YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Blog Groeipakket

5 fiscale voordelen voor ouders

Hoe betaal ik minder belastingen als ouder?

Zucht, de gevreesde tijd van het jaar… belastingen invullen! Een jaarlijkse administratieve taak: je aanslagformulier invullen en terugsturen naar de belastingdienst: 

 • uiterlijk op 30 juni voor de papieren versie
 • vóór 15 juli voor de digitale versie (Tax-on-web)

We geven je graag wat advies! Wist je dat je als ouder kunt genieten van fiscale voordelen? Deze voordelen hebben geen invloed op je Groeipakket. 

Hou bij het invullen dus voortaan deze checklist bij de hand.

Wat moet er in je belastingaangifte als je kinderen hebt?

Als je kinderen hebt, betaal je normaalgezien minder belastingen dan iemand zonder kinderen. Hoe werkt dat juist? Hou zeker rekening met deze criteria:

1. Kind(eren) ten laste

Als je een of meer kinderen ten laste hebt, kun je genieten van een grotere inkomensvermindering. Je kinderen zijn immers financieel afhankelijk van jou en brengen – normaalgezien – meer kosten dan inkomsten met zich mee.

Wanneer zijn je kinderen ten laste?

 • Als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, vul je een gezamenlijke verklaring in. De belastingaftrek wordt automatisch berekend aan de hand van het hoogste inkomen.
 • Als je de facto samenwoont, kies je wie de kinderen ten laste heeft. Normaalgezien is dit de ouder met het hoogste inkomen.
 • Als je gescheiden bent, staan de kinderen fiscaal gezien ten laste van één persoon. Het is vaak de ouder die het hoofdgezag over het kind heeft en waar het kind woont (gedomicilieerd is), die het belastingvoordeel krijgt. In geval van gedeeld gezag is het echter onder bepaalde voorwaarden mogelijk het belastingvoordeel tussen de ouders te verdelen.

2. Kinderopvang voor baby of peuter

Yep, de periode van “de crèche” is de duurste periode voor jonge ouders. De rekening loopt snel op: luiers, voeding, verzorgingsmiddelen, opvang… Gelukkig is er een belastingvermindering om je portemonnee (een beetje) te ontlasten.

Als je kind naar een opvang gaat waarvan de prijs berekend wordt aan de hand van je inkomen (inkomstenafhankelijk), is dit voordeel iets waar je elke maand al op kunt rekenen. Dit kun je dus niet inbrengen.

Gaat je kind naar een officiële opvang, gesubsidieerd en erkend door Kind en Gezin, ONE of de regering van de Duitstalige gemeenschap, dan staat dit normaalgezien ingevuld in je vereenvoudigde aangifte. 

Belangrijk: controleer dit goed! Dit heeft immers grote implicaties voor je belastingaangifte.

3. Buitenschoolse opvang

Veel kosten voor kinderopvang buiten de schooluren kunnen afgetrokken worden voor kinderen tot de leeftijd van 14 jaar (dit wordt verlengd tot 21 jaar bij speciale zorgbehoeften, zoals een handicap). Welke opvang kan ik doorgeven?

 • Opvang voor en na schooltijd
 • Studie
 • Opvang voor zieke kinderen
 • Buitenschoolse cursussen (zoals de muziekschool of andere hobby)
 • Vakantiekampjes (hier krijg je normaalgezien een fiscaal attest van)

Let op: in tegenstelling tot de crèche worden deze gegevens niet automatisch in de vereenvoudigde aangifte opgenomen. Maak dus je eigen berekeningen. Hulp nodig? Dan kun je beroep doen op een adviseur van de belastingdienst.

4. Alimentatie

Ben je gescheiden? Dan moet jij misschien alimentatie betalen. In dat geval kun je een deel van de betaalde aftrekken. Vergeet echter niet om bewijsstukken toe te voegen aan je aangifte (rekeningafschriften, een vonnis van de rechtbank…).

Als je zelf alimentatie ontvangt, krijg je daarvoor geen belastingvoordeel. Je moet dit wel vermelden in je aangifte. Dit wordt immers beschouwd als een aanvullend inkomen en wordt belast aan 80%.

Kijk voor meer informatie op de website van de FOD Financiën. Daar zijn alle tips terug te vinden om je aangifte correct in te vullen.

5. Dienstencheques

Doe je regelmatig beroep op een huishoudhulp via dienstencheques? Ook dit kun je invullen en meegeven met de belastingen. Vergeet ook hier de bewijsstukken niet. Hetzelfde geldt voor kraamhulp voor zelfstandige moeders.

Zelfstandig en zwanger?

Lees hier alles over kraamhulp voor zelfstandige ouders. Het kan je helpen om je zowel professioneel als privé wat rust te geven.

Alles voor zwangere zelfstandigen

En mijn Groeipakket?

Gezinsbijslagen (Groeipakket) en geboorte- of adoptiepremies (startbedrag) hoeven niet in de belastingaangifte te worden opgenomen. Ze zijn belastingvrij! Als dat geen goed nieuws is! 😊

Nog één tip

Ook als je je voorstel voor een vereenvoudigde aangifte ontvangt, neem je dit best grondig door. Misschien is je situatie gewijzigd en was de belastingdienst hiervan nog niet op de hoogte. Of werden enkele van bovenstaande zaken niet automatisch opgenomen. Het kan je ettelijke euro’s opleveren. Een correcte en volledige aangifte is – zeker met kinderen – ontzettend belangrijk.

Bron: Wikifin, FOD Financiën

Deel deze pagina met je netwerk

Lees meer

Gezondheid

Over snotneuzen met snotneuzen

Je kent het wel. Met het vallen van de bladeren duurt het niet lang eer ook de eerste slachtoffers vallen. Jong, oud en alles ertussen; niemand ontsnapt aan de gevreesde valling.

Gezondheid

Kinderen met een handicap

Met ruim een miljard vormen personen met een handicap de grootste minderheidsgroep op deze planeet. 3 december is dus dé dag om hun behoeftes op de agenda te houden.

Gezondheid

Ontwikkeling en psychomotoriek van de baby

Je hoort vaak over de ‘psychomotorische ontwikkeling’ van kinderen. Maar wat betekent deze term eigenlijk? In dit artikel vind je alvast enkele richtingaanwijzers.