heeft op een toeslag. Voor het vaderloze of moederloze kind wordt het basisbedrag met 50% verhoogd. Bij overlijden van beide ouders wordt het basisbedrag verdubbeld.

Dit recht was al verworven vóór de hervorming. Wat er nu verandert: als de langstlevende moeder of vader (her)trouwt of (opnieuw) gaat samenwonen, blijft het recht op de toeslag behouden. Wat vroeger niet het geval was.


De toeslag voor kinderen met een medische aandoening (nieuw systeem)

Ouders van een kind met een beperking of handicap hebben een nog grotere behoefte aan ondersteuning. In het nieuwe systeem blijft de toeslag van 0 tot 21 jaar ongewijzigd.

Ernst van de aandoening Bedrag
minimaal 4 punten in de 1e pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers € 102,42
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler € 136,39
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler € 525,38
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler € 318,27
9 tot 11 punten over de drie pijlers en meer dan 4 punten in de 1e pijler € 525,38
12 tot 14 punten over de drie pijlers € 525,38
15 tot 17 punten over de drie pijlers € 597,40
18 tot 20 punten over de drie pijlers € 640,07
meer dan 20 punten over de drie pijlers € 682,74Toeslag voor een geplaatst kind

Geplaatst kind

Deze kinderen behouden dezelfde rechten en bedragen als andere kinderen. De kinderbijslag die voor een kind in een pleeggezin wordt betaald, wordt aan het pleeggezin uitbetaald.

In de volgende gevallen kan evenwel een aanvullende vaste maandelijkse toelage worden toegekend

 • Pleeggezin

Een maandelijkse forfaitaire toelage wordt toegekend aan personen wier kind bij een pleeggezin is geplaatst. Deze uitkering, ten bedrage van 76,82 euro, wordt toegekend aan de persoon die onmiddellijk vóór de pleegplaatsing kinderbijslag ontving, mits deze persoon contact met het kind blijft houden of belangstelling voor het kind toont. Dit is om de reïntegratie van het kind in de oorspronkelijke gezinsomgeving te vergemakkelijken. 

 • Instelling

Voor kinderen die in een instelling zijn geplaatst, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Gezinsbijslagen worden betaald zoals ieder ander kind dat niet in een instelling is geplaatst: 2/3 aan de instelling of de plaatsende autoriteit en 1/3 aan de persoon die de gezinsbijslagen ontving voordat het kind werd geplaatst, op voorwaarde dat deze persoon contact blijft houden met het kind of belangstelling toont voor het kind;
 2. Een deel van de kinderbijslag wordt gestort op een spaarrekening op naam van het kind (geblokkeerd tot het kind meerderjarig is) en de rest gaat naar de instelling of de plaatsende instantie. De toegekende bedragen zijn als volgt:

Op de spaarrekening

Aan de plaatsende instantie

Kind dat door beide ouders of de enige bekende ouder wees is geworden

€ 146,28

€ 292,56

Andere kinderen

€ 85,33 € 170,66

Vraag je kraamgeld aan

Bij een zwangerschap komt heel wat administratie kijken. Wil je alvast een belangrijke taak kunnen afvinken? Vraag dan nu je kraamgeld aan. Het duurt slechts enkele minuten en kan volledig online.


Ik vraag dit nu aan

Ons klantenportaal: niets dan voordelen

Snel informatie nodig? Een attest downloaden? Weten wie je persoonlijke expert is? Op My Infino kun je alles vinden wat je zoekt, waar en wanneer je wil.


Meer over My Infino

Hoe is het nieuwe kinderbijslagsysteem beter voor gezinnen?

Sinds 1 januari 2019 is de kinderbijslag geregionaliseerd en veranderd. Brussel heeft nu zijn eigen regels en bedragen. De belangrijkste verandering: de kinderbijslag wordt nu bepaald volgens de woonplaats en de leeftijd van je kinderen (en niet meer volgens de volgorde van binnenkomst in het gezin). Dit nieuwe systeem betekent dat de meeste gezinnen in Brussel een voordeliger bedrag ontvangen. Kreeg je in het oude systeem een hoger bedrag? Geen nood. Als de nieuwe bedragen lager zijn dan de bedragen die je voorheen ontving, kun je de oude bedragen behouden (op voorwaarde dat er geen wijzigingen zijn in je gezinssituatie).

Ik vraag nu mijn kinderbijslag aan


Meer inspiratie?

Groeipakket

Kind ten laste loonverschil per maand

In dit artikel bespreken we hoe twee of drie kinderen ten laste de belastingaangifte beïnvloeden, de impact op het netto-inkomen, en speciale situaties (fiscaal co-ouderschap of "wettelijk samenwonende partner")

Zwangerschap

Babyshower organiseren: tips en ideeën

Ontdek in onze handige gids hoe je eenvoudig een fantastische babyshower organiseert. We bieden tips voor het kiezen van thema's, spelletjes, cadeaus, en heerlijke hapjes en drankjes voor een perfecte babyshower.