YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
groeipakket

De sociale toeslag in Brussel

Heb je wat moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Misschien kunnen we je een handje helpen.
 
Afhankelijk van je gezins- en financiële situatie is er een toeslag voor gezinnen met een lager inkomen: de sociale toeslag. Lees er meer over op deze pagina.

De sociale toeslag, wat is dat?

In Brussel is de sociale toeslag aanvullende financiële steun voor gezinnen met een lager inkomen. Deze toeslag wordt dus toegevoegd aan het basisbedrag van je kinderbijslag. 
 
Het hangt af van het kadastraal inkomen van je gezin, je jaarlijkse bruto belastbare inkomen en je gezinssituatie (alleenstaand of samenwonend, aantal kinderen). 

Sociale toeslag in brussel

                      Deel deze pagina met je netwerk 

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE SOCIALE TOESLAG IN BRUSSEL

Hoe werkt de sociale toeslag in Brussel?

Denk je dat je recht hebt op de sociale toeslag? Je kunt deze aanvragen bij je adviseur. Om na te gaan of je recht hebt op de sociale toeslag, zal je beheerder eerst je situatie analyseren op basis van je kadastraal inkomen. Er wordt dus gekeken naar het kadastraal inkomen op 1 januari van het voorgaande jaar. Als dit onder de toegestane grens ligt, zal het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin worden geanalyseerd (op basis van de inkomstenbewijzen die je indient). 
 
Als je gezinsinkomen (op basis van de verstrekte bewijsstukken) ook onder de toegestane grenzen blijkt te liggen (zie hieronder), ontvang je voorlopig de sociale toeslag voor het lopende jaar.
 
De definitieve toekenning van je toelagen is gebaseerd op de fiscale gegevens van de FOD Financiën. Deze zijn twee jaar na het betreffende jaar beschikbaar. Twee jaar later wordt je dossier dus geregulariseerd. In sommige gevallen wordt de sociale toeslag echter automatisch toegekend (zie hieronder).
 
Goed om te weten: Je kadastraal inkomen wordt elk jaar in januari automatisch gecontroleerd. Dit kan leiden tot een herziening van je dossier.

Wie heeft recht op de sociale toeslag?

Gezinnen die aan de twee onderstaande voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de sociale toeslag:

 1. 1ste voorwaarde (van toepassing sinds 01/11/2023): Gezinnen met een kadastraal inkomen van minder dan of gelijk aan € 2.000 (niet geïndexeerd).
 2. 2de voorwaarde: Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van minder dan € 38.625,31. Of gezinnen met minstens 2 kinderen waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen tussen € 38.625,31 en € 56.068,99.

N.B.: De inkomensgrenzen werden geïndexeerd op 1 mei 2024. Voor deze datum waren deze plafonds lager.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Het bedrag van de sociale toeslag, geïndexeerd op 01/05/2024 (gebaseerd op de gezondheidsindex), hangt af van je bruto belastbaar inkomen, de grootte van je gezin en de leeftijd van je kinderen. Je ontvangt het bovenop het basisbedrag van de Brusselse ordonnantie. Het werd zelfs nog opgetrokken voor bepaalde eenoudergezinnen. 

 • De maandelijkse toeslag voor gezinnen met een bruto jaarinkomen < € 38.625,31

1 kind2 kinderen3 kinderen of meer
0 tot 11 jaar€ 48,76€ 85,33€ 134,09
12 tot 24 jaar€ 60,95€ 97,52€ 146,28
 • De maandelijkse toeslag voor eenoudergezinnen met een bruto jaarinkomen < € 38.625,31

1 kind2 kinderen3 kinderen of meer
0 tot 11 jaar€ 48,76€ 97,52€ 158,47
12 tot 24 jaar€ 60,95€ 109,71€ 170,66
 • De maandelijkse toeslag voor gezinnen met een bruto jaarinkomen > € 38.625,31 en < € 56.068,99

1 kind2 kinderen3 kinderen of meer
0 tot 24 jaar-€ 30,48€ 87,77

Wil je alle bedragen van de kinderbijslag en of andere toeslagen raadplegen?
 
Ja, dat wil ik graag!

Wat moet je doen om de sociale toeslag te krijgen?

Je kunt best zelf een aanvraag indienen bij je adviseur. Hij of zij zal je situatie dan analyseren. Hiervoor stuur je het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de sociale toeslag door, samen met inkomstenbewijs

 • Voor werknemers in loondienst/internationale ambtenaren: een kopie van je meest recente loonfiche of een attest van je werkgever met vermelding van je maandelijks belastbaar inkomen.
 • Voor zelfstandigen: een attest van je boekhouder met vermelding van je netto maandinkomen of een attest van je socialeverzekeringsfonds met vermelding van het bedrag van je inkomen op basis waarvan je huidige bijdragen worden berekend.
 • Voor ontvangers van een vervangingsinkomen: een certificaat van de betalende instantie met vermelding van de maandelijks gestorte bedragen.
 • Voor mensen zonder inkomen: Een verklaring op erewoord dat je geen inkomen hebt. 

Ik download het aanvraagformulier

Is het mogelijk om de sociale toeslag automatisch te krijgen?

Misschien heb je recht op de sociale toeslag zonder het te weten? Het kan ook zijn dat we de sociale toeslag voorlopig automatisch toekennen, en dit onder 2 cumulatieve voorwaarden:

 1. Eerste voorwaarde: Je kadastraal inkomen op 1 januari van het voorgaande jaar was minder dan of gelijk aan € 2.000, niet geïndexeerd. Deze voorwaarde is van toepassing sinds 1 november 2023.
 2. Tweede voorwaarde (afhankelijk van je situatie):

          Je bent een alleenstaande ouder:

 • Je krijgt minstens 6 maanden van het jaar een leefloon van het OCMW.
 • OF je krijgt minstens 6 maanden van het jaar een vervangingsinkomen voor werkloosheid.
 • OF je krijgt minstens 6 maanden van het jaar een vervangingsinkomen wegens ziekte of invaliditeit.

          Als je deel uitmaakt van een gezin (met meerdere leden):

 • Jij of een ander lid van je gezin ontvangt minstens 6 maanden van het jaar een leefloon van het OCMW.

Als je gezinssituatie in de tussentijd echter verandert, zullen we je recht op de sociale toeslag opnieuw bekijken. Daarom is een nieuwe aangifte van het gezinsinkomen vereist. 

Heb je geen sociale toeslag gekregen terwijl je er wel recht op had?

Geen paniek! Als je de sociale toeslag niet op tijd hebt aangevraagd en deze toch verschuldigd is, wordt deze twee jaar na het betreffende jaar geregulariseerd. Na 2 jaar krijgen we immers automatisch de informatie van de FOD Financiën. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inkomsten van 2024 in 2026 aan ons worden doorgegeven. We kennen je de sociale toeslag voor 2024 dan in 2026 toe met terugwerkende kracht.

Met welke inkomsten en vergoedingen wordt rekening gehouden om in aanmerking te komen voor de sociale toeslag?

Je beroepsinkomsten en/of sociale uitkeringen, en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk huishouden vormt, worden in aanmerking genomen om te bepalen of je de toegestane grens al dan niet overschrijdt:

 • Belastbaar inkomen als werknemer (inclusief dienstencheques): salaris, belastbare toeslagen toegekend door de werkgever, vakantiegeld en eindejaarspremie;
 • Netto inkomen als zelfstandige, vermenigvuldigd met de factor 100/80;
 • Vervangingsinkomen: werkloosheids- of faillissementsuitkeringen, uitkeringen voor ziekte- of moederschapsverlof, uitkeringen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet, vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, (vervroegd) pensioen en groepsverzekeringen, overlevingspensioen en overgangsuitkering;
 • Diverse vergoedingen: PWA-cheques, kinderopvangtoeslag voor onthaalgezinnen, verbrekingsvergoedingen (enkel de jaarbedragen van het lopende jaar worden in aanmerking genomen), achterstallige betalingen (enkel de jaarbedragen van het lopende jaar worden in aanmerking genomen), contractuele vergoedingen van een groepsverzekering bij ziekte, invaliditeit of ongeval met inkomensverlies (enkel de jaarbedragen van het lopende jaar worden in aanmerking genomen), belastbare uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of beroepsinvaliditeit uit een privéverzekering voor zelfstandigen en vrije beroepen.
 • De inkomsten van een internationale ambtenaar: inkomsten uit een activiteit voor Europese of internationale instellingen. Het totale bedrag verminderd met de persoonlijke bijdragen tegen de door hun instelling van internationaal publiek recht verzekerde sociale zekerheidsrisico's.
 • Het kadastraal inkomen (sinds 1 november 2023): Het kadastraal inkomen dat in aanmerking wordt genomen voor de sociale toeslagen is het kadastraal inkomen op 1 januari van het voorgaande jaar. Het kadastraal inkomen omvat alle kadastrale inkomsten uit gebouwen in België of in het buitenland (huizen en appartementen) waarvan de leden van het gezin eigenaar of vruchtgebruiker zijn.

Is je situatie veranderd? Informeer altijd jekinderbijslagfonds

Wat de verandering ook is, je laat het ons best op voorhand weten om terugbetaling te vermijden: je beroepsinkomsten en/of sociale uitkeringen dalen of stijgen, je kind studeert niet meer, je verandert van adres, je trouwt, je werkt in het buitenland, ... Al deze situaties kunnen een impact hebben op je kinderbijslag.

Ik neem contact op met mijn dossierbeheerder

Hoe kunnen we jou helpen?

Heb je een vraag? Wij zijn er je om te helpen

Lijkt al deze informatie ingewikkeld? Zit jij een andere situatie? Of kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!