YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Blog Groeipakket

Op welke steun hebben ouders recht in België?

In België hebben we 3 gewesten, dat wist je ongetwijfeld al. Maar wist je dat het regime van het Groeipakket (of de kinderbijslag) varieert afhankelijk van het gewest waarin je woont? De verschillen gaan zelfs nog verder: heel wat van de gebruikte termen in de gewesten verschillen van elkaar; het is dan ook normaal dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Wij helpen je dus graag. Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van alle begrippen per regio!

Wil je op deze site switchen tussen de regio's? Dat kan via de regiopicker links bovenaan.


Kinderbijslag; een korte geschiedenis

Ongeacht het Belgisch gewest waarin je woont, jouw uitbetaler betaalt duidelijk omschreven premies of gezinsbijslagen uit en, hoewel hun naam en bedrag verschillen, worden deze bedragen altijd om dezelfde redenen uitgekeerd. “Maar dat was lang niet altijd zo” zal je mij ongetwijfeld antwoorden. En je hebt gelijk! Deze verschillen tussen gewesten bestaan sinds 1 januari 2019, de datum waarop de regionalisering van de kinderbijslag in België van kracht ging. Ieder gewest was echter vrij om zelf een datum voor de invoering van zijn eigen regime te kiezen. Daarom heb je deze wijziging misschien op een ander moment gevoeld.

De geboorte van een kind

Bij de geboorte van hun kind(eren) hebben ouders recht op financiële steun om hun baby(‘s) te verwelkomen in de best mogelijke omstandigheden. De gemeenschappelijke voorwaarde om dit bedrag te ontvangen in de 3 regio’s? Je moet in het desbetreffende gewest wonen. Woon je in het buitenland, maar werk je in België? Ook dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op het Groeipakket of de kinderbijslag. Voor meer informatie hierover moet je contact opnemen met één van onze client advisors of het volgende formulier invullen.

  • In Wallonië hebben we het over de geboortepremie. Je ontvangt een eenmalig bedrag voor ieder kind dat wordt geboren in het Waals Gewest. 
  • In Brussel wordt het toegekende bedrag kraamgeld genoemd. Het verschil met andere regio’s? Het bedrag dat wordt toegekend voor het eerstgeboren kind is hoger dan het bedrag dat wordt toegekend voor de volgende kinderen binnen het gezin.  
  • In Vlaanderen wordt dit anders genoemd, namelijk startbedrag. Dit bedrag wordt toegekend aan ieder kind dat in Vlaanderen wordt geboren. 

Een ander gemeenschappelijk punt: deze premie kan worden uitbetaald voor de geboorte van het kind. Van zodra de 5de maand van de zwangerschap voorbij is, kan je je aanvraag indienen bij het kinderbijslagfonds/de uitbetalingsinstelling. Vervolgens ontvang je het bedrag ten vroegste 2 maanden voor de uitgerekende geboortedatum van je baby. 

Voor het dagelijks leven van je kind

Zodra je kind is geboren, heb je recht op maandelijks kindergeld. Dat is een onvoorwaardelijk recht voor alle kinderen uit de 3 gewesten tot hun 18de verjaardag. Vervolgens kan de jongere tot zijn 25ste verjaardag onder bepaalde voorwaarden, die verschillen van de ene regio tot de andere, nog recht hebben op deze financiële steun. 

Wallonië 

In Wallonië wordt een kinderbijslag toegekend. Om het precieze bedrag waarop het kind recht heeft te kennen, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen kinderen die werden geboren voor 1 januari 2020 en kinderen die worden geboren vanaf deze datum. Over het algemeen geldt: 

  • Kinderen geboren voor 1 januari 2020: hebben recht op een bedrag van de kinderbijslag aan het basisbedrag, afhankelijk van hun “plaats” in het gezin. Op de leeftijd van 6 jaar, 12 jaar en 18 jaar hebben ze recht op een leeftijdstoeslag waardoor het basisbedrag waar ze recht op hebben zal toenemen. 
  • Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020: hebben allemaal recht op hetzelfde basisbedrag, ongeacht hun "plaats” in het gezin. Dit bedrag zal nogmaals toenemen als ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. 
Kinderbijslag in Wallonië


Brussel 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je ook recht op kinderbijslag. Alle kinderen hebben sinds 1 januari 2020 recht op dit basisbedrag dat wordt berekend op basis van hun leeftijd en het feit dat ze al dan niet enig kind zijn. Vanaf de leeftijd van 18 jaar verschilt het basisbedrag als de jongere hoger onderwijs volgt. 

Bijzonderheid: Als de bedragen die waren voorzien door de nieuwe wet van 1 januari 2020 lager waren dan het bedrag dat je ontving in december 2019, zal je het hogere oude bedrag blijven ontvangen en dit tot je situatie verandert. 

Kinderbijslag in Brussel


Vlaanderen

In Vlaanderen spreken we niet langer van kinderbijslag, maar van Groeipakket. Dit Groeipakket groepeert alle premies, uitkeringen en supplementen die kunnen worden toegekend voor de opleiding van je kinderen. Iedere maand hebben kinderen recht op een basisbedrag (“montant de base” in het Frans). Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen kinderen geboren voor 1 januari 2019 en kinderen geboren vanaf deze datum om te weten op welk bedrag ze precies recht hebben. Over het algemeen geldt: 

  • Kinderen geboren voor 1 januari 2019: hebben recht op een basisbedrag afhankelijk van hun “plaats” in het gezin. Op de leeftijd van 6 jaar, 12 jaar en 18 jaar hebben ze recht op een leeftijdstoeslag waardoor het basisbedrag waar ze recht op hebben zal toenemen. 
  • Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019: hebben allemaal recht op hetzelfde basisbedrag, ongeacht hun "plaats” in het gezin. 
Groeipakket in Vlaanderen

Om ouders die hier behoefte aan hebben een extra duwtje in de rug te geven 

Als je je kinderbijslag ontvangt in één van de 3 gewesten, heb je de mogelijkheid om, afhankelijk van het bruto belastbaar jaarlijks gezinsinkomen, een supplement te ontvangen dat “sociale toeslag” wordt genoemd. De specifieke regels voor de aanvraag en toekenning van deze toeslag en de bedragen ervan, worden onderzocht per regio. 

Wil je weten of je recht hebt op een sociale toeslag? Raadpleeg deze pagina. Je vindt er alle nodige informatie. 

Heb je een specifieke vraag? 

Neem snel en gemakkelijk contact op met onze experts!

Woon je in de Duitstalige Gemeenschap?  

Hoewel de Duitstalige Gemeenschap in het Waals Gewest is gevestigd, wordt de kinderbijslag er op een andere manier geregeld. Als je in de Duitstalige Gemeenschap woont, val je namelijk onder een specifiek systeem voor de kinderbijslag. 

Hier vind je alle informatie over je rechten

Waarom deze veranderingen? 

Dit systeem van gezinsbijslagen werd ingevoerd om families die er het meest behoefte aan hebben te ondersteunen. Verandert je persoonlijke of professionele situatie? Is je kind ouder dan 18 jaar en wilt het een andere richting inslaan? Jouw kinderbijslagfonds of uitbetalingsinstelling staat voor je klaar om je de nodige ondersteuning te bieden, zowel in de dagelijkse praktijk als om je tijdig de supplementen waar je recht op hebt, uit te betalen.  

Deel deze pagina met je netwerk

Lees meer

Gezondheid

Over snotneuzen met snotneuzen

Je kent het wel. Met het vallen van de bladeren duurt het niet lang eer ook de eerste slachtoffers vallen. Jong, oud en alles ertussen; niemand ontsnapt aan de gevreesde valling.

Gezondheid

Kinderen met een handicap

Met ruim een miljard vormen personen met een handicap de grootste minderheidsgroep op deze planeet. 3 december is dus dé dag om hun behoeftes op de agenda te houden.

Gezondheid

Ontwikkeling en psychomotoriek van de baby

Je hoort vaak over de ‘psychomotorische ontwikkeling’ van kinderen. Maar wat betekent deze term eigenlijk? In dit artikel vind je alvast enkele richtingaanwijzers.