YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Blog Vakantie en vrije tijd

Alles wat je moet weten over het geboorteverlof

08 februari 2021

Meeouders van een kind dat geboren wordt na 1 januari 2023 genieten van 20 verlofdagen om de moeder en de baby te ondersteunen. Op die manier kan de vader of de meeouder volop genieten van de eerste momenten met de baby.

Meer tijd thuis voor vaders en meeouders na de geboorte van hun kind 

Je vrouw is zopas bevallen van jullie baby, wat een leuk nieuws! Of het nu je eerste kind is of niet, het is volstrekt normaal dat je een actieve bijdrage wilt leveren tijdens de eerste levensdagen van je baby. Voordien had je als vader of meeouder recht op 15 dagen vaderschaps-/geboorteverlof (het geboorteverlof werd de afgelopen jaren ingevoerd om rekening te houden met (of te passen bij) alle nieuwe gezinsmodellen). De vroegere verloftermijn leek echter vaak te kort en iedereen zei dit ook. Er werd daarom beslist om het geboorteverlof te verlengen tot 20 dagen vanaf 1 januari 2023. 

Waarom werd de termijn van het vaderschaps-/geboorteverlof verlengd?

In een maatschappij waar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden hersteld, is het belangrijk dat vaders en meeouders ook de kans krijgen om aanwezig te zijn bij de geboorte van hun kind. Dat geldt eens te meer omdat moeder recht hebben op 15 weken moederschapsrust. Er is sprake van een enorm verschil tussen de tijd die de moeder kan spenderen met haar baby en de tijd die de meeouder krijgt om hen te ondersteunen.  

Wie heeft recht op geboorteverlof?  

Dit verlofstelsel werd ingevoerd voor vaders en alle “tweede” moeders die zopas een kind hebben gekregen. Of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent... Iedereen heeft recht op 20 dagen geboorteverlof. Dit verlofstelsel wordt op dezelfde manier toegepast, ongeacht je een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst hebt.  

Wanneer kun je dit verlof opnemen?

De co-ouder heeft 4 maanden vanaf de datum van de bevalling om de 20 verlofdagen op te nemen. Dit kan in één keer of verspreid over de 4 maanden. Het is ook mogelijk om het in halve dagen op te nemen, dus 40 halve verlofdagen verspreid over de 4 maanden. 

Let op: als je een tweeling, drieling of meer hebt, is het aantal verlofdagen hetzelfde. Je hebt geen recht op extra dagen.

Meer informatie over de verschillende verloven

Op werk.belgie.be vind je het officiële overzicht van de verschillende verlofstelsels. Meer tijd voor je kleintje? Yes, please! 

Naar het overzicht

Welke stappen moet je nemen om je vaderschaps-/geboorteverlof op te nemen?  

Als je kind wordt geboren, moet je je werkgever hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en hem meedelen hoeveel dagen geboorteverlof je “onmiddellijk” wenst op te nemen. In sommige gevallen zal je werknemer een officieel document vragen, bijvoorbeeld de geboorteakte van je kind of een bewijs van verwantschap met het kind als je niet getrouwd bent met de biologische moeder.  

Zelfstandigen kunnen terecht bij hun sociaal verzekeringsfonds om de nodige stappen te ondernemen.  

Je moet je uitkeringen aanvragen bij het ziekenfonds door een kopie van de geboorteakte van het kind of een kopie van het attest dat wordt uitgegeven door het gemeentebestuur bij de aangifte van het kind mee te sturen. Van zodra de aanvraag is ingediend, zal het ziekenfonds u een ander document opsturen dat u moet invullen en terugsturen om de aanvraag te vervolledigen.

Wie betaalt jouw uitkering tijdens het vaderschaps-/geboorteverlof?  

De eerste 3 dagen worden betaald door je werkgever als je een werknemer bent. Daarna word je betaald door je ziekenfonds, als je aan de voorwaarden voldoet. Deze vergoeding heet "uitkering" en bedraagt 82% van je brutoloon per dag, afgetopt op het loonplafond. Je ontvangt deze vergoeding van je ziekenfonds aan het einde van je vaderschapsverlof/geboorteverlof.

Als zelfstandige ontvang je een uitkering die overeenkomt met een bepaald toegekend bedrag per verlofdag. Je bent niet verplicht om de volledige 20 dagen op te nemen als je werk je niet toelaat om evenveel verlofdagen op te nemen. 

Aanstaande ouders, we wensen jullie veel geluk bij de geboorte van jullie kind.

Dit artikel is Trefzeker dankzij Acerta

Ken je het kennisplatform Trefzeker al? Daar kun je dankzij Acerta al deze informatie grondig uitpluizen. Je vindt er een volledig en actueel overzicht van de wetgeving.

Alles over Trefzeker

Hoe je partner betrekken bij je zwangerschap?

Hoewel het kindje in je buik van jullie twee is, beleeft je partner de zwangerschap helemaal anders. Hoe ga je hiermee om? En hoe geef je je partner het gevoel dat jullie samen zwanger zijn?

Wat kunnen vaders of mee-ouders nog meer doen?

Deel deze pagina met je netwerk

Lees ook

Opvoeden

Wat als je kind geen klik met de juf heeft?

Komt je kleine kapoen plots minder vrolijk thuis dan tijdens het vorige schooljaar? En ontdek je na enkele vragen dat hij de nieuwe juf of meester niet lief vindt? Dat is geen gemakkelijke situatie. Hoe pak je die aan?

Opvoeden

Eén april! De tien leukste aprilvissen voor kinderen

Op 1 april moet je jezelf de vraag stellen: haal ik een grap uit? Of ben ik degene die in de maling zal worden genomen? Ga voluit voor het eerste scenario. Laat je inspireren door het grappenlijstje van Infino.

Opvoeden

Allereerste schooldag

Hoe bereid ik mijn peuter voor op de eerste schooldag? Enkele tips om hiermee om te gaan vind je in ons artikel.