youtube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Home chevron right Blog chevron right Studenten

Niet verder studeren

07 augustus 2020

Mijn kind geeft er de brui aan voor de start van het nieuwe academiejaar, wat nu?

Beslist je zoon/dochter om toch niet verder te studeren? Wij steunen je nog 12 maanden verder met onze betalingen, de bedragen blijven gelijk. De jongere hoeft zich hiervoor niet in te schrijven bij de VDAB als werkzoekend schoolverlater. We raden je  aan dit toch te doen, zodat de wachttijd om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen kan beginnen lopen bij de betrokken diensten.

Inschrijven als schoolverlater

De rechten van de schoolverlater

Een schoolverlater heeft recht op de vakantieperiode, secundair onderwijs tot 31 augustus en hoger of universitaire opleiding tot 30 september. Daarna starten wij automatisch deze 12 maanden recht als schoolverlater op. Stopt de jongere zijn/haar studies in een lopend schooljaar, dan starten wij de termijn van 12 maanden vanaf de 1van de maand die volgt op deze stopzetting.

De termijn van 12 maanden wordt onderbroken als de jongere opnieuw met onderwijs start. Je kan dan terug een Groeipakket krijgen als leerling/student/stagiair. De resterende periode als schoolverlater begint opnieuw te lopen zodra de jongere geen onderwijs meer volgt. 

Concreet : de jongere krijgt een soort “rugzak” van 12 maanden als schoolverlater, die hij/zij ook onderbroken kan opnemen.

Hou wel rekening met de voorwaarden qua tewerkstelling! Indien de schoolverlater een gewone tewerkstelling aanvat (ook als interim), mag dit slechts maximum 80 uren per maand zijn. Voor elke maand dat deze uren overschreden zijn is er geen recht op kinderbijslag.

Wanneer ontvang ik geen Groeipakket meer?

Het recht op Groeipakket wordt geschorst als het kind (leerling, student, schoolverlater etc.)

 • Meer dan 600 uur per jaar werkt als student (verminderde sociale bijdragen) in Vlaanderen of Wallonië (in Brussel zijn de regels anders)
 • Meer dan 80 uren per maand werkt (gewone sociale bijdragen – niet als student)
 • Zelfstandige is en bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep
 • Een sociale uitkering ontvangt
 • Een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvang

Er wordt geen rekening gehouden met volgende inkomsten:

 • Vergoedingen ten gevolge van vrijwilligerswerk, vrijwillige militaire inzet of vrijwillige dienst van collectief nut leiden bijgevolg niet tot een schorsing. Opgelet: vrijwilligerswerk, stage, of niet-erkende opleiding in het buitenland: bezorg ons een attest van de betrokken vrijwilligersorganisatie, RVA of VDAB.
 • Elke activiteit in het kader van deeltijds leren/werken of in het kader van de leerovereenkomst (art 29 BVR)
 • De activiteit die het kind uitoefent in het kader van een bezoldigde stageovereenkomst als de stage noodzakelijk is om het diploma te bekomen (art 29 BVR)
 • Leefloon

Wat moet ik doen?

Je hoeft als ouder niets te ondernemen. We zetten de betalingen voorlopig stop als we een automatisch bericht ontvangen dat je kind 10 dagen of meer werkt in een niet-toegelaten activiteit. We ontvangen elk kwartaal definitieve tewerkstellingsgegevens via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Op basis van die informatie nemen we een definitieve beslissing: voor de maanden dat je kind maximum 80 uren werkte, betalen we toch nog uit. We maken geen onderscheid in het aantal uren dat je kind werkt in schoolmaanden of tijdens vakanties.

Hoeveel je kind verdient, speelt geen rol. Tewerkstellingen als student en met een gewone arbeidsovereenkomst kunnen gecombineerd worden.

We zetten de betalingen stop als we een automatisch bericht ontvangen dat:

 • je kind zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) is;
 • je kind een sociale uitkering ontvangt.

Je zal hier tijdig een brief voor ontvangen. Mocht de informatie die wij kregen niet kloppen, neem dan gerust contact op.

Wij wensen je kind(eren) veel succes met de zoektocht naar een toekomstige job!

Please select a CTA Block in the configuration

Deel deze pagina met je netwerk

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.