youtube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Home chevron right Blog chevron right Opvoeden

Pleegzorg

01 januari 0001

Zorg dragen in moeilijke dagen

In november organiseert Pleegzorg Vlaanderen de Week van de Pleegzorg. Ook bij Infino staan we even stil bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen.

Elke dag opnieuw staan meer dan 4000 Vlaamse pleeggezinnen klaar voor kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen.

Zo komen kinderen en jongeren om heel verschillende redenen in pleegzorg terecht. Soms zijn de problemen van tijdelijke aard en kunnen ze snel weer naar huis. Soms kampen ouders met meer hardnekkige problemen en blijft hun kind langdurig in een pleeggezin, soms tot ze volwassen zijn. 

Hoewel sommige ouders zelf om hulp vragen duurt het bij andere ouders toch wat langer voor ze inzien dat pleegzorg misschien de beste oplossing is. In sommige situaties neemt een jeugdrechter deze beslissing, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in gevaar is en vrijwillige hulpverlening ontoereikend is.

Maar ook kinderen of jongeren met een handicap vragen bijzondere aandacht. Hun zorg kan soms veel zijn voor ouders. Volhouden kan in dat geval soms enkel door de tijdelijke ondersteuning van een pleeggezin. Ook wanneer ouders het aan de vaardigheden ontbreekt om hun kind met een handicap de opvoeding te geven die het nodig heeft springt een pleeggezin in de bres.

Zo geven pleeggezinnen hen een nieuwe thuis waar ze vooral zichzelf kunnen zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting een betere toekomst.

Ken je Huis van het Kind al?

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien; kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning...

Zoek een Huis in mijn buurt

Deel deze pagina met je netwerk

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.