Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Blog Groeipakket

Kind ten laste loonverschil per maand

05 juni 2024

Belastingaftrek voor kinderen ten laste kan significant bijdragen aan de verlaging van het belastbaar inkomen voor gezinnen. We helpen jou als ouder om te begrijpen hoe belastingvoordelen jou kunnen helpen.

In dit artikel bespreken we hoe twee of drie kinderen ten laste de belastingaangifte beïnvloeden, wat de impact is op het netto-inkomen, en hoe speciale situaties zoals fiscaal co-ouderschap en je status als "wettelijk samenwonende partner" een rol kunnen spelen.

De basis: wat betekent "kind ten laste"?

Een kind ten laste is een persoon jonger dan 25 jaar, of iemand met verlengde minderjarigheid, voor wie iemand anders (de ouder of verzorger) zorgt en bijdraagt aan huisvesting, onderhoud of opvoeding.

Om als kind ten laste te worden beschouwd, moet aan vier voorwaarden worden voldaan:

  1. Leeftijd: Het kind moet jonger zijn dan 25 jaar.
  2. Bijdrage aan kosten: De ouder of verzorger moet substantieel bijdragen aan de kosten voor huisvesting, levensonderhoud of opvoeding. Dit geldt automatisch bij samenwoning of als de bijdrage hoger is dan €83.
  3. Bevoorrechte band: Er moet een nauwe band zijn tussen de verzorger en het kind. Dit kan een biologische ouder zijn, een stiefouder, grootouder of iemand die de rol van de ouders vervangt.

Deze voorwaarden moeten allemaal tegelijk worden vervuld om een kind als kind ten laste te beschouwen.

Wie kan je ten laste nemen?

Ouders kunnen hun eigen kinderen, geadopteerde kinderen, en soms ook kinderen van hun wettelijk samenwonende partner of echtgenoot/echtgenote ten laste nemen. Er zijn bepaalde regels die gevolgd moeten worden, zoals dat het kind niet te veel mag verdienen.

Wat is de belastingvrije som?

De belastingvrije som is het deel van het inkomen waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Voor gezinnen met kinderen ten laste wordt deze som verhoogd, wat zorgt voor een lager belastbaar inkomen en dus ook voor een lagere belastingaanslag.

Het exacte belastingvoordeel is afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Zo levert elk kind een extra belastingvrije som op, die hoger wordt naarmate er meer kinderen zijn.

Het hebben van kinderen ten laste kan een merkbaar verschil in het maandelijkse netto-inkomen opleveren. Hieronder een toelichting op hoe dit loonverschil per maand kan optreden.

Berekening van het loonverschil

De belastingvermindering wordt berekend door de belastingvrije som te verhogen. Dit betekent dat een deel van het inkomen vrijgesteld wordt van belastingen, wat direct invloed heeft op je loon dat maandelijks overblijft.

Voorbeeldscenario

Voor een gezin met twee kinderen kan de belastingvrije som van aanslagjaar 2024 en de inkomsten van 2023 bijvoorbeeld met € 1.850 per kind worden opgetrokken. Voor twee kinderen is dat € 4.760.

Voor drie kinderen ten laste wordt de belastingvrije som nog verder verhoogd, wat leidt tot een nog lager belastbaar inkomen en dus een groter maandelijks netto-inkomen.

Overzicht fiscaal voordeel per kind:


Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024
voor 1 kind ten last€ 1.850€ 1.920
voor 2 kinderen ten laste
€ 4.760
€ 4.950
voor 3 kinderen ten laste
€ 10.660€ 11.090
voor 4 kinderen ten laste€ 17.250€ 17.940
voor meer dan 4 kinderen ten laste€ 17.250€ 17.940
supplement per kind boven het 4e€ 6.580€ 6.850


Bijzondere situaties

Fiscaal co-ouderschap bij een scheiding

Fiscaal co-ouderschap kan van toepassing zijn wanneer gescheiden ouders gezamenlijk de zorg voor de kinderen op zich nemen. In dit geval kunnen de fiscale voordelen onder bepaalde voorwaarden verdeeld worden tussen de ouders. Lees er meer over op de website van FOD Financiën.

Wettelijk samenwonend

Wanneer men een wettelijk samenwonende partner heeft, kunnen de kinderen van de partner, mits aan de voorwaarden voldaan, ook als kinderen ten laste worden beschouwd. Dit kan resulteren in een hogere belastingvrije som voor het gezin.

Beide ouders werkzaam

Wanneer beide ouders werkzaam zijn, kan het gezamenlijke inkomen bepalen hoeveel belastingvoordeel zij ontvangen voor de kinderen ten laste. Het is belangrijk om na te gaan hoe de inkomsten gecombineerd worden en welk belastingtarief hierop van toepassing is.

Conclusie

Het hebben van een 'kind ten laste' kan een behoorlijk financiële voordeel hebben. Voor ouders die de zorg dragen voor twee of drie kinderen, kan de verhoging van de belastingvrije som een welkom voordeel zijn, wat resulteert in een hoger netto-inkomen per maand.

Door het begrijpen van de belastingwetgeving en het juist toepassen van de regels rondom de belastingvrije som, kunnen gezinnen hun belastbaar inkomen verlagen en meer van hun loon  behouden.

Als u meer vragen heeft over dit onderwerp of andere fiscale kwesties, is het altijd aan te raden om een fiscaal adviseur of belastingdeskundige te raadplegen voor gepersonaliseerd advies of de website van de overheid raadplegen. 

CTA

  • Startbedrag van €1.214,49
  • Stipte uitbetaling
  • Goede service
Startbedrag aanvragen

Deel deze pagina met je netwerk

Lees meer

Opvoeden

Allereerste schooldag

Hoe bereid ik mijn peuter voor op de eerste schooldag? Enkele tips om hiermee om te gaan vind je in ons artikel.

Opvoeden

Pleegzorg

Elke dag opnieuw staan meer dan 4000 Vlaamse pleeggezinnen klaar voor kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen.

Opvoeden

Groter nest

Groter nest, grotere zorgen? Wanneer je met twee naar het ziekenhuis vertrekt maar met z’n drieën terugkomt… dan heb je best alles al klaarliggen. Van papflessen tot pampers.