Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De schooltoeslag

Sinds 2019 betaalt Infino je schooltoeslag. Wat zit er allemaal in én wat moet je doen om deze aan te vragen (pssst... niets), dat kom je op deze pagina te weten.

Goed om weten

Opgelet: de schooltoeslag is niet te verwarren met de schoolbonus. Deze laatste wordt automatisch begin augustus uitbetaald voor iedereen. De schooltoeslag is specifiek voor kwetsbare gezinnen. Deze wordt uitbetaald tussen eind augustus en december.

Om deze toeslagen te ontvangen hoef je niets te ondernemen.

Controleer de status van je schooltoeslag

SCHOOLTOESLAG

Wat is de schooltoeslag?

De studietoelage, die tot schooljaar 2018/2019 betaald werd door het Ministerie van Onderwijs, is in een nieuw jasje gestoken. In Vlaanderen wordt deze toelage geïntegreerd in het Groeipakket. Ze heet voortaan Selectieve Participatietoeslag (SEPAR), of kortweg schooltoeslag.

Deze infofiche van groeipakket.be bevat allerlei concrete informatie voor het schooljaar 2022-2023.

Infofiche Schooltoeslag

Voor wie is de schooltoeslag?

In het Groeipakket kan een SEPAR of schooltoeslag betaald worden voor elk kind dat kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgt in een school die erkend is door de Vlaamse Overheid. Er kan ook een toeslag verleend worden voor een kind dat de richting Verpleegkunde volgt in HBO5.

Wat zijn de voorwaarden?

Enerzijds wordt aan je gezin een puntentelling toegekend en anderzijds wordt gekeken naar de inkomsten. 

Een handig overzicht van alle voorwaarden nodig?

Overzicht voorwaarden

Hoe kan ik de schooltoeslag aanvragen?

Om te genieten van de Schooltoeslag, hoef je zelf niets te ondernemen! Op basis van je gezinssamenstelling weten wij welke personen meetellen voor de puntentelling en weten wij met welke inkomsten we rekening dienen te houden. Daarnaast hebben we ook zicht op de studies van je kind. We ontvangen het inschrijvingsattest van school, alsook een kopie van je aanslagbiljet automatisch – je hoeft hier niets voor te doen. Uitgaande van deze gegevens wordt het recht op een schooltoeslag voor jouw kind onderzocht.

Wanneer ontvang ik de schooltoeslag?

Als je recht hebt op een schooltoeslag, zal die uitbetaald worden zodra we in het bezit zijn van alle nodige gegevens (schoolattesten en inkomsten). De mogelijke betaaldata voor schooljaar 2022/2023 zijn : 29/08/2022 - 28/09/2022 - 26/10/2022 – 25/11/2022. Zodra de betaling kan uitgevoerd worden ontvang je nog een informatiebrief. Heb je hierover nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Hoe ver staat het met het toekennen en uitbetalen?

Het kan gebeuren dat het onderzoek en de afhandeling van sommige specifieke dossiers wat vertraging oplopen. Bijvoorbeeld omdat er gegevens ontbreken en we dus (nog) geen definitieve beslissing kunnen nemen.

  • Ofwel omdat de betrokken databanken bepaalde gegevens nog niet hebben en ze dus evenmin aan ons kunnen doorgeven – een schoolinschrijving die ontbreekt bijvoorbeeld of een aanslagbiljet dat ontbreekt. Gaat je kind naar een school van de Vlaamse Gemeenschap, dan mag je er vanuit gaan dat het schoolattest ook automatisch bij ons zal toekomen (behoudens een paar uitzonderingen). Ontbreken je inkomsten, dan zal je van ons begin oktober een brief ontvangen waarmee we je inkomsten opvragen.

Pas als we alle noodzakelijke gegevens verzameld hebben, kunnen we een definitieve beslissing tot uitbetaling nemen. Wie denkt recht te hebben op een schooltoeslag en die begin december nog niet ontvangen heeft, kan het best contact opnemen met ons voor meer informatie.

Meer info over het VUTG (het overkoepelende Agentschap Uitbetaling Groeipakket van de Vlaamse Overheid) 

Hoeveel schooltoeslag zal ik ontvangen?

Het bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van je inkomsten, je gezinssituatie en het soort studie dat je kind volgt. Zodra we de betaling kunnen uitvoeren zal je ook een brief hierover ontvangen. Bij deze brief zit tevens een berekeningsdetail, waaruit je zal kunnen opmaken op basis van welke gegevens jouw schooltoeslag berekend werd.

Je vindt alle geactualiseerde bedragen op deze pagina.

Voorwaarden en bedragen

Please select a CTA Block in the configuration

Deel deze pagina met je netwerk