Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
Is er nieuws?

Is er nieuws?

We houden je steeds op de hoogte van alle veranderingen voor je gezin. Heb je recht op een sociale toeslag? Wil je extra informatie over je uitbetaler van het Groeipakket? Hier vind je de belangrijkste wijzigingen razendsnel terug.

02/11/2023

Nieuwe voorwaarde voor het ontvangen van de sociale toeslag in Brussel: het kadastraal inkomen

Heeft je gezin een bescheiden inkomen? Kan je wel wat hulp gebruiken? Misschien heb je recht op de sociale toeslag. 
 
Sinds 1 november 2023 moet je aan een bijkomende voorwaarde voldoen om in aanmerking te komen voor de sociale toeslag: het kadastraal inkomen.
 Het kadastraal inkomen omvat alle kadastrale inkomsten uit gebouwen in België of in het buitenland (huizen en appartementen) waarvan de leden van het gezin eigenaar of vruchtgebruiker zijn. Dit inkomen mag niet langer meer dan € 2.000 bedragen (niet geïndexeerd).

  • Is je kadastraal inkomen hoger dan € 2.000? Dan heb je geen recht op de toeslag.
  • Is je kadastrale inkomen minder dan of gelijk aan € 2.000? EN liggen je inkomsten lager dan of geluik aan de toegestane inkomensgrenzen? Dan kan je vanaf nu een aanvraag voor een sociale toeslag indienen bij je adviseur. Als je het verzoek niet zelf indient, regulariseren wij je dossier op basis van de gegevens die via de FOD Financiën worden doorgegeven (2 jaar na het betreffende jaar).

In de praktijk? 
Als je kadastraal inkomen op 1 januari 2022 hoger was dan € 2.000, ontvang je vanaf december 2023 geen sociale toeslag meer.
 
Wil je meer weten over de voorwaarden om de sociale toeslag in Brussel te ontvangen? 
 
Neem een kijkje op onze pagina