Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Kind geboren voor 01/01/2020

Is je kind geboren voor 01/01/2020? Dan blijven de regels hetzelfde als voorheen. Hier vind je een lijst van de bedragen en de regels die van toepassing zijn. 

De bedragen van de kinderbijslag in Wallonië en Brussel worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex (berekend door de regering). Alle hieronder vermelde bedragen zijn dus van toepassing na indexering op 01/08/2022, uitbetaling vanaf september 2022.

Introductie

Met de regionalisering van de kinderbijslagen in België zijn er in Wallonië twee systemen, die een aantal jaren naast elkaar zullen bestaan. Er wordt per slot van rekening een onderscheid gemaakt tussen kinderen die geboren zijn tot en met 31/12/2019 en die in het oude systeem blijven en kinderen die vanaf 01/01/2020 geboren zijn en die onder de bedragen en regels van het nieuwe systeem vallen. 

Hier vind je de bedragen en de regels voor de kinderbijslag voor kinderen die geboren zijn tot en met 31/12/2019.

Heb je kinderen die voor en na die datum geboren zijn? Geen probleem, de kinderen die voor 2020 geboren zijn, behouden hun bestaande kinderbijslag en de andere die vanaf 2020 geboren zijn, ontvangen de kinderbijslag volgens het nieuwe systeem.

Basisbedragen

Elk kind ontvangt kinderbijslag naargelang de volgorde waarin het geboren is in het gezin (of naargelang zijn rang, zoals het luidt in het jargon). 

KindBedrag
1ste kind€ 107,89
2de kind€ 199,64
3de en volgende kinderen€ 298,07

(*Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing vanaf 1/08/2022, uitbetaling in september 2022)

Maandelijkse leeftijdstoeslagen

Bij het basisbedrag komt een toeslag volgens de leeftijd van het kind. De kinderbijslag wordt dus automatisch verhoogd wanneer het kind 6, 12 en 18 jaar wordt en verschilt naargelang het tarief van de toegekende bijslag.

(*Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing vanaf 1/08/2022, uitbetaling vanaf september 2022)

Leeftijd Bedrag bij basistarief

Bedrag bij tarief met toeslag
Vanaf 6 jaar
18,80 € voor het 1e kind

37,48 € vanaf het 2e kind
37,48 €
Vanaf 12 jaar
28,62 € voor het 1e kind

57,27 € vanaf het 2e kind
57,27 €
Vanaf 18 jaar
32,99 € voor het 1e kind

72,82 € vanaf het 2e kind
72,82 €

Jaarlijkse leeftijdstoeslag (of schoolbonus)

Elk jaar ontvang je samen met de kinderbijslag van de maand juli een jaarlijkse leeftijdstoeslag, die echter wordt toegekend aan alle kinderen die recht hebben op de kinderbijslag van juli. Die toeslag wordt berekend op basis van de leeftijd van de kinderen en op basis van het toegekende tarief.  

(*Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing vanaf 1/08/2022)

Leeftijd Bedrag bij basistarief
Bedrag bij tarief met toeslag
Van 0 tot en met 5 jaar
23,91 €/jaar 32,99 €/jaar
Van 6 tot en met 11 jaar 51,39 €/jaar 70,01 €/jaar
Van 12 tot en met 17 jaar 70,70 €/jaar 98,02 €/jaar
Van 18 tot en met 24 jaar 95,61 €/jaar 131,95 €/jaar

Sociale toeslagen

Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van minder dan € 31.603,68 kunnen een maandelijkse sociale toeslag ontvangen. Deze toeslag is iets hoger als een van de ouders of gezinsleden invalide is (voor meer dan 66%).

(*Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing vanaf 1/08/2022, uitbetaling vanaf september 2022)

Kind Inkomsten ≤ € 31.603,68 Inkomsten ≤ € 31.603,68 & invaliditeit (+ 66%)
1ste kind 54,92 €  118,17 €
2de kind 34,05 € 34,05 €
3de en volgende kind(eren) 5,98 € 5,98 €
3de en volgende kind(eren) in een eenoudergezin 27,45 € 27,45 €

Toeslagen

Zorgtoeslagen

Wezentoeslag

Kinderen van wie een van de ouders is overleden, hebben recht op een extra maandelijks bedrag van € 414,47. Opgelet, voor een ouder die overleden is vóór 01/01/2019 en om het recht op de wezentoeslag te behouden, mag de andere ouder geen deel uitmaken van een nieuw samengesteld gezin noch hertrouwd zijn. Als dat wel het geval is, vervalt het recht op de toeslag. 

Uitkering voor een kind met een aandoening of een handicap

Kinderen met een aandoening of een handicap kunnen een extra maandelijkse uitkering krijgen die afhangt van de ernst van de aandoening. Op basis van de ernstgraad (bepaald door de FOD Sociale Zekerheid na onderzoek) zal een bepaald bedrag worden toegekend. 

Ernst van de aandoening Bedrag
minimaal 4 punten in de 1e pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers
€ 94,61
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
€ 126,01
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
€ 485,39
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
€ 294,04
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler
€ 485,39
12 tot 14 punten over de drie pijlers
€ 485,39
15 tot 17 punten over de drie pijlers
€ 551,92
18 tot 20 punten over de drie pijlers
€ 591,34
meer dan 20 punten over de drie pijlers
€ 630,76

(*Deze geïndexeerde bedragen zijn van toepassing vanaf 1/08/2022, uitbetaling in september 2022)

Geplaatst kind

Er is ook een maandelijkse toelage voorzien voor personen van wie het kind is geplaatst (in een instelling of in een pleeggezin). Het gaat om een bedrag van € 72,39 dat enkel wordt toegekend als er nog contact is tussen het kind en de persoon die de voogdij over het kind had vóór de plaatsing.

Als je kind is ingeschreven in een kinderopvang of een school in Vlaanderen 

Als je kind naar een door Kind & Gezin erkend centrum voor kinderopvang in Vlaanderen of een school in de Vlaamse Gemeenschap gaat, kun je onder bepaalde voorwaarden extra toeslagen krijgen.

Participatietoeslagen

Universele participatietoeslagen

Deze toeslag is in de volksmond beter gekend als de ‘schoolpremie’ of schoolbonus.

Meer over deze schoolbonus

Selectieve participatietoeslagen

De kinderbijslagfondsen worden ook bevoegd voor de uitbetaling van de selectieve participatietoeslagen.  Dit zijn eigenlijk de reeds gekende ‘studietoelagen’.

Samen met je dossierbeheerder, zal er nagekeken worden of er recht is op deze toeslag.  Deze extra ondersteuning wordt toegekend voor een volledig schooljaar en is afhankelijk van het soort onderwijs, het gezinsinkomen en de puntenlast van het gezin.

Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum.

De studietoelagen in het hoger onderwijs blijven behouden binnen de overheidsdienst ‘Onderwijs’.  Jongeren met recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, ontvangen aanvullend een beperkte selectieve participatietoeslag van het Ministerie van Onderwijs.

Meer over deze schooltoeslag

Andere toeslagen

Het Groeipakket (voor kinderen die deels in het Vlaamse systeem zitten) voorziet nog 2 nieuwe toeslagen.  Deze dienen als stimulans om kinderen naar de kinderopvang (doch geen buitenschoolse opvang) of naar school te laten gaan.  Deze bijkomende toeslagen zijn zowel van toepassing op kinderen geboren vóór als na 01/01/2019.

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag.

Meer over de kinderopvangtoeslag

Kleutertoeslag

Deze toeslag is een duwtje in de rug voor kleuters die 3 jaar worden vanaf 01/01/2019 en ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool

Meer over de kleutertoeslag

Overzicht

Deel deze pagina

Please select a CTA Block in the configuration

Deel deze pagina met je netwerk

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.