Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
startbedrag

De toeslagen van de kinderbijslag in Brussel

Elk gezin is uniek. Zo ook het jouwe. Afhankelijk van je gezinssituatie, inkomen... zijn er ook andere toeslagen om het je als ouder wat makkelijker te maken.

Hieronder lees je meer over de verschillende soorten toeslagen waar je mogelijk recht op hebt.

Ik sluit me nu aan bij Infino

Wat zijn de toeslagen in Brussel?

Elk kind heeft recht op een maandelijks basisbedrag. Afhankelijk van je situatie en je inkomen kunnen aan dit bedrag toeslagen en/of supplementen worden toegevoegd.

Als je bij Infino bent aangesloten, krijg je automatisch waar je recht op hebt. Je hoeft geen extra stappen te ondernemen! Handig, toch?

Wil je de exacte bedragen van de toeslagen in Brussel kennen? Ontdek het op deze pagina

De toeslagen in Brussel

Ontdek hier welke types toeslagen er zoal zijn in Brussel

De schoolbonus (of jaarlijkse leeftijdstoeslag)

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk gezin de schoolbonus (ook wel jaarlijkse leeftijdstoeslag genoemd). Daarmee kun je het onderwijs van je kinderen betalen.

De schooltoeslag wordt betaald in augustus, tegelijk met je kinderbijslag. Alle kinderen van 0 tot 24 jaar krijgen deze bonus automatisch als ze in juli recht hebben op kinderbijslag.

Vertel me meer over deze schoolbonus

De sociale toeslag

Heb je wat moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Gezinnen met beperkte financiële middelen kunnen een aanvullende toelage krijgen bovenop het basisbedrag: de sociale toeslag.
 
De sociale toeslag wordt toegekend op basis van de fiscale gegevens van de belastingdienst. Deze toeslag hangt af van:

 • je kadastraal inkomen
 • je gezinsinkomen
 • de gezinssituatie
 • de leeftijd van de kinderen

Denk je dat je recht hebt op de sociale toeslag? Dien de aanvraag zelf in bij je adviseur. Hij of zij zal je situatie analyseren op basis van de inkomstenbewijzen die je hem of haar bezorgt. 
Als je de aanvraag niet zelf indient, wordt de toeslag (als je er recht op hebt) 2 jaar na het betreffende jaar automatisch toegekend op basis van de documenten die de FOD Financiën ontvangt.

Ik ga na of ik recht heb op de sociale toeslag

De (half)wezentoeslag

Kinderen die één of beide ouders verliezen, hebben recht op een hogere toeslag dan andere kinderen: de (half)wezentoeslag. Je krijgt deze bijslag automatisch zodra we op de hoogte zijn van het overlijden van een van je ouders.

 • Het basisbedrag wordt met 50% verhoogd voor een kind dat beide ouders heeft verloren.
 • Het basisbedrag wordt verdubbeld voor een kind dat beide ouders heeft verloren.

Wat is er veranderd sinds 2020?

 • Indien de langstlevende moeder of vader (opnieuw) trouwt of (opnieuw) gaat samenwonen, blijft het recht op de toeslag bestaan. Dit was voorheen niet het geval.
 • De wezentoeslag is cumuleerbaar met een eventuele sociale toeslag voor gezinnen met een bescheiden inkomen.
Zit je in deze situatie? Neem dan contact op met een van onze experten. Die kan je zeker verder helpen.

De toeslag voor een kind met een medische aandoening of handicap

Als je kind een handicap of een ernstige ziekte heeft, kun je misschien een aanvulling krijgen op je kinderbijslag: de toeslag voor een kind met een medische aandoening.

Deze toeslag wordt toegekend op basis van een beslissing van de arts van het Centrum voor de evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH). De arts beoordeelt de handicap, aandoening of ziekte aan de hand van een evaluatierooster met 3 pijlers

 • de lichamelijke en geestelijke gevolgen voor je kind
 • de gevolgen voor het dagelijkse leven van je kind
 • de gevolgen voor je gezin
Het bedrag van de aanvulling hangt af van het aantal punten dat op het beoordelingsschema is behaald.

In tegenstelling tot de andere toeslagen moet je zelf een aanvraag indienen bij onze experten, die voor de opvolging zorgen.

De pleegzorgtoeslag

Als een kind bij een pleeggezin wordt geplaatst, krijgt het naast de kinderbijslag een maandelijkse toeslag. Deze wordt altijd betaald aan het pleeggezin of de ouder.

 • In het geval van een pleeggezin wordt de toeslag betaald aan de moeder of, in het geval van een koppel van hetzelfde geslacht, aan de oudste ouder.
 • Als het kind onder de hoede van een pleegouder staat, wordt de kinderbijslag aan de pleegouder betaald.
 • De persoon die onmiddellijk vóór de plaatsing in het gezin kinderbijslag ontving, krijgt ook een forfaitaire bijslag, op voorwaarde dat hij of zij nauw contact met het kind onderhoudt.
Vind je geen antwoord op je vraag? Contacteer ons, wij helpen je graag verder.Zit je kind in een Nederlandstalige crèche of school?

Dan heb je misschien recht op extra steun van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Groeipakket.

Ik wil meer weten over de toeslagen van het Groeipakket

Praktisch

De bedragen van de toeslagen

Op onze specifieke pagina vind je de basisbedragen van de kinderbijslag, maar ook alle bedragen met betrekking tot de toeslagen. Deze worden regelmatig bijgewerkt na indexering.

Het basisbedrag van de kinderbijslag

Wil je weten op welk basisbedrag je recht hebt? Vul dan snel en eenvoudig je gegevens in op onze calculator.
Ik bereken mijn basisbedrag

Betaaldata kinderbijslag

Wacht je op een regularisatie van je dossier na een aanvulling waarop je recht hebt? Je kunt onze kalender gebruiken om de belangrijkste betalingsdata en ook de tussentijdse betalingen te controleren.
Ik bekijk de kalender

Altijd tijdig en correct alles waar je recht op hebt!

Bij Infino zorgen we ervoor dat je tijdig en correct alles ontvangt waar je recht op hebt. Ontvang je nog geen kinderbijslag bij Infino?

Sluit je nu aan!

Deel deze pagina met je netwerk 

Onze blogs: een bron aan inspiratie voor het hele gezin

Groeipakket

Kind ten laste loonverschil per maand

In dit artikel bespreken we hoe twee of drie kinderen ten laste de belastingaangifte beïnvloeden, de impact op het netto-inkomen, en speciale situaties (fiscaal co-ouderschap of "wettelijk samenwonende partner")

Zwangerschap

Babyshower organiseren: tips en ideeën

Ontdek in onze handige gids hoe je eenvoudig een fantastische babyshower organiseert. We bieden tips voor het kiezen van thema's, spelletjes, cadeaus, en heerlijke hapjes en drankjes voor een perfecte babyshower.