Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
allocations familiales - groeipakket

Kind geboren na 01/01/2020

Is uw kind geboren vanaf 01/01/2020? Er zijn nieuwe regels en nieuwe bedragen voor de kinderbijslag. 

De bedragen van de kinderbijslag in Wallonië en Brussel worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex (berekend door de regering). Alle hieronder vermelde bedragen zijn dus van toepassing na indexering op 01/05/2024.

Introductie

Met de regionalisering van de kinderbijslagen in België zijn er in Wallonië twee systemen, die een aantal jaren naast elkaar zullen bestaan. Er wordt per slot van rekening  een onderscheid gemaakt tussen kinderen die geboren zijn tot en met 31/12/2019  en die in het oude systeem blijven en kinderen die vanaf 01/01/2020 geboren zijn en die onder de bedragen en regels van het nieuwe systeem vallen. 

Hier vind je de verschillende regels die gelden voor kinderen die geboren zijn vanaf 01/01/2020

Heb je kinderen die voor en na die datum geboren zijn? Geen probleem, de kinderen die voor 2020 geboren zijn, behouden hun bestaande kinderbijslag en de andere die vanaf 2020 geboren zijn, ontvangen de kinderbijslag volgens het nieuwe systeem.


Geboorte- of adoptiepremie

Een kindje krijgen is al een bron van vreugde, en er komt nog goed nieuws bovenop: een eenmalige premie die dezelfde is voor elk kind!

Voor elke geboorte of adoptie: 1.340,90 

Basisbedrag

Voor elk kind dat geboren is vanaf 1 januari 2020 werd er een basisbedrag vastgesteld op basis van de leeftijd.

KINDBEDRAG
Kind tot 18 jaar€ 188,95
Kind vanaf 18 jaar€ 201,14

Jaarlijkse leeftijdstoeslag

Elk jaar ontvang je samen met de kinderbijslag van de maand juli een jaarlijkse leeftijdstoeslag, die echter wordt toegekend aan alle kinderen die recht hebben op de kinderbijslag van juli. Die toeslag wordt berekend op basis van de leeftijd van de kinderen en op basis van het toegekende tarief. 


Van 0 tem 4 jaar Van 5 tem 10 jaar Van 11 tem 16 jaar Van 17 tem 24 jaar
Per kind € 24,38 € 36,57 € 60,95 € 97,52

Sociale toeslagen

Gezinnen met een bescheiden inkomen, grote gezinnen en eenoudergezinnen kunnen toeslagen ontvangen op basis van het belastbare inkomen van hun gezin.

Deze sociale toeslag komt bovenop het basisbedrag van de bijslagen. De toeslag wordt in Wallonië trouwens verhoogd in de volgende situaties: 3 of meer kinderen, eenoudergezin, invaliditeit van een van de ouders. Je krijgt een overzicht in deze samenvattende tabel.

Jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin
Inkomen
≤ € 31.814,37
Inkomen
≤ € 51.340
Familie met recht op sociale toeslag
€ 67,05 29,29 €
Groot gezin (3 kinderen of meer) € 42,67 € 12,19
Eenoudergezin € 24,38 € 12,19
Invaliditeit (+66%) van een van de ouders
€ 12,19 /
Persoon met een handicap in het gezin € 79,24 /

Extra toeslagen

Om je gezin een duwtje in de rug te geven, bestaan er verschillende toeslagen bij het basisbedrag. Ze worden toegekend ofwel op basis van de situatie van de kinderen, ofwel op basis van je inkomen. 

Wezentoeslag

Het spreekt voor zich dat een kind in zo'n moeilijke situatie recht heeft op een toeslag.

Het kind van wie de vader en/of de moeder is overleden, heeft dus recht op een hogere kinderbijslag.

Je vindt de nieuwe bedragen voor de kinderen die vanaf 2020 zijn geboren in de onderstaande tabel.

Een natuurlijk kind (een kind dat niet is erkend door de andere ouder) heeft ook recht op een toeslag.

Situatie Bedrag
Wees van één ouder of natuurlijk kind en -18 jaar
€ 94,48
Wees van één ouder of natuurlijk kind en +18 jaar
€ 100,57
Wees van beide ouders
€ 426,65 (in totaal)

Uitkering voor een kind met een aandoening of een handicap

Kinderen met een aandoening of een handicap kunnen een extra maandelijkse uitkering krijgen die afhangt van de ernst van de aandoening. Op basis van de ernstgraad (bepaald door de FOD Sociale Zekerheid na onderzoek) zal een bepaald bedrag worden toegekend. 

Ernst van de aandoening
Bedrag 
minimaal 4 punten in de 1e pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers
€ 102,41
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
€ 136,40
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minstens 4 punten in de 1e pijler
€ 525,40
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
€ 318,29
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minstens 4 punten in de 1e pijler
€ 525,40
12 tot 14 punten over de drie pijlers
€ 525,40
15 tot 17 punten over de drie pijlers
€ 597,42
18 tot 20 punten over de drie pijlers
€ 640,09
meer dan 20 punten over de drie pijlers
€ 682,76

Voor kinderen die in een pleeggezin zijn geplaatst

Deze kinderen behouden dezelfde rechten en bedragen. De kinderbijslag wordt betaald aan het pleeggezin.

Er kan wel een maandelijkse forfaitaire uitkering van € 78,36 worden toegekend aan de persoon die de kinderbijslag ontving net vóór de plaatsing in een pleeggezin met het oog op de bevordering van de herinschakeling van het kind in zijn oorspronkelijke gezinsomgeving.  

Als je kind naar een kinderopvang of een school in Vlaanderen gaat

Als je kind opgevangen wordt of schoolgaat in een instelling die erkend is door Opgroeien (het vroegere Kind & Gezin), heb je mogelijk recht op extra toeslagen, afhankelijk van je situatie.

Selectieve participatietoeslagen

De kinderbijslagfondsen worden ook bevoegd voor de uitbetaling van de selectieve participatietoeslagen. Dit zijn eigenlijk de reeds gekende ‘studietoelagen’.

Samen met je dossierbeheerder, zal er nagekeken worden of er recht is op deze toeslag.  Deze extra ondersteuning wordt toegekend voor een volledig schooljaar en is afhankelijk van het soort onderwijs, het gezinsinkomen en de puntenlast van het gezin. Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen die onderwijs volgen, georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap.

De studietoelagen in het hoger onderwijs blijven behouden binnen de overheidsdienst ‘Onderwijs’.  Jongeren met recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, ontvangen aanvullend een beperkte selectieve participatietoeslag van het Ministerie van Onderwijs.

Meer over de schooltoeslag

Andere toeslagen

Het Groeipakket voorziet nog 2 nieuwe toeslagen.  Deze dienen als stimulans om kinderen naar de kinderopvang (doch geen buitenschoolse opvang) of naar school te laten gaan.  Deze bijkomende toeslagen zijn zowel van toepassing op kinderen geboren vóór als na 01/01/2019.

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag.

Meer over de kinderopvangtoeslag

Kleutertoeslag

Deze toeslag is een duwtje in de rug voor kleuters die 3 jaar worden vanaf 01/01/2019 en ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool.

Alles over de kleutertoeslag

Overzicht

Deel deze pagina

Deel deze pagina met je netwerk

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.