Goed nieuws! Vanaf het schooljaar 2019-2020 betaalt Infino ook je schooltoeslag!

Wat?

De huidige studietoelage, die betaald werd door het Ministerie van Onderwijs, is in een nieuw jasje gestoken. In Vlaanderen wordt deze toelage geïntegreerd in het Groeipakket. Ze heet voortaan Selectieve Participatietoeslag (SEPAR), of kortweg schooltoeslag.

Voor wie?

In het Groeipakket kan een SEPAR of schooltoeslag betaald worden voor elk kind dat kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgt in een school die erkend is door de Vlaamse Overheid.

Er kan ook een toeslag verleend worden voor een kind dat de richting Verpleegkunde volgt in HBO5.

Voorwaarden?

Enerzijds wordt aan je gezin een puntentelling toegekend en anderzijds wordt gekeken naar de inkomsten.

Hoe?

Om te genieten van de Schooltoeslag, hoef je zelf niets te ondernemen!

Op basis van je gezinssamenstelling weten wij welke personen meetellen voor de puntentelling en weten wij met welke inkomsten we rekening dienen te houden. Daarnaast hebben we ook zicht op de studies van je kind.

Uitgaande van deze drie gegevens wordt het recht op een schooltoeslag voor jouw kind onderzocht.

Wanneer?

Als je recht hebt op een schooltoeslag, zal die uitbetaald worden vanaf september 2019.

Je ontvangt van ons dan ook een informatiebrief.

Heb je hierover nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Heb je nog andere vragen ?