Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De zorgtoeslagen van het Groeipakket 

We sommen de verschillende vormen van zorgtoeslagen op:

  • (Half) wezentoeslag
  • Toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
  • Pleegzorgtoeslag

Extra ondersteuningsbehoefte

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen bevat het Groeipakket naast het basisbedrag een extra zorgtoeslag die de kosten in hun specifieke situatie beter afdekt. 

(Half) Wezentoeslag

Kinderen die al wees waren voor 01 januari 2019 behouden hun wezenbijslag in het oude systeem, alsook de regels die erop van toepassing zijn. We houden steeds rekening met de situatie van de overlevende ouder om het recht op de wezentoeslag te onderzoeken. (een nieuw samengesteld gezin vormen of hertrouwen).

We maken een onderscheid tussen het overlijden vòòr 2019 of na 2019:


Wees geworden voor 2019 Wees geworden na 1 januari 2019
Verhoogde wezenbijslag € 375,41 € 169,79 (100% van het basisbedrag) in geval van ‘volle wees’*
€ 84,89 (50% van het basisbedrag) in geval van ‘halve wees’**


*Wat is een volle wees?

  • beide ouders zijn overleden of afwezig verklaard
  • de enige ouder is overleden/afwezig verklaard
  • de vrederechter heeft een vermoeden van afwezigheid van beide ouders vastgesteld
  • de afwezigheid van één ouder werd vastgesteld en de andere ouder is reeds overleden

**Wat is een halve wees?

  • 1 ouder is overleden/afwezig verklaard.

Deze wezentoeslag is onvoorwaardelijk

Het kind krijgt de wezentoeslag zolang het recht heeft op een Groeipakket. Ook wanneer de overlevende ouder een nieuw gezin vormt of hertrouwt.

Het overlijden van een partner zorgt vaak ook voor inkomensverlies. Binnen het Groeipakket is het daarom mogelijk om de wezentoeslag te combineren met een sociale toeslag.

*De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Bron: https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/wezentoeslag

Toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Indien je kind bijzondere zorg nodig heeft, kan deze toeslag aangevraagd worden. Het maandelijkse bedrag is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Er zal éénzelfde systeem toegepast worden.

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 85,70
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler  € 114,13
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler  € 266,33

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 

€ 439,63  
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler  € 439,63  
12 – 14 punten over de drie pijlers € 439,63
15 – 17 punten over de drie pijlers  € 499,89
18 – 20 punten over de drie pijlers  € 535,60
+ 20 punten over de drie pijlers  € 571,30


Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger heette dat de ‘verhoogde kinderbijslag’). 

Een kind met een ondersteuningsnood heeft maximaal onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot de maand waarin het 21 jaar wordt of tot het einde van de erkenning.

Bron: Groeipakket.be en https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/zorgtoeslag-ondersteuningsbehoefte

Pleegzorgtoeslag

Deze toeslag ten bedrage van € 65,58* wordt toegekend als een kind geplaatst is in een pleeggezin na 1 januari 2019 en kan toegekend worden aan:

  • het pleeggezin, als het kind langdurig in het gezin geplaatst blijft;
  • de bijslagtrekkende van vóór de plaatsing, indien het kind niet langdurig in dit gezin geplaatst blijft.

*Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

pleegzorgtoeslag : https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/pleegzorgtoeslag