youtube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Home chevron right Blog chevron right Studenten

Verder studeren en het Groeipakket of kinderbijslag

29 mei 2020

Mijn kind gaat verder studeren, wat nu met mijn kinderbijslag?

Het secundair onderwijs is voorbij, joepie vakantie! Maar nu moet een keuze worden gemaakt, verder studeren of niet? Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag als mijn kind zijn/haar keuze heeft gemaakt in een bepaalde studierichting?

U hoeft zich geen zorgen te maken ! Wij betalen uw kinderbijslag verder maandelijks op tijd aan u uit. De inschrijving van de school (ongeacht welke keuze: hogeschool, universiteit...) komt automatisch bij Infino binnen via de kruispuntbank. Indien deze inschrijving mogelijks niet automatisch bij ons terechtkomt dan kan u ons uiteraard contacteren met de melding dat uw zoon/dochter nog steeds lessen volgt, hiervoor dient dan een document P7 te worden ingevuld door de school.

Opgelet ! Als uw zoon of dochter in het buitenland gaat studeren (EU of daarbuiten), dan heeft u daarvoor speciale documenten nodig, gelieve in dit geval zo snel mogelijk contact op te nemen met uw dossierbeheerder, deze zal u graag uitleg geven en u de nodige documenten bezorgen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op onze website via deze link (scrol naar beneden bij “student en werkzoekende”).

De studietoelagen (ook studiebeurs genoemd) worden vanaf het hoger onderwijs verder uitbetaald door de dienst Onderwijs. U kan deze aanvragen via volgende link : https://www.studietoelagen.be/hoe-aanvragen

Heeft u nog kinderen die naar het lager of secundair onderwijs gaan? Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal uw uitbetalingsactor Infino deze voor u uitbetalen. Ook hier hoeft u niets voor te ondernemen, deze berekening en uitbetaling zal automatisch verlopen. Indien u hier verder details over wenst, kan u deze lezen in volgende link.

Gaat jouw student graag een centje bijverdienen? Uw kinderbijslag komt niet in het gedrang als de jongere als jobstudent niet meer dan 600 uren per kalenderjaar zal werken. Overschrijdt de jongere deze 600 uren, dan wordt er verder bepaald of er recht is op kinderbijslag, op voorwaarde dat de jongere niet meer dan 80 uren per maand werkt (deze regel geldt enkel als de jongere zijn 600 uren bereikt heeft).

Hieronder sommen we alle beletsels op :

Het recht op kinderbijslag/groeipakket wordt geschorst als het kind (leerling, student, schoolverlater etc.)

  • Meer dan 600 uur per jaar werkt als student (verminderde sociale bijdragen) in Wallonië of Vlaanderen
  • Meer dan 80 uren per maand werkt (gewone sociale bijdragen – niet als student)
  • Zelfstandige is en bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep
  • Een sociale uitkering ontvangt
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt

Er wordt geen rekening gehouden met volgende inkomsten:

  • Vergoedingen ten gevolge van vrijwilligerswerk, vrijwillige militaire inzet of vrijwillige dienst van collectief nut leiden bijgevolg niet tot een schorsing. Opgelet: vrijwilligerswerk, stage, of niet-erkende opleiding in het buitenland: bezorg ons een attest van de betrokken vrijwilligersorganisatie, RVA of VDAB.
  • Elke activiteit in het kader van deeltijds leren/werken of in het kader van de leerovereenkomst (art 29 BVR)
  • De activiteit die het kind uitoefent in het kader van een bezoldigde stageovereenkomst als de stage noodzakelijk is om het diploma te bekomen (art 29 BVR)
  • Leefloon

Wij wensen uw kinderen veel succes met hun verdere studies !


Deel deze pagina met je netwerk

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.