YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Blog Opvoeden

Adoptie in België: een overzicht van de procedures

Heb je besloten om een kind te adopteren? Of je nu de beslissing om een kind te adopteren neemt omdat je zelf geen kinderen kan verwekken of omdat je je familie wilt laten groeien door een kind te adopteren dat in een moeilijke thuissituatie leeft... Om dit prachtige avontuur tot een goed einde te brengen, zal je steeds een aantal stappen moeten doorlopen. Wij geven je graag een kort overzicht van alles wat je te wachten staat voordat je je kind zal kunnen verwelkomen.

De adoptie van een kind is één van de mooiste dingen ter wereld, maar het is ook een echt hindernissenparcours. Je moet contact opnemen met een groot aantal mensen voordat je het beoogde doel kan bereiken: het verwelkomen van je kind in je gezin. Het doel van dit artikel is zeker niet om je te ontmoedigen, maar we willen je graag een idee en kort overzicht geven van het parcours dat je zal moeten doorlopen, zodat je zo goed mogelijk bent voorbereid. 

In 2020 worden 39 kinderen geadopteerd via erkende adoptiediensten. Het aantal interlandelijke adopties neemt verder af (van 28 in 2019 naar 23 in 2020).


De verschillende soorten adoptie 

 1. Bij een interne adoptie wordt een kind uit België geadopteerd door een/meerdere Belgische adoptant(en). 
 2. Bij een internationale adoptie wordt een kind uit het buitenland geadopteerd door een/meerdere Belgische adoptant(en).
 3. Bij een gewone adoptie, wordt een kind geadopteerd door een/meerdere adoptant(en) waarbij er een band wordt gecreëerd, maar het kind ook bepaalde juridische banden met zijn biologische ouders behoudt. 
 4. Bij een volle adoptie wordt een kind geadopteerd door een/meerdere adoptant(en) en wordt er een band gecreëerd die kan worden vergeleken met een biologische band en waarbij het kind geen enkele juridische band meer zal hebben met zijn biologische familie. 

  Alles weten over adoptie

  Aan welke voorwaarden moet je in België voldoen om een kind te kunnen adopteren? 

  Adoptie in België (voor interne adoptie, maar ook voor internationale adoptie) 

   • Je moet minstens 25 jaar oud zijn
   • Je moet minstens 15 jaar ouder dan het geadopteerde kind zijn
    Bij de adoptie van een kind van je echtgeno(o)t(e) moet je minstens 18 jaar oud en 10 jaar ouder dan het geadopteerde kind zijn
   • Je moet getrouwd zijn, wettelijk samenwonen of minstens 3 jaar feitelijk samenwonen (zowel voor koppels van hetzelfde of het andere geslacht) of alleenstaande zijn
   • Je moet de voorbereide procedure van je adoptie hebben voltooid
   • De familierechtbank moet je gekwalificeerd en geschikt bevinden om een kind te adopteren.

  Internationale adoptie

  Voor adopties van kinderen uit het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor een adoptie binnen België. Het is echter mogelijk dat de adoptant(en) moet(en) beantwoorden aan andere vereisten afhankelijk van het geboorteland van het kind en de wetgeving die er van toepassing is.

  Een gedetailleerd overzicht van alle voorwaarden

  De interne adoptie in het kort  

  Deze procedure wordt onderverdeeld in 6 grote stappen: 

  1. de voorbereidende fase: uitgevoerd door het VAC (Vlaams Centrum voor Adoptie – Directie Adoptie)
  2. het attest van voorbereiding: dit attest wordt afgeleverd door Kind en Gezin van zodra de voorbereiding werd afgerond
  3. het geschiktheidsvonnis om te adopteren: dit vonnis wordt uitgesproken door de familierechtbank na een verzoek, maatschappelijk onderzoek door Kind en Gezin en een advies van het Openbaar Ministerie. Van zodra je deze stappen hebt doorlopen, wordt het geschiktheidsvonnis uitgesproken. 
  4. de ondersteuning van de adoptie: een verplichte stap van de EAD (Erkende Adoptiedienst)
  5. het vonnis van de uitspraak van de adoptie: dit vonnis wordt ook uitgesproken door de familierechtbank na verzoek, onderzoek van het Openbaar Ministerie en een zitting. Van zodra je deze stappen hebt doorlopen, wordt het vonnis uitgesproken. 
  6. begeleiding na de adoptie door een EAD. 

  Voor een internationale adoptie zijn de 3 eerste stappen dezelfde als die van een interne adoptie. Vervolgens is het traject een beetje anders en zal het langer duren dan een interne adoptie. Voor meer informatie over de verschillende stappen, sturen wij je graag door naar deze website.

  Adoptieverlof

  Werknemers en zelfstandigen die een minderjarig kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof van maximaal zes weken.

  Lees meer over het adoptieverlof

  Waarom is de adoptieprocedure zo’n tijdrovend proces? 

  Deze procedure neemt effectief heel wat tijd in beslag, omdat het uitermate belangrijk is om de toekomstige adoptanten zo goed mogelijk voor te bereiden. Iedere adoptieprocedure start over het algemeen vanuit een beschermende maatregel voor het kind. Het belang van het kind moet daarom steeds centraal staan in de adoptieprocedure en als leidraad dienen voor alle keuzes van de toekomstige ouders. 

  Een kleine bonus bovenop het geluk om je kind te mogen verwelkom? 

  Wist je dat je in België ook recht hebt op een adoptiepremie voor je geadopteerde kind? Als je in één van de 3 Belgische gewesten woont (Vlaanderen - Wallonië - Brussel), heb je recht op een bedrag dat je de nodige financiële steun biedt om je kind te verwelkomen in de beste omstandigheden, zoals bij een geboorte. Zoek je meer informatie over de adoptiepremie? Je vindt het hier

  Is je adoptieproces bijna afgerond? Vraag dan nu je adoptiepremie aan met behulp van ons formulier voor de aanvraag van de adoptiepremie! Eenvoudig en snel. Stuur ons het ingevulde formulier terug via e-mail.

  Adoptiekind inschrijven

  Vergeet je adoptiekindje ook niet in te schrijven bij de mutualiteit. Hier lees je hoe dat moet.

  Adoptiekind inschrijven bij de mutualiteit

  Deel deze pagina met je netwerk

  Lees meer

  Vakantie en vrije tijd

  Wat is een Babymoon?

  Heb je net ontdekt dat je zwanger bent of wil je zwanger worden en plan je een reis? Dan is het verstandig om een aantal dingen te checken bij het organiseren van je trip. Met wat extra voorbereiding kan je dan zorgeloos genieten van je ‘babymoon’!

  Vakantie en vrije tijd

  Zomers zwanger zijn

  “Zwanger zijn is het mooiste dat je kan overkomen.” Wel, wij kennen enkele toekomstige mama’s die dat met deze temperaturen op z’n zachtst gezegd zullen nuanceren.

  Vakantie en vrije tijd

  Zomeropvang

  De jaarlijkse schoolvakantie: reuzefijn voor de kids maar voor het gezin telkens weer een hele organisatieklus. Gemiddeld 80 schoolvrije dagen per jaar … en hoeveel verlofdagen heb jij? Inderdaad, dat is verre van evident…

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief

  We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.