Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De schooltoeslag

Ook dit schooljaar staan we in voor de betaling van je schooltoeslag. Het belangrijkste om te weten:
 • Het verloopt automatisch, je kunt niets doen om dit te bespoedigen
 • Er wordt niet voor alle kinderen tegelijk betaald.
 • Zodra wij weten wanneer we je kunnen uitbetalen, sturen we jou alle info door. Ook wij kunnen dit proces niet beïnvloeden.
We begrijpen dat je graag zou weten wanneer dit exact uitbetaald wordt. Wij hebben hier echter helaas geen antwoord op. Het heeft geen zin om ons hierover te contacteren, jammer genoeg...

Schooltoeslag of schoolbonus?

Opgelet: de schooltoeslag is niet te verwarren met de schoolbonus. Deze laatste wordt automatisch begin augustus uitbetaald voor iedereen. De schooltoeslag is specifiek voor kwetsbare gezinnen. Deze wordt uitbetaald tussen eind augustus en eind november.

Om deze toeslagen te ontvangen hoef je niets te ondernemen.

Controleer de status van je schooltoeslag

Alles over de schooltoeslag

My Infino: de status van je schooltoeslag

Jouw schooltoeslag altijd binnen handbereik

Jij hoeft niets te doen om je schooltoeslag te ontvangen. Wij doen het werk voor je. Wil je stap voor stap meevolgen hoe ver we staan? Dat kan eenvoudigweg via ons klantenportaal. Geen paniek als er nog info zou ontbreken, wij krijgen dit *automatisch* toegestuurd. Je hoeft zelf niets te ondernemen, tenzij we je dat expliciet vragen.

Alles over het portaal

Wat is de schooltoeslag?

De studietoelage, die tot schooljaar 2018/2019 betaald werd door het Ministerie van Onderwijs, is in een nieuw jasje gestoken. In Vlaanderen wordt deze toelage geïntegreerd in het Groeipakket. Ze heet voortaan Selectieve Participatietoeslag (SEPAR), of kortweg schooltoeslag.

Voor wie is de schooltoeslag?

In het Groeipakket kan een SEPAR of schooltoeslag betaald worden voor elk kind dat kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgt in een school die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd is door de Vlaamse Overheid.

Er kan ook een toeslag verleend worden voor wie de richting Verpleegkunde volgt in HBO5.

Wat zijn de voorwaarden?

In het kort zijn er drie soorten voorwaarden. Je moet aan alledrie deze voorwaarden voldoen om de schooltoeslag te kunnen ontvangen:

 1. Financiële voorwaarde: je gezinsinkomen inkomen ligt onder een bepaalde grens, die afhankelijk is van je gezinsgrootte. Lees hier meer
 2. Pedagogische voorwaarde: je kind (jonger dan 23 tijdens het schooljaar) moet ingeschreven zijn in een school en voldoende aanwezig zijn. Voor het Buitengewoon secundair onderwijs en de richting Verpleegkunde in HBO5 is er geen leeftijdsbeperking. Lees hier meer
 3. Nationaliteitsvoorwaarde: je kind moet een Belgische nationaliteit hebben of een geldig verblijfsrecht. Lees hier meer

Opgelet: als één van die voorwaarden wijzigt tijdens het schooljaar, kan het zijn dat je (een deel van) de schooltoeslag moet terugbetalen. Zie het hoofdstuk hieronder.

Meer details over de voorwaarden

Opgelet: de schooltoeslag is een provisionele toeslag. Je krijgt dit bedrag dus voor het komende schooljaar en mag het houden, op voorwaarde dat je kind aan de voorwaarden blijft voldoen.


Hoe vermijd ik een terugvordering?

 • Zorg dat je kind voldoende dagen aanwezig is op school
 • Laat bij verandering van school minder dan 21 dagen tussen uitschrijving uit de huidige en inschrijving op de nieuwe school
 • Zorg ervoor dat je kind op 30/06 zeker ingeschreven is op school, tenzij bij behalen van einddiploma secundair onderwijs
Meer details over de voorwaarden

Hoe kan ik de schooltoeslag ontvangen?

Om te genieten van de schooltoeslag, hoef je zelf niets te ondernemen! Op basis van je gezinssamenstelling op 31 augustus weten wij welke personen meetellen voor de puntentelling en weten wij met welke inkomsten we rekening dienen te houden. Daarnaast hebben we ook zicht op de studies van je kind.

We ontvangen automatisch de nodige gegevens zoals het inschrijvingsattest van school, een kopie van je aanslagbiljet, etc – je hoeft hier niets voor te doen. Uitgaande van deze gegevens, wordt het recht op een schooltoeslag voor jouw kind onderzocht.

Wanneer ontvang ik de schooltoeslag?

Als je recht hebt op een schooltoeslag, zal die uitbetaald worden zodra we in het bezit zijn van alle nodige gegevens (schoolattesten en inkomsten).

Opgelet: we ontvangen deze gegevens niet van alle kinderen tegelijk. Zodra we de informatie voor één kind in ons bezit hebben, betalen we dit uit. Het kan dus zijn dat de schooltoeslagen binnen één gezin niet tegelijk uitbetaald worden.

Je kunt de status van je schooltoeslag ook steeds volgen via My Infino.

De mogelijke uitbetalingsdagen (indien alle gegevens in ons bezit zijn, berekenen we en houden we je op de hoogte via My Infino):

 • 26 augustus, met berekening op 25 augustus
 • 25 september, met berekening op 22 september
 •  23 oktober, met berekening op 20 oktober
 • 27 november, met berekening op 24 november
Het kan enkele dagen duren voor het geld op je rekening staat, dit hangt af van je bank.

Zodra de betaling kan uitgevoerd worden ontvang je nog een informatiebrief. We voegen de mogelijke betaaldata ook toe aan onze kalender.

Naar alle uitbetalingsdagen

Heb je hierover nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Hoe ver staat het met het toekennen en uitbetalen?

Het kan gebeuren dat het onderzoek en de afhandeling van sommige specifieke dossiers wat vertraging oplopen. Bijvoorbeeld omdat er gegevens ontbreken en we dus (nog) geen bedrag kunnen toekennen. Je kunt de status van je schooltoeslag ook steeds volgen via My Infino.

 • Ofwel omdat de betrokken databanken bepaalde gegevens nog niet hebben en ze dus evenmin aan ons kunnen doorgeven – een schoolinschrijving die ontbreekt bijvoorbeeld of een aanslagbiljet dat ontbreekt. Gaat je kind naar een school van de Vlaamse Gemeenschap, dan mag je er vanuit gaan dat het schoolattest ook automatisch bij ons zal toekomen (behoudens een paar uitzonderingen). 
 • Ontbreken je inkomsten, dan zal je van ons begin oktober een brief ontvangen waarmee we je inkomsten opvragen.

Pas als we alle noodzakelijke gegevens verzameld hebben, kunnen we het recht op de schooltoeslag vaststellen. Wie denkt recht te hebben op een schooltoeslag en die begin december nog niet ontvangen heeft, kan het best contact opnemen met ons voor meer informatie. 

Meer info over het VUTG (het overkoepelende Agentschap Uitbetaling Groeipakket van de Vlaamse Overheid) 

Hoeveel schooltoeslag zal ik ontvangen?

Het bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van je inkomsten, je gezinssituatie en het soort studie dat je kind volgt. Zodra we de betaling kunnen uitvoeren zal je ook een brief hierover ontvangen. Bij deze brief zit tevens een berekeningsdetail, waaruit je zal kunnen opmaken op basis van welke gegevens jouw schooltoeslag berekend werd. De bedragen hangen af van individuele situaties. We kunnen nu nog niet voorspellen hoeveel schooltoeslag je zal ontvangen. We kunnen je op onderstaande pagina wel een grootorde meegeven, zodat je kunt inschatten wat je ongeveer zal ontvangen.

Voorwaarden en voorbeelden van bedragen

Een attest van je schooltoeslag nodig?

Geen zorgen, een kopie van de brief waarin staat dat je er recht op hebt, is ruim voldoende. Bij Infino kun je alle brieven en attesten trouwens downloaden via het portaal.

Alles over My Infino

Nieuw in België

Heeft je kind (nog) geen Belgische identiteitskaart?

Tot de leeftijd van 12 jaar is er geen enkel probleem.

Word je kind 12 jaar tijdens het komende schooljaar? Vraag dan tijdig een verblijfskaart aan bij de gemeente.


Ik ben nieuw in België

Kind op internaat

Een kind op internaat?

Kinderen op internaat kunnen een hogere schooltoeslag ontvangen als zij minstens 149 dagen op internaat verblijven. De extra toeslag voor internaat moet echter terugbetaald worden als blijkt dat het kind minder dan 149 dagen op het internaat verbleef. 

Let er dus op dat je kind exact 149 dagen of meer op het internaat verbleef, om een terugvordering te vermijden. Deze terugvordering kan tijdens het schooljaar al gebeuren.

Deel deze pagina met je netwerk

Nog meer inspiratie

Groeipakket

Kind ten laste loonverschil per maand

In dit artikel bespreken we hoe twee of drie kinderen ten laste de belastingaangifte beïnvloeden, de impact op het netto-inkomen, en speciale situaties (fiscaal co-ouderschap of "wettelijk samenwonende partner")

Zwangerschap

Babyshower organiseren: tips en ideeën

Ontdek in onze handige gids hoe je eenvoudig een fantastische babyshower organiseert. We bieden tips voor het kiezen van thema's, spelletjes, cadeaus, en heerlijke hapjes en drankjes voor een perfecte babyshower.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.