Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
 1. Home
 2. Geboortepremie

De geboortepremie geeft elke moeder een financieel duwtje in de rug

Ben je zwanger? Tijd om je geboortepremie aan te vragen!

De geboortepremie is een belangrijk duwtje in de rug. Je kan het geld gebruiken voor alles wat je kindje nodig heeft. Werk je er de kinderkamer mee af, vul je er de pamperrekening mee aan of koop je er liever kinderkleren mee? Aan jou de keuze.

En als extra: voor elke geboortepremie die bij ons wordt uitbetaald, planten wij een boom!

Geboortepremie aanvragen

Ben je zwanger? Tijd om je geboortepremie aan te vragen!

De geboortepremie is een belangrijk duwtje in de rug. Je kan het geld gebruiken voor alles wat je kindje nodig heeft. Werk je er de kinderkamer mee af, vul je er de pamperrekening mee aan of koop je er liever kinderkleren mee? Aan jou de keuze.

En als extra: voor elke geboortepremie die bij ons wordt uitbetaald, planten wij een boom!

Geboortepremie aanvragen

Vraag nu je geboortepremie van € 1.340,90 aan. Dit duurt slechts enkele minuten.

Kom alles te weten over de geboortepremie 

Je weet wellicht dat je recht hebt op een geboortepremie als je een kindje verwacht. Ja, maar wat moet je weten over de toekenning van die premie? We vertellen je er hier alles over

De komst van een kind is een wonderlijke gebeurtenis! Maar voor sommigen kan het ook best eng zijn. Hoe kan je deze baby in de beste omstandigheden verwelkomen, en alles kopen wat hij/zij vanaf de eerste dagen nodig heeft? In België hebben ouders recht op een geboortepremie om hen zo goed mogelijk te helpen. Die kan dienen om een kinderkamer te kopen, om een voorraad luiers in te slaan, om kleding te kopen of om een bankrekening op naam van de baby te openen. Je vindt hier alle informatie om je aanvraag zonder valse start in te dienen

De geboortepremie wordt 2 maanden voor de bevalling uitbetaald.

Wie kan de geboortepremie aanvragen?

Elke (toekomstige) ouder die in Wallonië woont kan de geboortepremie aanvragen.

 • Vormen jullie een paar dat uit twee mama's bestaat? De maman die het kindje draagt, moet de aanvraag indienen
 • Werk je in België maar woon je in het buitenland? Afhankelijk van het land waar je woont, kan het zijn dat je recht hebt op de geboortepremie
 • Adopteer je een kindje? Je hebt ook recht op een adoptiepremie

Wanneer kan ik de geboortepremie aanvragen?

Je kan de geboortepremie aanvragen vanaf de zesde maand van je zwangerschap. Ten vroegste twee maanden voor de geschatte bevallingsdatum ontvang je dan de geboortepremie.

 • Het doktersattest dat je ons moet toesturen, mag dus geen attest zijn van de eerste 5 maanden van je zwangerschap, maar pas vanaf 6 maanden zwangerschap
 • Heb je nog geen doktersattest? Stuur toch maar alvast je aanvraag door! We zullen je eraan herinneren om ons het attest te bezorgen
 • Je hebt tot vijf jaar na de geboorte de tijd om de geboortepremie aan te vragen

Hoe kan ik de geboortepremie aanvragen?

Je kan de geboortepremie op eenvoudige wijze aanvragen door dit online aanvraagformulier in te vullen. Stuur ons het ingevulde formulier via e-mail naar wallonie@infino.be. Je kan ook een aanvraag indienen via ons online formulier!

Geboortepremie

6 maanden zwanger? Tijd om je geboortepremie aan te vragen!

Ik vraag nu mijn geboortepremie aan

Adoptiepremie

Je adopteert een kind? Dan heb je ook recht op een adoptiepremie!

Alles over de adoptiepremie
 

Heb je een kind geadopteerd? 

Dan heb je ook recht op een premie, ongeacht of de adoptie in België of in het buitenland plaatsvond. Je hoeft ons enkel, samen met je aanvraag, een kopie te bezorgen van het verzoek dat is ingediend bij de bevoegde rechtbank voor adoptie in België. In het geval van een buitenlandse adoptie is de kopie van het verzoek of, bij gebrek hieraan, een kopie van het adoptiedocument dat in het buitenland is ondertekend vereist. Wil je meer info over de adoptiepremie? 

Meer informatie

Wie heeft er recht op deze premie?

Elke (toekomstige) ouder die in Wallonië woont heeft recht op een geboortepremie.

Wie moet de aanvraag doen?

De (toekomstige) mama moet de aanvraag voor de geboortepremie indienen. Het bedrag wordt vervolgens aan haar uitbetaald. In geval van meemoederschap kennen we de premie toe aan de mama die het kindje draagt.

Welk bedrag ontvang je?

In Wallonië bedraagt de premie € 1.340,90 per kind. Sinds 1 januari 2020 (de datum waarop de nieuwe wetgeving in voege ging) heeft het feit of het om het eerste kind gaat van een van de ouders geen invloed meer op de hoogte van de premie. Elk kind heeft recht op een geboortepremie van hetzelfde bedrag.

Wanneer moet je de aanvraag indienen en wanneer wordt het bedrag uitbetaald?

Om geldig te zijn, moet je jouw aanvraag indienen vanaf je zesde maand zwangerschap (in vaktaal spreekt men over vijf volledige maanden zwangerschap). Vervolgens wordt de premie ten vroegste twee maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum uitbetaald. Opgelet, kinderbijslagfondsen hebben bij wet bepaalde uitbetalingsdata; die zijn voor elk fonds hetzelfde. Het kan dus zijn dat de uitbetalingsdatum niet dag op dag twee maanden voor jouw uitgerekende datum valt (maar dat je de premie krijgt op de uitbetalingsdatum die het dichtst bij twee maanden voor jouw bevallingsdatum valt).

Heb je de aanvraag ingediend na deze periode van twee maanden voor de geboorte? Dan zullen we betaling uitvoeren bij de volgende geplande uitbetaling na de verwerking van jouw aanvraag.

Wil je dat Infino jouw geboortepremie uitbetaalt? Je kan hier jouw aanvraag doen.

Moet je nog iets in orde brengen bij jouw kinderbijslagfonds?

Eens je jouw aanvraag voor een geboortepremie hebt ingediend, hoef je geen stappen meer te ondernemen bij je kinderbijslagfonds. Jouw dossier werd geopend, we ontvangen automatisch de informatie over de geboorte van je kind via jouw gemeentelijke administratie.

Of het nu gaat om een bevalling of adoptie, de kinderbijslag wordt uitbetaald aan de moeder van het kind. Als jullie ouders van hetzelfde geslacht zijn, dan kennen we de kinderbijslag toe aan de oudste ouder.

Goed om weten:
 • Wil je dat de betaling van de geboortepremie gebeurt op een rekening op naam van beide ouders? Dat is uiteraard mogelijk. De regel is dat de mama (of de persoon die het bedrag van de premie moet ontvangen) minstens co-titularis moet zijn van de bankrekening waarop de betaling zal worden uitgevoerd.
 • Je hebt de aanvraag niet gedaan voor de geboorte van het kind. Heb je er nog recht op? Ja, het bedrag van de geboortepremie is niet verloren zolang de verjaringstermijn niet verstreken is. Je hebt nog tot 5 jaar na de geboorte om de aanvraag in te dienen. De verjaringstermijn voor de aanvraag van een adoptiepremie is logischerwijs ook 5 jaar.

   
 • Gaat het om je tweede of volgende kind en je hebt de aanvraag niet ingediend voor de geboorte? Jouw gemeentelijke administratie informeert ons over de nieuwe geboorte. Wij onderzoeken dan automatisch het recht op een geboortepremie en houden je per mail op de hoogte.
 • Je werkt in België en de mama woont in het buitenland. Heb je dan recht op deze premie?
   Vanaf het moment dat een van beide ouders werkt in Wallonië, zal het recht op een geboortepremie onderzocht worden. Of je er al dan niet recht op hebt, hangt af van het land waar je woont. Voor sommige landen (zoals Frankrijk en Luxemburg) kan België nooit de geboortepremie uitbetalen. Voor andere landen kunnen we het verschil in uitbetaling onderzoeken (het is te zeggen, het verschil tussen het bedrag dat als geboortepremie in het buitenland wordt toegekend en het bedrag ervan in België) of het volledige bedrag uitbetalen als er in het buitenland geen recht is. Deze scenario's worden vaak geval per geval onderzocht. We vragen je in dat geval om contact op te nemen met een dossierbeheerder om de aanvraag samen te bekijken.

   
 • Heb je spijtig genoeg een miskraam gehad of een doodgeboren kind ter wereld gebracht? Dan heb je uiteraard nog recht op een geboortepremie. Bezorg ons het «attest van een doodgeboren kind» dat je kan opvragen bij jouw gemeentelijke administratie. Dat document moet bevestigen dat de zwangerschap minstens 180 dagen heeft geduurd (de minimale zwangerschapsduur om recht te hebben op de premie).

Wat na de geboorte?

Als ouder heb je recht op de maandelijkse kinderbijslag vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag van de geboorte. Heb je je geboortepremie al gekregen? Dan hoef je niets meer te doen.

Alles over je kinderbijslag

Je kinderbijslag bestaat uit een basisbedrag en een reeks toeslagen. Deze toeslagen dienen om de gezinnen zo goed mogelijk te helpen en zijn afhankelijk van hun financiële- en gezinssituatie. 

Ik wil meer weten over de kinderbijslag

Het is niet altijd even makkelijk

Ik heb een vraag

Nog vragen?

Kan je het antwoord op je vraag niet vinden omdat je situatie specifieker is? Misschien vind je wel het antwoord in deze lijst.

Ik wil een afspraak maken

Hulp nodig?

We helpen je graag verder en staan klaar om je vraag te beantwoorden via mail, Facebook chat, telefoon of bij ons op kantoor.
Contacteer ons

Vraag tijdig je geboortepremie aan: een duwtje in de rug!

Om je kind zo goed mogelijk te verwelkomen, moet je een aantal zaken in orde brengen en die kunnen een financiële impact hebben. Wist je dat er geboortepremie bestaat om jouw kleintje goed op weg te helpen?