YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
Is er nieuws?

Is er nieuws?

We houden je steeds op de hoogte van alle veranderingen voor je gezin. Heb je recht op een sociale toeslag? Wil je extra informatie over je uitbetaler van het Groeipakket? Hier vind je de belangrijkste wijzigingen razendsnel terug.

01/12/2022

Nieuwe steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Het Groeipakket krijgt een update. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen hieronder op een rijtje. Dit artikel wordt aangevuld zodra we meer zekerheid over de details ontvangen. We houden je uiteraard graag mee op de hoogte.

In het kort zijn er vijf grote wijzigingen:

 1. De sociale toeslag wordt uitgebreid
 2. Halfwezentoeslag wordt verhoogd
 3. Indexering van het Groeipakket
 4. Jobstudenten kunnen meer uren presteren
 5. Het "vaderschapsverlof" wordt verlengd

Meer info volgt, we houden je op de hoogte zodra we zelf meer nieuws hebben.

1) De sociale toeslag wordt uitgebreid

In Vlaanderen krijgt het Groeipakket en in het bijzonder de sociale toeslag een update.

1. Sneller een sociale toeslag

Een sociale toeslag kun je ontvangen als je gezinsinkomen onder een bepaalde grens zit. De laagste inkomensgrens wordt op 1 januari 2023 verhoogd. De nieuwe grens is € 34.526,91 (belastbaar inkomen voor je gezin).

Je hoeft hier niets voor te doen. We krijgen de juiste gegevens automatisch door om te berekenen of je hier recht op hebt.

2. Meer sociale toeslag

Het bedrag van de sociale toeslag per kind wordt verhoogd met € 15 per maand. Deze maatregel gaat in vanaf december 2022, dus je kunt de eerste verhoging verwachten rond 7 januari.

De 15 euro wordt automatisch toegevoegd aan je sociale toeslag. Je hoeft hier niets voor te ondernemen.

3. Extra premie bij de sociale toeslag

Aanvullend hebben kinderen die recht hebben op de sociale toeslag in november 2022 een éénmalige premie ontvangen van € 100. Hetzelfde geldt voor april 2023. Wie in die maand recht heeft op een sociale toeslag, ontvangt een premie van € 100.

Net zoals in november 2022, hoef je hier niets voor te doen.

4. Een extra sociale toeslag voor sommige gezinnen

Vanaf april 2023 kunnen gezinnen die aan onderstaande voorwaarden voldoen ook recht hebben op een nieuwe sociale toeslag. Deze bedraagt 35 euro per kind per maand.

De voorwaarden zoals die momenteel door ons zijn gekend:

 • Je hebt 1 of twee kinderen die recht hebben op een Groeipakket
 • Het belastbaar gezinsinkomen ligt tussen 34.526,91 euro en 40.281,40 euro

Je hoeft hier niets voor te doen. We krijgen de juiste gegevens automatisch door om te berekenen of je hier recht op hebt.

2) Halfwezentoeslag wordt verhoogd

Kinderen die na 31 december 2018 één van beide ouders verloren, zullen vanaf de rechtsmaand januari 2023 (uitbetaling in februari 2023), recht hebben op een verhoogd bedrag van hun wezentoeslag. Voorheen was dit steeds 50% van het basisbedrag. De halfwezentoeslag wordt vanaf januari 2023 verhoogd naar 138,56 euro. Dit bedrag ontvang je bovenop het basisbedrag.  

3) Indexering van het Groeipakket

Een andere extra steunmaatregel van de Vlaamse overheid is er op het vlak indexatie van het Groeipakket. Voor 2023 en 2024 zal het Groeipakket jaarlijks met 2% verhogen.

Voor 2022 werden bepaalde bedragen slechts met 1% geïndexeerd vanaf september. Die bedragen zullen dit jaar nog verhoogd worden met 1% extra.

Deze verhoging is zowel van toepassing voor alle nieuwe basisbedragen (kinderen met 171,49 euro), als voor de kinderen in de oude overgangsmaatregel en meer bepaald het jongste (98,71euro) en tweede jongste kind (182,64euro). Deze indexatie zal u ontvangen vanaf december met uitbetaling rond 7 januari 2023.

4) Jobstudenten mogen meer uren werken zonder verlies van Groeipakket

Vanaf 1 januari 2023 mogen jobstudenten 600 uren per jaar werken zonder hun recht op Groeipakket te verliezen. Dat is aanzienlijk meer dan de jaren voordien, toen de limiet 475 uur was. Voor 2023 en 2024 wordt het aantal uren dus verhoogd naar 600 als jaarlijkse maximum.
 • In Vlaanderen en Wallonië mag je niet meer dan 600 uur per jaar werken
 • In Brussel mag je niet meer dan 240 uur per kwartaal werken
 • In de Duitstalige Gemeenschap mag je tijdens je studies zonder beperking werken met een studentenovereenkomst.

5) Vaders en mee-ouders krijgen langer verlof

Ouders van een kind dat geboren wordt na 1 januari 2023 genieten van 5 bijkomende verlofdagen om de moeder en hun baby te ondersteunen.

Lees er meer over in deze blogHeb je nog vragen? Contacteer ons.


CONTACT