YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
 1. Home
 2. Startbedrag
 3. Startbedrag adoptie

Startbedrag voor adoptie

Je woont in Vlaanderen en doorloopt een adoptieprocedure? Ook jouw kindje heeft recht op een startbedrag. Hieronder vind je alle informatie over hoe je dit kunt aanvragen, wie er recht op heeft en wanneer dit bedrag uitbetaald wordt.

Vraag nu je startbedrag van € 1.214.49 aan. Dit duurt slechts enkele minuten.

Hoeveel bedraagt het startbedrag bij adoptie (adoptiepremie)?

Het startbedrag voor adoptie bedraagt € 1.214,49

Wie vraagt het startbedrag bij adoptie aan (adoptiepremie)?

De adoptiepremie wordt aangevraagd door dezelfde persoon die de premie zal ontvangen.

De persoon die het kindje adopteert, vraagt het startbedrag aan. Zijn er twee personen die het kindje adopteren, dan zullen zij gezamenlijk de aanvraag doen, aan de hand van het verzoekschrift tot adoptie. U mag ons in dit geval een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie doorsturen.

Voorwaarden:

 • De (geschiktheid tot) adoptie moet blijken uit een verzoekschrift ingediend bij een Belgische rechtbank of een Belgische of buitenlandse akte.
 • Het geadopteerde kind moet recht hebben op gezinsbijslag.
 • Er mag voor het kind in België in principe nog geen startbedrag betaald zijn aan de adoptieouder of haar/zijn (huwelijks)partner.
 • Het kind moet deel uitmaken van het gezin.

Wie ontvangt het startbedrag voor adoptie?

Wie de premie precies ontvangt, is afhankelijk van het specifieke geval:

 • Als de adoptie door één enkele persoon wordt gedaan, ontvangt die persoon het bedrag.
 • Als samenwonende of getrouwde partners het kindje samen adopteren, beslissen zij zelf wie de premie ontvangt.

Als er geen duidelijkheid is, wordt de premie uitgekeerd aan:

 • de vrouw bij ouders van een verschillend geslacht;
 • de oudste bij ouders van hetzelfde geslacht.

Hoe vraag ik het startbedrag bij adoptie aan (adoptiepremie)?

Jullie hebben beslist een kindje te adopteren. Hierboven hebben jullie kunnen lezen hoeveel het startbedrag bedraagt. Dan is nu het moment gekomen om de adoptiepremie aan te vragen!

Hoe doe je dat concreet? Vul eerst en vooral het aanvraagformulier volledig in. Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar vlaanderen@infino.be. Voeg bij jouw formulier zeker ook een kopie van de adoptieakte of het verzoekschrift tot adoptie. Dat is alles. Infino zal je aanvraag met de grootste zorg behandelen!

Vanaf wanneer kan ik het startbedrag bij adoptie (adoptiepremie) aanvragen?

Een kindje krijgen is een hele gebeurtenis. Een kindje adopteren is dat niet minder. Het is gegarandeerd een van de mooiste momenten in het leven van de adoptieouders. Maar goed dat er naast het Groeipakket ook een financieel steuntje in de rug is voorzien voor adoptieouders, en wel in de vorm van het startbedrag.

Hierboven hebben jullie kunnen ontdekken hoeveel het startbedrag bedraagt, wie het startbedrag kan aanvragen en onder welke voorwaarden, en hoe je het startbedrag ten slotte concreet kan aanvragen. Rest nog de vraag: vanaf wanneer kan je het startbedrag aanvragen? Simpel: het startbedrag kan worden aangevraagd vanaf het ogenblik dat de adoptieprocedure in België is gestart of de buitenlandse adoptie afgerond is.

Normaal gezien weet je nu alles. Maar mocht je nog met een vraag  blijven zitten, aarzel dan niet om Infino te contacteren. Wij staan jou graag met raad en daad bij!

Overzicht

Deel deze pagina

Inspiratie voor (aanstaande) ouders

Vakantie en vrije tijd

Hoor de herten burlen in het bos van Saint-Michel Freyr

Ieder jaar, tussen half september en half oktober, maak je in de Ardense bossen een buitengewoon auditief spektakel mee: de hertenbalg. Om van dit magische moment te genieten, geven we je enkele tips.

Opvoeden

Wat als je kind geen klik met de juf heeft?

Komt je kleine kapoen plots minder vrolijk thuis dan tijdens het vorige schooljaar? En ontdek je na enkele vragen dat hij de nieuwe juf of meester niet lief vindt? Dat is geen gemakkelijke situatie. Hoe pak je die aan?

Zwangerschap

Welke medicatie is veilig tijdens de zwangerschap?

Zwanger en ziek... Dat is pas vervelend. Mag je nu je vertrouwde neusspray nog gebruiken? En hoe zit het met pijnstillers? Hoe weet je nu wat je mag nemen? Wij leggen het uit.

Hoe kunnen we jou helpen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.