Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Blog Studenten

Hangjongeren: een bedreiging voor je buurt?

Je leest soms in regionale persberichten of Facebook-posts dat hangjongeren een echte plaag zijn. En dat ze een storende factor voor de buurt vormen. Maar is dat wel zo? Wat als die jonge mensen elkaar gewoon graag ontmoeten? Want na de langdurige isolatie tijdens de coronacrisis heeft iedereen nood aan sociale contacten – zeker jongeren. Infino ging op onderzoek. 

Wat zijn hangjongeren?

Hangjongeren zijn jongeren die urenlang op dezelfde plaats in je dorp of stad blijven rondhangen. Denk maar aan een bankje in het stadspark, een verlaten parking of doodlopende straat. In België voorzien heel wat steden en gemeenten toezicht op problematische plekken. Het lokale bestuur neemt ook vaak maatregelen in hun openbare ruimte:

 • verlichting aanpassen 
 • voorlichting over alcohol- en drugsmisbruik geven  
 • infoavonden organiseren 
 • contact met ouders en buurtbewoners onderhouden 

Ondervind je zelf hinder van hangjongeren? Dan neem je het best contact op met de politie. Zij sturen een ervaren team ter plaatse dat controleert of er sprake is van overlast. De politie vindt het belangrijk om een gesprek met elke partij aan te knopen – ook met de jongeren. 

De aanpak van Dilbeek

De gemeente Dilbeek haalde onlangs de pers. Het gemeentebestuur wil er korte metten maken met de overlast van hangjongeren. Die troepen samen rond de vijver van het gemeentehuis of in het lokale natuurgebied. Het probleem? De jongeren drinken alcohol, gebruiken drugs, vernielen spullen en maken veel lawaai. En de oplossing? Een goed doordachte reeks tegenmaatregelen. 

“Een eerste maatregel die ik neem, is een alcoholverbod in enkele straten. Dat is geldig tussen 10 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens”, vertelt burgemeester Willy Segers. “Overtreders riskeren een GAS-boete en de drank wordt in beslag genomen. Een tweede maatregel is dat we enkele donkere hoeken beter gaan verlichten. Dat maakt het voor de politie gemakkelijker om die plaatsen in het oog te houden.” De burgemeester houdt nog een derde maatregel achter de hand: een avondklok. “Maar die vaardig ik alleen uit als het echt moet”, klinkt het. 

Duidelijke afspraken

Jammer dat het in sommige steden en gemeenten zo ver is gekomen. Hopelijk loopt het in jouw buurt niet zo’n vaart. Hoe kunnen we samen dergelijke verregaande maatregelen vermijden? Door duidelijke afspraken met de hangjongeren te maken. Het is belangrijk dat ze zich houden aan enkele cruciale regels: 

 • geen drugs: hou alcohol en andere toxische producten weg 
 • geen afval: ruim al je rommel op 
 • geen vandalisme: maak nooit iets kapot 
 • geen lawaai: speel geen luide muziek 

Zoekt hetzelfde groepje jongeren elkaar telkens weer op bij jou in de buurt? Hou de situatie rustig in de gaten. Is er sprake van drugsmisbruik, vandalisme of lawaaioverlast? Breng dan de politie op de hoogte.

Hulp nodig?

Maak je je soms zorgen over je gezinsbudget? Kinderen opvoeden is een hele uitdaging én niet goedkoop. Neem daarom gerust contact op met Infino. Wij bestuderen je persoonlijke gezinssituatie – van a tot z. Zo weet je meteen voor welke premies je in aanmerking komt. Welkom! 

Deel deze pagina met je netwerk

Lees meer

Groeipakket

Kind ten laste loonverschil per maand

In dit artikel bespreken we hoe twee of drie kinderen ten laste de belastingaangifte beïnvloeden, de impact op het netto-inkomen, en speciale situaties (fiscaal co-ouderschap of "wettelijk samenwonende partner")

Groeipakket

Schoolbonus en schooltoeslag

De schoolbonus is niet te verwarren met de schooltoeslag. Dit laatste stelsel van toelagen is inkomensgerelateerd en werd in het leven geroepen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen.

Groeipakket

Regionalisatie 2019

De Belgische kinderbijslag is geregionaliseerd sinds 1 januari 2019, maar dat wist je misschien al. Dat heeft een impact op elk gewest, maar wel op verschillende momenten. Wat is de huidige stand van zaken?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.